Hàm lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về thông báo lỗi tương ứng với một đã cho số lỗi.

Cú pháp

Lỗi [ (errornumber) ]

Tùy chọn errornumbertham đối có thể là bất kỳ số hợp lệ lỗi. Nếu errornumber là số hợp lệ lỗi, nhưng không được xác định, lỗi trả về chuỗi "ứng dụng đã xác định hoặc xác định đối tượng lỗi." Nếu errornumber không hợp lệ, lỗi xảy ra. Nếu errornumber được bỏ qua, thư tương ứng với gần đây nhất lỗi thời gian chạy trả về. Nếu không có lỗi thời gian chạy đã xảy ra, hoặc errornumber là 0, lỗi trả về một chuỗi có độ dài bằng không ("").

Chú thích

Kiểm tra các thiết đặt thuộc tính của đối tượng Err để xác định lỗi thời gian chạy gần đây nhất. Giá trị trả về hàm lỗi tương ứng với thuộc tính mô tả của đối tượng Err .

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm lỗi để in thông báo lỗi tương ứng với các số đã xác định lỗi.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×