Hàm lô-gic (tham khảo)

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên của hàm đó trong cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm AND

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm FALSE

Trả về giá trị lô-gic FALSE

Hàm IF

Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện

Hàm IFERROR

Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức

Hàm IFNA
 Excel 2013

Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức

Hàm IFS
Excel 2016

Kiểm tra xem có đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.

Hàm NOT

Đảo ngược lô-gic của đối số của nó

Hàm OR

Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE

Hàm SWITCH
Excel 2016

Trả về một biểu thức đối với một danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị trùng khớp đầu tiên. Nếu không có giá trị trùng khớp, có thể trả về một giá trị mặc định tùy chọn.

Hàm TRUE

Trả về giá trị lô-gic TRUE

Hàm XOR
 Excel 2013

Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem Thêm

Hàm Excel (theo thể loại)

Hàm Excel (bảng chữ cái)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×