Hàm IsNull

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị Boolean cho biết liệu một biểu thức không chứa hợp lệ dữ liệu (Null).

Cú pháp

IsNull ( biểu thức )

Yêu cầu biểu thứctham đối là một biến thể có chứa một biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú thích

IsNull trả về True nếu biểu thứcNull; Nếu không, IsNull trả về False. Nếu biểu thức bao gồm nhiều hơn một biến số, giá trị Null trong bất kỳ biến số thành phần khiến True được trả về cho toàn bộ biểu thức.

Giá trị Null cho biết rằng biến thể chứa dữ liệu không hợp lệ. Giá trị null không phải là giống như Trống, vốn cho biết rằng một biến số có không chưa được khởi tạo. Cũng là không giống như một chuỗi có độ dài bằng không (""), vốn đôi khi được gọi là một chuỗi rỗng.

Quan trọng: Dùng hàm IsNull để xác định xem một biểu thức chứa một giá trị Null . Biểu thức mà bạn có thể mong đợi để đánh giá là true trong một số trường hợp, chẳng hạn như If Var = NullIf Var <> Null, luôn là False. Đây là vì bất kỳ biểu thức có chứa một Null chính Null và, do đó, False.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsNull để xác định nếu một biến số chứa một giá trị Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×