Hàm IsMissing

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chỉ báo giá trị Boolean xem một tùy chọn biến thểtham đối đã được chuyển đến một quy trình.

Cú pháp

IsMissing ( argname )

Đối số bắt buộc argname có chứa tên của một tùy chọn biến thể thủ tục đối số.

Chú thích

Sử dụng hàm IsMissing để phát hiện hay không tùy chọn biến thể đối số được cấp trong gọi một thủ tục. IsMissing trả về True nếu giá trị nào đã được trôi qua cho đối số đã xác định; Nếu không, nó trả về False. Nếu IsMissing trả về True cho một đối số, sử dụng đối số thiếu trong mã khác có thể gây ra lỗi dùng xác định. Nếu IsMissing được dùng trên một đối số ParamArray , nó luôn trả về False. Để phát hiện một trống ParamArray, kiểm tra xem nếu cận trên của mảng là nhỏ hơn cận dưới của nó.

Lưu ý: IsMissing không hoạt động trên các kiểu dữ liệu đơn giản (chẳng hạn như số nguyên hoặc kép) vì, không giống như biến thể, họ không có cung cấp cho một chút cờ "thiếu". Vì điều này, cú pháp gõ đối số tùy chọn cho phép bạn xác định một giá trị mặc định. Nếu đối số được bỏ qua khi quy trình được gọi là, sau đó đối số sẽ có giá trị mặc định này, như trong ví dụ dưới đây:

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Sub MySub(Optional MyVar As String = "specialvalue")
If MyVar = "specialvalue" Then
' MyVar was omitted.
Else
...
End Sub

Trong nhiều trường hợp bạn có thể bỏ qua việc kiểm tra If MyVar hoàn toàn bằng cách giá trị mặc định bằng giá trị bạn muốn MyVar để chứa nếu người dùng bỏ qua từ cuộc gọi hàm. Điều này giúp mã của bạn chính xác hơn và hiệu quả.

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm IsMissing để kiểm tra nếu một đối số tùy chọn đã được chuyển đến một người dùng xác định quy trình. Lưu ý rằng tùy chọn đối số có thể ngay bây giờ có giá trị mặc định và các kiểu khác với biến thể.

Dim ReturnValue
' The following statements call the user-defined
' function procedure.
ReturnValue = ReturnTwice() ' Returns Null.
ReturnValue = ReturnTwice(2) ' Returns 4.
' Function procedure definition.
Function ReturnTwice(Optional A)
If IsMissing(A) Then
' If argument is missing, return a Null.
ReturnTwice = Null
Else
' If argument is present, return twice the value.
ReturnTwice = A * 2
End If
End Function
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×