Hàm IsError

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chỉ báo giá trị Boolean xem một biểu thức> là giá trị lỗi.

Cú pháp

IsError ( biểu thức )

Yêu cầu biểu thứctham đối có thể là bất kỳ biểu thức hợp lệ.

Chú thích

Giá trị lỗi được tạo ra bằng cách chuyển đổi số thực giá trị lỗi bằng cách dùng hàm CVErr . Hàm IsError được dùng để xác định nếu một biểu thức số đại diện cho một lỗi. IsError trả về True nếu đối số biểu thức cho biết một lỗi, Nếu không, nó trả về False.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsError để kiểm tra xem một biểu thức số giá trị lỗi. Hàm CVErr được dùng để trả về một Lỗi biến thể từ một hàm do người dùng xác định. Giả định UserFunction là một thủ tục xác định người dùng hàm trả về giá trị lỗi; Ví dụ, một giá trị trả về phân công với điều khoản UserFunction = CVErr(32767), nơi 32767 là một số người dùng xác định.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×