Hàm hex

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị kiểu Chuỗi đại diện cho giá trị thập lục phân của một số.

Cú pháp

Hex ( số )

Yêu cầu sốtham đối là bất hợp lệ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú thích

Nếu số đã không phải là số nguyên, nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

Nếu số

Hex trả về

Null

Null

Trống

Số 0 (0)

Bất kỳ số nào khác

Lên đến tám ký tự thập lục phân


Bạn có thể đại diện cho các số thập lục phân trực tiếp bằng số trước đó trong phạm vi phù hợp với &H. ví dụ, &H10 đại diện cho 16 thập phân trong các ký hiệu thập lục phân.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Hex để trả về giá trị thập lục phân của một số.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×