Hàm FormatDateTime

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một biểu thức được định dạng ngày hoặc thời gian.

Cú pháp

FormatDateTime ( ngày [NamedFormat ] )

Cú pháp hàm FormatDateTime có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Ngày

Bắt buộc. Biểu thức ngày được định dạng.

NamedFormat

Tùy chọn. Giá trị số cho biết các định dạng ngày/thời gian được sử dụng. Nếu bỏ qua, vbGeneralDate được sử dụng.


Thiết đặt

Đối số NamedFormat có các thiết đặt sau đây:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbGeneralDate

0

Hiển thị một ngày hoặc thời gian. Nếu đó là một phần ngày, Hiển thị dưới dạng ngày ngắn. Nếu đó là một phần thời gian, Hiển thị dưới dạng nhiều thời gian. Nếu có, cả hai phần sẽ được hiển thị.

vbLongDate

1

Hiển thị một ngày cụ thể bằng cách dùng định dạng ngày dài đã xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbShortDate

2

Hiển thị một ngày cụ thể bằng cách dùng định dạng ngày ngắn xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbLongTime

3

Hiển thị thời gian bằng cách dùng định dạng thời gian đã xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbShortTime

4

Hiển thị thời gian bằng cách dùng định dạng 24 giờ (HH: mm).


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×