Hàm FileLen

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một dài xác định độ dài của một tệp trong byte.

Cú pháp

FileLen ( tên đường dẫn )

Yêu cầu tên đường dẫntham đối là một biểu thức chuỗi xác định một tệp. Tên đường dẫn có thể bao gồm thư mục hoặc thư mục và ổ đĩa.

Chú thích

Nếu tệp được xác định được mở khi hàm FileLen được gọi là, trả về giá trị đại diện cho kích cỡ tệp ngay lập tức trước khi nó đã được mở.

Lưu ý: Để có được độ dài của một tệp mở, hãy dùng hàm LOF .

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm FileLen để trả về độ dài của một tệp trong byte. Dành cho mục đích của ví dụ này, giả định rằng TESTFILE là một tệp có chứa một số dữ liệu.

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFILE") ' Returns file length (bytes).
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×