Hàm duy nhất

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm đơn lẻ, trả về một giá trị đơn bằng cách dùng được gọi là giao cắt ngầm lô-gic. ĐƠN có thể trả về một giá trị, phạm vi ô hoặc lỗi.

Khi được cung cấp đối số là một phạm vi, một lần sẽ trả về ô tại giao điểm của hàng hoặc cột của ô thức. Vị trí mà không có giao điểm không hoặc nhiều hơn 1 ô dạng trong phần giao nhau, sau đó một lần sẽ trả về #VALUE! lỗi.

Khi được cung cấp đối số mảng, đơn trả về mục đầu tiên (hàng 1, cột 1).

Trong ví dụ bên dưới, đơn cung cấp một phạm vi, và trả về giá trị trong D5 và C1 tương ứng.

Giao cắt dọc

Giao cắt ngang

Ví dụ về hàm đơn với =SINGLE(D1:D10)

Ví dụ về hàm đơn với =SINGLE(A1:E1)

Lưu ý: Ngày 24 tháng 9 2018: Bộ đơn hàm là một vài beta tính năng và hiện chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa các tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi họ sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành chúng cho tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

Cú pháp

=Single(value)

Đối số

Mô tả

giá trị

Bắt buộc

Giá trị để đánh giá bằng cách dùng giao cắt ngầm

Lưu ý: 

  • Hàm duy nhất được chủ yếu cung cấp cho ngược tương thích với các giao cắt ngầm công thức trong phiên bản Excel trước.

  • Phiên bản mới nhất của Excel cho Office 365 sử dụng động mảng. Với phiên bản này, Excel không âm thầm trả về một giao cắt ngầm của công thức của bạn. Thay vào đó, nơi nó phát hiện một giao cắt ngầm, nó sẽ giới thiệu về hàm duy nhất. Thay đổi này đã được thực hiện đối với đơn giản hóa công thức và cải thiện độ dễ đọc của họ.

  • Excel có hỗ trợ giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

  • Bạn có thể tải xuống sổ làm việc với đơn hàm ví dụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Trình tự hàm

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×