Hàm DDE

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hàm DDE để khởi tạo một hội thoại exchange (DDE) dữ liệu động với ứng dụng khác, yêu cầu một mục thông tin từ ứng dụng đó, và hiển thị thông tin đó trong một điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo.

Ví dụ, bạn có thể dùng hàm DDE trong thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản để hiển thị dữ liệu từ một ô đã xác định trong một trang tính Microsoft Office Excel 2007 .

Cú pháp

DDE ( ứng dụng, chủ đề, mục )

Cú pháp hàm DDE có các đối số:

A rgument

Mô tả

ứng dụng

Một biểu thức chuỗi xác định một ứng dụng có thể tham dự cuộc hội thoại DDE. Thông thường, ứng dụng là tên tệp .exe (không có phần mở rộng .exe) cho một Microsoft Windows-dựa trên ứng dụng, chẳng hạn như Excel. Ví dụ, để khởi tạo một hội thoại DDE với Excel, hãy nhập "Excel" cho đối số ứng dụng .

chủ đề

Một biểu thức chuỗi là tên của một chủ đề nhận ra ứng dụng. Đối số chủ đề thường là một tệp tài liệu hoặc dữ liệu. Kiểm tra tài liệu của ứng dụng khác để có danh sách các chủ đề.

mục

Một biểu thức chuỗi là tên của một mục dữ liệu nhận ra ứng dụng. Kiểm tra tài liệu của ứng dụng khác để có danh sách các mục có thể xảy ra.


Chú thích

Hàm DDE cố gắng khởi tạo một hội thoại DDE với đã xác định ứng dụngchủ đề, và yêu cầu dữ liệu trong mục. Nếu thành công, thì hàm DDE trả về một chuỗi chứa thông tin được yêu cầu.

Nếu bạn yêu cầu dữ liệu từ Excel, các mục có thể là một mã định danh hàng và cột, chẳng hạn như "R1C1" hoặc tên của một phạm vi ô. Trong ví dụ sau đây, hàm DDE yêu cầu thông tin từ ô ở hàng 1, cột 1 trong trang tính Excel. Bạn có thể nhập biểu thức này cho điều khiển hộp văn bản trong hộp thuộc tính nguồn điều khiển trên trang thuộc tính của điều khiển:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Bạn có thể sử dụng hàm DDE chỉ trong thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản, nhóm tùy chọn, hộp kiểm hoặc hộp tổ hợp. Bạn không thể gọi hàm DDE từ aVisual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

Khi bạn sử dụng hàm DDE , điều khiển thành dạng chỉ đọc trong Dạng xem biểu mẫu và xem trước khi in. Ví dụ, nếu bạn sử dụng hàm DDE trong một hộp văn bản, văn bản trong hộp văn bản không thể sửa được. Bạn phải chỉnh sửa văn bản trong ứng dụng khác. Vì thuộc tính nguồn điều khiển chỉ đọc trong dạng xem biểu mẫu và xem trước khi in, thay đổi vào điều khiển phải được thực hiện trong Cửa sổ thiết kế.

Microsoft Windows và bộ nhớ và tài nguyên máy tính của bạn xác định số DDE hội thoại có thể mở đồng thời, tối đa. Nếu hội thoại không thể được khởi tạo vì ứng dụng khác không chạy hoặc không nhận ra chủ đề đã xác định, hoặc nếu đã đạt tối đa số của hội thoại, hàm DDE trả về một Null.

Lưu ý: Ứng dụng khác có thể được cấu hình để bỏ qua yêu cầu DDE hội thoại của bạn. Nếu vậy, hàm DDE trả về một giá trị Null. Tương tự, bạn có thể thiết lập quyền truy nhập vào bỏ qua yêu cầu từ các ứng dụng khác: hãy bấm Tùy chọn Access trên menu tệp , sau đó bấm nâng cao trong hộp thoại Thiết đặt ứng dụng . Bên dưới thao tác DDE, chọn bỏ qua DDE yêu cầu.

mẹo

Nếu bạn cần phải để điều khiển các ứng dụng khác của đối tượng từ Access, bạn có thể muốn cân nhắc sử dụng tự động hóa.

Bảng sau đây minh họa cách hàm DDE hoạt động khi bạn dùng nó với từng điều khiển.

Con trol

Chú thích

Hộp văn bản

Đối số mục có thể tham chiếu đến văn bản hoặc số. Nếu mục tham chiếu đến nhiều hơn một phần thông tin, chẳng hạn như một phạm vi đã đặt tên trong một trang tính Excel có chứa nhiều ô, hàm DDE trả về mục đầu tiên. Bạn có thể sử dụng hàm này với một hộp văn bản để hiển thị dữ liệu trong một ô trên trang tính.

Hộp tổ hợp

Hàm DDE sẽ điền vào hộp tổ hợp bằng thông tin được tham chiếu tới mục. Bạn không thể nhập dữ liệu trong phần văn bản vào hộp. Bạn có thể dùng hàm DDE với hộp tổ hợp để hiển thị danh sách các quốc gia/khu vực bạn duy trì trong trang tính Excel.

Nhóm tùy chọn

Thuộc tính OptionValue của mỗi nút tùy chọn trong một nhóm tùy chọn được đặt thành một số. Thông thường, giá trị nút đầu tiên là 1, thứ hai là 2, v.v.. Số hàm DDE trả về xác định nút tùy chọn nào sẽ được chọn.

Ví dụ, nếu hàm DDE trả về 2, nút thứ hai sẽ được chọn. Nếu hàm này trả về một giá trị không khớp với bất kỳ thiết đặt thuộc tính OptionValue , không trong các nút sẽ được chọn. Nếu mục tham chiếu đến nhiều hơn một phần thông tin, chẳng hạn như một phạm vi đã đặt tên trong một trang tính Excel có chứa nhiều ô, hàm DDE trả về mục đầu tiên.

Hộp kiểm

Nếu hàm DDE trả về 0, hộp kiểm sẽ bị xóa. Nếu hàm này trả về một số khác không, chẳng hạn như 1 hoặc – 1, hộp sẽ được chọn. Nếu mục tham chiếu đến văn bản hoặc nhiều hơn một phần thông tin, chẳng hạn như một phạm vi đã đặt tên trong một trang tính Excel có chứa nhiều ô, hộp kiểm sẽ không sẵn dùng.


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×