Hàm Day

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) xác định một số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến hết 31 thể hiện ngày trong tháng.

Cú pháp

Ngày ( ngày )

Yêu cầu ngàytham đối là bất kỳ biến thể, biểu thức số, biểu thức chuỗihoặc bất kỳ tổ hợp trong số này có thể đại diện cho một ngày. Nếu ngày chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Lưu ý: Nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, trả về số nguyên biểu thị Gregory ngày của tháng cho đối số ngày. Nếu lịch Hijri, trả về số nguyên đại diện cho lịch Hijri ngày của tháng cho đối số ngày.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Day để lấy ngày tháng từ một ngày đã xác định. Trong môi trường phát triển, ngày ký sẽ được hiển thị tóm lại định dạng bằng cách dùng các thiết đặt bản địa của mã của bạn.

Dim MyDate, MyDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyDay = Day(MyDate) ' MyDay contains 12.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×