Hàm date

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa ngày hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Ngày

Chú thích

Để đặt hệ thống ngày, dùng điều khoản ngày .

Nếu bạn sử dụng hàm Date với lịch Gregory, hành vi của ngày$ không thay đổi bằng cách thiết đặt thuộc tính lịch . Nếu lịch Hijri, ngày$ trả về một chuỗi 10 ký tự của biểu mẫu mm-dd-yyyy, trong đó mm (01-12), dd (01-30) và yyyy (1400-1523) là tháng lịch Hijri, ngày và năm. Phạm vi Gregory tương đương là 1, tháng 1 năm 1980 qua 31 tháng mười hai, 2099.

Ví dụ

Sử dụng ngày trong một biểu thức    bạn có thể dùng hàm Date bất kỳ lúc nào bạn có thể dùng biểu thức. Ví dụ, bạn có thể đặt thuộc tính Nguồn điều khiển của hộp văn bản trên một biểu mẫu như sau:

=Date()

Khi biểu mẫu được mở trong dạng xem biểu mẫu, hộp văn bản Hiển thị ngày hiện tại của hệ thống.

Dùng hàm Date trong mã VBA   

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Date để trả về ngày hiện tại của hệ thống.

Dim MyDate
MyDate = Date ' MyDate contains the current system date.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×