Hàm CurDir

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một biến thể (chuỗi) đại diện cho đường dẫn hiện tại.

Cú pháp

CurDir [(ổ đĩa)]

Tùy chọn ổ đĩatham đối là một biểu thức chuỗi xác định một ổ đĩa hiện có. Nếu ổ đĩa không được xác định hoặc ổ đĩa là một chuỗi có độ dài bằng không (""), CurDir trả về đường dẫn cho ổ đĩa hiện tại. Trên máy Macintosh, CurDir bỏ qua bất kỳ ổ đĩa đã xác định và chỉ cần trả về đường dẫn cho ổ đĩa hiện tại.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm CurDir để trả về đường dẫn hiện tại. Trên máy Macintosh, các đặc tả ổ đĩa được cung cấp cho CurDir sẽ bị bỏ qua. Ổ đĩa tên mặc định là "HD" và các phần của tên đường dẫn được phân tách bằng dấu hai chấm thay vì dấu chéo ngược. Tương tự, bạn sẽ xác định Macintosh thư mục thay vì \Windows.

' Assume current path on C drive is "C:\WINDOWS\SYSTEM" (on Microsoft Windows).
' Assume current path on D drive is "D:\EXCEL".
' Assume C is the current drive.
Dim MyPath
MyPath = CurDir ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("C") ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("D") ' Returns "D:\EXCEL".
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×