Hàm Chuỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một chuỗi lặp đi lặp lại với độ dài xác định.

Cú pháp

Chuỗi ( số, ký tự )

Cú pháp hàm chuỗi có các đối số:

Tham đối

Mô tả

số

Bắt buộc. Dài. Độ dài của chuỗi được trả về. Nếu số chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

ký tự

Bắt buộc. Biến thể. mã ký tự xác định ký tự hoặc biểu thức chuỗi có ký tự đầu tiên được dùng để xây dựng chuỗi phúc đáp. Nếu ký tự chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.


Chú thích

Nếu bạn chỉ định một số cho ký tự lớn hơn 255, chuỗi chuyển đổi số thành một mã ký tự hợp lệ sử dụng công thức:

ký tự Hàm mod 256

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm chuỗi để trả về độ dài đã xác định lặp lại chuỗi ký tự.

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returns "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returns "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returns "AAAAAAAAAA"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×