Hàm CHR

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi chứa ký tự được liên kết với đã xác định mã ký tự .

Cú pháp

CHR ( charcode )

Yêu cầu charcodetham đối là một dài xác định một ký tự.

Chú ý

Số từ 0-31 là giống như tiêu chuẩn, không in được ASCII mã. Ví dụ, Chr(10) trả về ký tự linefeed. Phạm vi thông thường cho charcode là 0 – 255. Tuy nhiên, trên hệ thống DBCSphạm vi thực tế cho charcode là-32768 đến 65535.

Lưu ý: Hàm ChrB được sử dụng với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì trả về ký tự mà có thể một hoặc hai byte, ChrB luôn trả về một byte đơn. ChrW hoạt trả về một chuỗi chứa ký tự Unicode ngoại trừ trên nền tảng nơi Unicode không được hỗ trợ, trong trường hợp đó, hành vi là giống hệt cho hàm Chr .

Lưu ý: Visual Basic cho Macintosh không hỗ trợ Unicode chuỗi. Do đó, ChrW(n) không thể trả về tất cả các ký tự Unicode cho n giá trị trong phạm vi 128 – 65,535, như trong môi trường Windows. Thay vào đó, ChrW(n) cố một lần đoán tốt nhất"" Unicode n giá trị lớn hơn 127. Do đó, bạn không nên dùng ChrW trong môi trường Macintosh.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham chiếu nhà phát triển trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Chr để trả về ký tự được liên kết với mã ký tự được chỉ định.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×