Hàm CHR

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chuỗi chứa ký tự được liên kết với đã xác định mã ký tự .

Cú pháp

CHR ( charcode )

Yêu cầu charcodetham đối là một dài xác định một ký tự.

Chú thích

Số từ 0-31 là giống như tiêu chuẩn, không in được ASCII mã. Ví dụ, Chr(10) trả về ký tự linefeed. Phạm vi thông thường cho charcode là 0 – 255. Tuy nhiên, trên hệ thống DBCSphạm vi thực tế cho charcode là-32768 đến 65535.

Lưu ý: Hàm ChrB được sử dụng với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì trả về ký tự mà có thể một hoặc hai byte, ChrB luôn trả về một byte đơn. ChrW hoạt trả về một chuỗi chứa ký tự Unicode ngoại trừ trên nền tảng nơi Unicode không được hỗ trợ, trong trường hợp đó, hành vi là giống hệt cho hàm Chr .

Lưu ý: Visual Basic cho Macintosh không hỗ trợ Unicode chuỗi. Do đó, ChrW(n) không thể trả về tất cả các ký tự Unicode cho n giá trị trong phạm vi 128 – 65,535, như trong môi trường Windows. Thay vào đó, ChrW(n) cố một lần đoán tốt nhất"" Unicode n giá trị lớn hơn 127. Do đó, bạn không nên dùng ChrW trong môi trường Macintosh.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Chr để trả về ký tự được liên kết với mã ký tự được chỉ định.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×