Hàm của tôi không hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguyên nhân: Các hàm KHỐI không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Excel 2007 và Excel 2003 có thể thực hiện các hàm CUBE sau đây: CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY, CUBERANKEDMEMBER, CUBESET, CUBESETCOUNTCUBEVALUE.

Nguyên nhân: Hàm BAHTTEXT không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Ngăn không cho trang tính toán lỗi bằng cách chuyển đổi các ô có chứa hàm BAHTTEXT để giá trị.

Excel cho Windows sử dụng hàmAHTTEXTBđể chuyển đổi một số thành văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố "Baht." Excel cho Mac có thể mở và hiển thị trang tính đã được tạo trong Excel cho Windows và có chứa các BAHTTEXT. Nhưng nếu bạn tính toán lại một trang tính trong Excel cho Mac, bất kỳ ô nào có chứa BAHTTEXT Hiển thị #NAME! giá trị lỗi. Để ngăn không cho Excel recalculating một ô có chứa BAHTTEXT, sao chép ô và sau đó dán nó trở lại vào vị trí là một giá trị bằng cách dùng lệnh Dán đặc biệt trên menu sửa . Sau khi bạn thực hiện điều này, ô không tính toán lại với phần còn lại của sổ làm việc.

Nguyên nhân: Các cuộc GỌI, REGISTER.ID, RTD và SQL. Hàm này yêu CẦU không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Phiên bản của Excel cho Windows có thể thực hiện các CALL, REGISTER.ID, RTDSQL. Yêu CẦU hàm.

Giải pháp:    Sử dụng Microsoft Query để kết nối với và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL.

Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Nguyên nhân: Hàm EUROCONVERT không hoạt động trong một số phiên bản của Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Excel 2004 cho Mac có thể thực hiện hàmTEUROCONVER.

Giải pháp:    Thay đổi ký hiệu tiền tệ để đăng euro (€).

Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi ký hiệu tiền tệ.

Xem thêm

Danh sách tất cả các hàm (theo thể loại)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×