Hàm của tôi không hoạt động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nguyên nhân: Các hàm khối không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Excel 2007 và Excel 2003 có thể thực hiện các hàm CUBE sau đây: CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY, CUBERANKEDMEMBER, CUBESET, CUBESETCOUNTCUBEVALUE.

Nguyên nhân: Hàm BAHTTEXT không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Ngăn không cho trang tính toán lỗi bằng cách chuyển đổi các ô có chứa hàm BAHTTEXT giá trị.

Excel cho Windows sử dụng hàmAHTTEXTBđể chuyển đổi một số thành văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố "Baht." Excel cho Mac có thể mở và hiển thị trang tính đã được tạo trong Excel cho Windows và có chứa các BAHTTEXT. Nhưng nếu bạn tính toán lại một trang tính trong Excel cho Mac, bất kỳ ô nào có chứa BAHTTEXT Hiển thị #NAME! giá trị lỗi. Để ngăn không cho Excel recalculating một ô có chứa BAHTTEXT, sao chép ô và sau đó dán nó trở lại vào vị trí là một giá trị bằng cách dùng lệnh Dán đặc biệt trên menu sửa . Sau khi bạn thực hiện điều này, ô không tính toán lại với phần còn lại của sổ làm việc.

Nguyên nhân: Các cuộc gọi, REGISTER.ID, RTD và SQL. Hàm này yêu cầu không hoạt động trong Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Phiên bản của Excel cho Windows có thể thực hiện các CALL, REGISTER.ID, RTDSQL. Yêu cầu hàm.

Giải pháp:    Sử dụng Microsoft Query để kết nối với và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL.

Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Nguyên nhân: Hàm EUROCONVERT không hoạt động trong một số phiên bản của Excel cho máy Mac.

Giải pháp:    Mở sổ làm việc trong một phiên bản khác của Excel.

Excel 2004 cho Mac có thể thực hiện hàmTEUROCONVER.

Giải pháp:    Thay đổi ký hiệu tiền tệ để đăng euro (€).

Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi ký hiệu tiền tệ.

Xem thêm

Danh sách tất cả các hàm (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×