Hàm ATN

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một kép arctangent của một số chỉ định.

Cú pháp

ATN ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một đúp hoặc bất hợp lệ biểu thức số.

Chú thích

Hàm Atn nhận tỷ lệ giữa hai bên của một hình tam giác vuông (số) và trả về góc tương ứng trong radian. Tỷ lệ là khoảng phía đối diện với góc chia cho độ dài bên kế bên góc.

Phạm vi của kết quả là pi/2 để pi/2 radian.

Để chuyển đổi độ thành radian, nhân độ với pi/180. Để chuyển đổi radian sang độ, hãy nhân radian với 180/pi.

Lưu ý: ATN là hàm lượng giác nghịch đảo của Tan, một góc dưới dạng đối số của nó và trả về tỷ lệ giữa hai bên của một hình tam giác vuông. Không nhầm lẫn Atn với cotang là đơn giản nghịch đảo của một tang (1/tang).

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Atn để tính toán giá trị của pi.

Dim pi pi = 4 * Atn(1) ' Calculate the value of pi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×