Groove không thể gửi email hoặc thư mời

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong trường hợp hiếm, Groove có thể không thể gửi một email hoặc thư mời tới một hoặc nhiều người nhận. Ví dụ, Groove không thể gửi một thông báo nếu danh sách người nhận của nó bao gồm một liên hệ email.

Để giải quyết vấn đề này, gửi một thư mới hoặc thư mời để nhaän của bạn và xem xét các gợi ý sau đây:

  • Đối với thư, hãy tìm một bản sao lưu thư trong dạng xem đã gửi lịch sử tin nhắn của bạn. Bạn có thể chuyển tiếp sao chép đã lưu để tạo thư mới. (Bạn phải tạo thư mời từ đầu; Groove không lưu các thư mời sau khi bạn gửi cho họ.)

  • Đảm bảo rằng tin nhắn tức thời không bao gồm email liên hệ là người nhận. Để gửi thư cho một liên hệ email, bấm chuột phải vào liên hệ và chọn gửi thư. Điều này sẽ mở ứng dụng khách email của bạn với một thư mới có địa chỉ email liên hệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×