Groove không thể gửi email hoặc thư mời

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong trường hợp hiếm, Groove có thể không thể gửi một email hoặc thư mời tới một hoặc nhiều người nhận. Ví dụ, Groove không thể gửi một thông báo nếu danh sách người nhận của nó bao gồm một liên hệ email.

Để giải quyết vấn đề này, gửi một thư mới hoặc thư mời để nhaän của bạn và xem xét các gợi ý sau đây:

  • Đối với thư, hãy tìm một bản sao lưu thư trong dạng xem đã gửi lịch sử tin nhắn của bạn. Bạn có thể chuyển tiếp sao chép đã lưu để tạo thư mới. (Bạn phải tạo thư mời từ đầu; Groove không lưu các thư mời sau khi bạn gửi cho họ.)

  • Đảm bảo rằng tin nhắn tức thời không bao gồm email liên hệ là người nhận. Để gửi thư cho một liên hệ email, bấm chuột phải vào liên hệ và chọn gửi thư. Điều này sẽ mở ứng dụng khách email của bạn với một thư mới có địa chỉ email liên hệ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×