Gia nhập hàm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chuỗi được tạo bằng cách gia nhập một số chuỗi con chứa trong một mảng.

Cú pháp

Gia nhập ( sourcearray [dấu phân cách ] )

Cú pháp hàm gia nhập có các đối số:

Tham đối

Mô tả

sourcearray

Bắt buộc. Một chiều mảng có chứa các chuỗi con để được gia nhập.

dấu tách

Tùy chọn. Chuỗi ký tự được dùng để tách các chuỗi con trong chuỗi được trả về. Nếu bỏ qua, ký tự dấu cách ("") được dùng. Nếu dấu tách là một chuỗi có độ dài bằng không (""), tất cả các mục trong danh sách được nối với không có dấu tách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×