Gia nhập cộng đồng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cộng đồng SharePoint là một địa điểm ảo nơi mà bạn có thể tham gia cùng với những người có chí hướng để chia sẻ và trao đổi về các chủ đề cùng quan tâm. Các thành viên sẽ duyệt và khám phá các bài viết, sự kiện, thảo luận hay nội dung khác bằng cách khai thác các thể loại, sắp xếp theo tính phổ biến hay xem các bài đăng có phần trả lời hay nhất. Tham gia vào cộng đồng—chẳng hạn như bắt đầu thảo luận và trả lời các thảo luận đó, thích bài đăng và xác định phần trả lời hay nhất—giúp bạn ghi điểm về uy tín, nhưng việc tham gia này yêu cầu bạn phải là thành viên. Bài viết này trình bày cách trở thành thành viên của một cộng đồng.

Trong bài viết này

Yêu cầu tư cách thành viên

Gia nhập cộng đồng

Xem thông tin tư cách thành viên của bạn

Rời khỏi cộng đồng

Yêu cầu phải có tư cách thành viên

Mọi người trong một công ty hay tổ chức đều có các quyền Đọc trong cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ những thành viên cộng đồng mới có thể bắt đầu hay trả lời các thảo luận, "thích" một thảo luận hay gắn thẻ mục nào đó là "Trả lời hay nhất". Các cộng đồng mở cung cấp tư cách thành viên tự động cho mọi nhân viên, tuy nhiên với các kiểu cộng đồng khác, chẳng hạn như các cộng đồng kín hoặc riêng tư, sẽ yêu cầu bạn phải gia nhập. Đôi khi yêu cầu gia nhập của bạn được phê duyệt tự động; nhưng có những trường hợp, yêu cầu của bạn sẽ phải trải qua quá trình phê duyệt. Tất cả đều tùy thuộc vào việc người sở hữu hay người quản trị trang thiết lập cộng đồng đó như thế nào.

Gia nhập cộng đồng

  1. Chuyển đến cộng đồng mà bạn muốn gia nhập. Bạn có thể tìm thấy cộng đồng bằng cách tìm kiếm trong mạng nội bộ của mình hoặc bằng cách truy nhập vào nối kết mà một nhân viên khác hay thành viên cộng đồng đã gửi đến cho bạn.

  2. Ở phía bên phải trang, hãy bấm Gia nhập cộng đồng này. Nếu bạn đã có MySite, cộng đồng mà bạn vừa gia nhập vào sẽ được thêm vào danh sách các trang được theo dõi của bạn.

    ảnh chụp màn hình của nút gia nhập cộng đồng này.

Xem thông tin tư cách thành viên của bạn

Ngay sau khi bạn là thành viên của cộng đồng, thông tin tư cách thành viên của bạn sẽ được hiển thị trên trang Thành viên. Thông tin tư cách thành viên này bao gồm tên và ảnh của bạn, ngày gia nhập và các số liệu thống kê về uy tín. Bạn sẽ nhận thấy trang Thành viên bao gồm cả thông tin tương tự cho mọi thành viên của cộng đồng đó. Bạn có thể sắp xếp danh sách các thành viên theo thứ tự bảng chữ cái, theo Người đóng góp Hàng đầu hoặc theo Thành viên Mới.

Để truy nhập thông tin tư cách thành viên của bạn, hãy bấm vào Thành viên ở phần dẫn hướng bên trái của bất kỳ trang cộng đồng nào. Xem thông tin chi tiết về tư cách thành viên của bạn ở phần Tư cách thành viên của tôi trên trang đó. Việc bấm vào tên hay ảnh của bạn sẽ đưa bạn đến hồ sơ MySite của bạn.

Rời khỏi cộng đồng

  1. Từ bất kỳ trang nào trên trang cộng đồng, hãy bấm vào Thành viên ở phần dẫn hướng bên trái.

  2. Bên dưới Tư cách thành viên của tôi, hãy bấm Rời cộng đồng này.

  3. Bấm OK để xác nhận. Khi bạn rời khỏi cộng đồng đó, mọi thông tin về uy tín của bạn sẽ được ẩn và bạn sẽ không còn xuất hiện trong danh sách Thành viên nữa. Việc gia nhập lại cộng đồng sẽ khôi phục lại uy tín của bạn về trạng thái trước đây.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×