Giữ lại văn bản cùng nhau

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mức độ thường xuyên, bạn có thể cải thiện diện mạo của tài liệu của bạn bằng cách giữ các từ và đoạn văn cùng nhau trên trang hoặc trong các dấu ngắt trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gạch nối để dễ đọc hơn tổng thể.

Word tự động ngắt văn bản ở một khoảng trống hoặc dấu gạch nối ở cuối dòng. Để giữ hai từ hoặc một từ gạch nối lại với nhau trên một dòng, bạn có thể dùng một khoảng trống không ngắt hoặc dấu gạch nối không ngắt thay vì thông thường khoảng trống hoặc dấu gạch nối.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khoảng trống không ngắt.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu tượng , hãy bấm biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, hãy bấm Xem thêm ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại biểu tượng , trên tab Ký tự đặc biệt , bấm hàng Dấu cách để tô sáng nó, sau đó bấm chèn.

  Trên tab "Ký tự Đặc biệt", bấm vào hàng "Dấu cách Không ngắt" để tô sáng dấu này, rồi bấm vào "Chèn".
 5. Nhấp Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khoảng trống không ngắt và nhấn Ctrl + Shift + phím cách.

Đôi khi bạn muốn một từ gạch nối để duy trì cùng nhau trên một dòng, mà không cần nó giới hạn qua dòng.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn dấu gạch nối không ngắt.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu tượng , hãy bấm biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, hãy bấm Xem thêm ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại biểu tượng , trên tab Ký tự đặc biệt , bấm vào Dấu gạch nối hàng để tô sáng nó, sau đó bấm chèn.

  Trên tab Ký tự Đặc biệt, bấm vào hàng Dấu gạch nối để tô sáng dấu này, rồi bấm vào Chèn.
 5. Nhấp Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím. Bấm vào nơi bạn muốn chèn dấu gạch nối không ngắt và nhấn Ctrl + Shift + dấu trừ.

Word tự động ngắt đoạn văn ở cuối trang, để tiếp tục một đoạn văn bản bắt đầu trên một trang trên trang tiếp theo. Để giữ cho toàn bộ đoạn văn trên cùng một trang, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Bấm chuột phải vào các đoạn văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại Đoạn văn, hãy bấm vào tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

 3. Trong phần đánh số trang , hãy chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau , và bấm OK.

Nếu hai lần liên tiếp đoạn văn bản hoặc một subhead và một đoạn văn có liên quan chặt chẽ, bạn có thể muốn giữ chúng trên cùng một trang.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn hoặc subhead mà bạn muốn tiếp tục lưu trữ nội dung sau nó. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại Đoạn văn, hãy bấm vào tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

 3. Trong phần đánh số trang , hãy chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau , và bấm OK.

  Mẹo: Thật tốt nhất không để thêm dấu ngắt dòng bổ sung của đoạn vì Word diễn giải mỗi ngắt dòng dưới dạng một đầu của một đoạn văn mới, và không xảy ra có thể ngắt trang. Nếu bạn muốn các khoảng trống giữa các đoạn văn, hãy dùng các điều khiển Dãn cách đoạn . Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi dãn cách giữa các đoạn văn.

Nếu một đoạn văn bản có dấu ngắt trang ở giữa sao cho chỉ dòng cuối cùng sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của trang sau đây, dòng cô đơn này được gọi là "dòng thiếu." Nếu mặt khác, một đoạn văn bản có dấu ngắt trang ở giữa sao cho chỉ dòng đầu tiên sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của một trang trong khi phần còn lại của đoạn văn bản xuất hiện trên trang tiếp theo, dòng cô đơn này được gọi là một "dòng mồ côi."

Nếu bạn muốn tránh dòng thiếu và dòng mồ côi trong tài liệu của bạn, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn bản mà bạn muốn tránh widows và dòng mồ côi. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

 2. Bấm vào tab ngắt dòng và trang .

 3. Trong phần đánh số trang , hãy chọn hộp kiểm kiểm soát dòng thiếu/dòng mồ côi .

 4. Bấm OK.

Nếu một từ được quá nhiều thời gian phù hợp ở đầu một dòng, Microsoft Office Word 2007 di chuyển từ đầu của dòng tiếp theo thay vì hyphenating nó. Tuy nhiên, bạn có thể dùng tính năng gạch nối để tự động hoặc theo cách thủ công hyphenate văn bản, chèn gạch nối tùy chọn hoặc không ngắt và đặt dãn cách được phép giữa một từ và lề phải mà không cần hyphenating từ, tối đa.

Với gạch nối tự động, Office Word 2007 sẽ tự động chèn dấu gạch ngang mà họ cần có. Nếu bạn sửa tài liệu sau và thay đổi ngắt dòng, Office Word 2007 lại sẽ hyphenate tài liệu.

 1. Hãy đảm bảo rằng không có văn bản được chọn.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm gạch nối, sau đó bấm tự động.

  Ảnh Ribbon Word

Một dấu gạch nối tùy chọn là một dấu gạch nối được dùng để điều khiển nơi một từ hoặc cụm từ ngắt nếu dạng ở cuối dòng. Ví dụ, bạn có thể chỉ định từ "các" ngắt như "không in" thay vì "nonprint-ing." Khi bạn chèn một dấu gạch nối tùy chọn trong word mà không phải là ở cuối đường kẻ, gạch nối sẽ được hiển thị chỉ khi bạn bật Hiện/ẩn.

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Đoạn văn, bấm Hiển thị/Ẩn.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm từ mà bạn muốn chèn dấu gạch nối tùy chọn.

 3. Nhấn CTRL + dấu nối.

Để tự động hyphenate một phần của tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn hyphenate.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm gạch nối, sau đó bấm tự động.

  Ảnh Ribbon Word

Khi bạn theo cách thủ công hyphenate văn bản, Office Word 2007 tìm kiếm văn bản thành hyphenate. Sau khi bạn cho biết nơi bạn muốn hyphenate văn bản, Word sẽ chèn một dấu gạch nối tùy chọn. Nếu sau này bạn sửa tài liệu và thay đổi ngắt dòng, Office Word 2007 Hiển thị và in chỉ các tùy chọn dấu gạch ngang vẫn nằm ở cuối dòng. Word không lại hyphenate tài liệu.

 1. Chọn văn bản bạn muốn hyphenate.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm gạch nối, sau đó bấm thủ công.

 3. Nếu Office Word xác định một từ hoặc cụm từ để hyphenate, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn một dấu gạch nối tùy chọn vị trí Office Word đề xuất, bấm .

  • Để chèn một dấu gạch nối tùy chọn trong một phần khác của từ, di chuyển điểm chèn đến vị trí đó, sau đó bấm .

Gạch nối không ngắt ngăn không cho gạch nối từ, số, hoặc cụm từ gãy nếu chúng nằm ở cuối dòng văn bản. Ví dụ, bạn có thể ngăn không cho 555-0123 phá vỡ; thay vào đó, toàn bộ mục sẽ di chuyển đến đầu dòng tiếp theo.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn một dấu gạch nối không ngắt.

 2. Nhấn CTRL + SHIFT + dấu gạch nối.

Vùng gạch nối là dãn cách Office Word 2007 cho phép giữa một từ và lề phải mà không cần hyphenating từ, tối đa. Bạn có thể thay đổi vùng gạch nối để giúp bạn mở rộng hoặc hẹp hơn. Để giảm số lượng dấu gạch ngang, thực hiện gạch nối từ vùng hàng. Để giảm raggedness lề phải, hãy gạch nối từ vùng hẹp hơn.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm gạch nối, sau đó bấm Tùy chọn gạch nối.

 2. Trong khu vực gạch nối, hãy nhập khoảng cách bạn muốn.

Bạn có thể loại bỏ tất cả các gạch nối tự động và từng phiên gạch nối theo cách thủ công, chẳng hạn như gạch nối tùy chọn và không ngắt.

 • Để loại bỏ gạch nối tự động, trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm gạch nối, sau đó bấm không có.

Ảnh Ribbon Word

 1. Để loại bỏ gạch nối theo cách thủ công, trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm thay thế.

 2. Nếu bạn không thấy nút Đặc biệt, hãy bấm vào Xem thêm.

 3. Bấm đặc biệt, sau đó bấm Gạch nối tùy chỉnh để loại bỏ gạch nối theo cách thủ công, hoặc Dấu gạch nối để loại bỏ dấu gạch nối.

 4. Để trống hộp thay thế .

 5. Bấm khắc phục tiếp theo, thay thếhoặc thay thế tất cả.

Xem thêm

Dấu ngắt dòng và trang

Thêm ngắt trang

Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×