Giới thiệu về vai trò quản trị trong Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối tháng 8, 2018 1

Office 365 trang bị một tập hợp các vai trò người quản trị mà bạn có thể gán cho người dùng trong tổ chức của mình. Mỗi vai trò người quản trị ánh xạ đến các chức năng doanh nghiệp phổ biến và cấp quyền cho mọi người trong tổ chức của bạn thực hiện các tác vụ cụ thể trong Trung tâm quản trị Office 365.

Sau đây là các vai trò có sẵn và những gì người được gán các vai trò này có thể thực hiện.

Mẹo: Để xem danh sách chi tiết về những tác vụ mà từng vai trò trong số này có thể và không thể thực hiện, cũng như sự chồng chéo giữa những vai trò này với các vai trò trong các dịch vụ Microsoft khác, hãy xem mục "Quyền của người quản trị" trong mục Gán vai trò người quản trị trong Azure Activity Directory.

Vai trò

Họ làm gì trong Office 365

Người quản trị toàn cục

Người quản trị toàn cầu

Truy nhập tất cả các tính năng quản trị trong bộ Office 365 của từng dịch vụ trong gói của bạn, trong đó có Skype for Business. Theo mặc định, người đăng ký mua Office 365 sẽ trở thành người quản trị toàn cầu.

Người quản trị toàn cầu là người quản trị duy nhất có thể gán các vai trò quản trị khác. Bạn có thể có nhiều hơn một người quản trị toàn cầu. Tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị chỉ để một vài người trong tổ chức của bạn giữ vai trò này. Việc này sẽ giảm rủi ro cho doanh nghiệp của bạn.

Mẹo: Đảm bảo mọi người giữ vai trò quản trị toàn cầu trong tổ chức của bạn đưa số điện thoại di động và địa chỉ email thay thế vào thông tin liên hệ của họ. Xem Thay đổi địa chỉ, email liên hệ kỹ thuật và các thông tin khác của tổ chức bạn để biết thêm chi tiết.

Thẻ tín dụng

Người quản trị thanh toán

Thực hiện việc mua bán, quản lý đăng ký, quản lý phiếu hỗ trợ và giám sát trạng thái dịch vụ.

Exchange Online

Người quản trị Exchange

Quản lý các hộp thư và chính sách chống thư rác cho doanh nghiệp của bạn qua trung tâm quản trị Exchange. Có thể xem tất cả các báo cáo hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365.

Một người có CẢ vai trò người quản trị Exchange và vai trò quản lý người dùng có thể tạo và quản lý các nhóm Office 365 trong Trung tâm quản trị Office 365.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về vai trò quản trị trong Exchange Online.

Người Quản trị SharePoint

Người quản trị SharePoint

Quản lý hoạt động lưu trữ tệp cho tổ chức của bạn trên SharePoint Online và OneDrive. Họ thực hiện việc này trong Trung tâm quản trị SharePoint. Họ còn có thể giao cho người khác vai trò người quản trị tuyển tập site và người quản trị kho thuật ngữ.

Các quyền gán cho site SharePoint hoàn toàn riêng biệt với vai trò quản trị toàn cầu của Office 365. Bạn có thể là người quản trị toàn cầu mà không cần truy nhập vào site SharePoint nếu bạn không được thêm vào site hoặc không tạo site.

Những người giữ vai trò này còn có thể xem tất cả các báo cáo hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về vai trò quản trị SharePoint.

Khóa, quyền

gười quản trị mật khẩu

Đặt lại mật khẩu, quản lý phiếu hỗ trợ và giám sát trạng thái dịch vụ. Người quản trị mật khẩu chỉ có thể đặt lại mật khẩu cho người dùng.

Skype for Business Online

Người quản trị Skype for Business

Đặt cấu hình Skype for Business cho tổ chức của bạn và có thể xem tất cả các báo cáo hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về vai trò quản trị Skype for Business.

Tai nghe

Người quản trị dịch vụ

Mở phiếu hỗ trợ với Microsoft và xem bảng điều khiển dịch vụ, cũng như trung tâm thông báo. Họ có quyền “chỉ xem”, ngoại trừ mở và đọc phiếu hỗ trợ.

Mẹo: Những người được gán vai trò quản trị của Exchange Online, SharePoint Online và Skype for Business cũng cần được gán vai trò quản trị của Dịch vụ. Bằng cách này, họ có thể xem các thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái dịch vụ và thông báo thay đổi cũng như phát hành.

Thẻ tín dụng

Giấy phép người quản trị

Thêm, loại bỏ, và Cập Nhật gán giấy phép cho người dùng, nhóm (sử dụng nhóm trên nền tảng cấp phép), và quản lý các vị trí sử dụng của người dùng.

Mọi người trong vai trò này không thể mua hoặc quản lý gói đăng ký, tạo hoặc quản lý nhóm, hoặc tạo hoặc quản lý người dùng ngoài vị trí sử dụng.

Người dùng

Người quản trị phần quản lý người dùng

Đặt lại mật khẩu, giám sát trạng thái dịch vụ, thêm và xóa tài khoản người dùng, quản lý phiếu hỗ trợ, thêm và loại bỏ thành viên khỏi các nhóm Office 365. Người quản trị quản lý người dùng không thể xóa người quản trị toàn cầu, tạo vai trò người quản trị khác hoặc đặt lại mật khẩu cho người quản trị toàn cầu, thanh toán, Exchange, SharePoint, Tuân thủ và Skype for Business.

Một người có CẢ vai trò người quản trị Exchange và vai trò quản lý người dùng có thể tạo và quản lý các nhóm Office 365 trong Trung tâm quản trị Office 365.

Báo cáo người quản trị bộ đọc

Người đọc báo cáo

Bạn có thể xem toàn bộ các báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365 và mọi báo cáo hiển thị thông qua các API báo cáo.

Vai trò Trung tâm Bảo mật và Tuân thủ

Nếu bạn có đăng ký Office 365 E3 hoặc E5 dành cho doanh nghiệp thì đăng ký đó đã tích hợp các công cụ bảo mật và tuân thủ. Trong trường hợp đó, bạn có quyền truy nhập vào các vai trò bổ sung sau: người quản trị tuân thủ, người quản lý Khám phá Điện tử, người quản lý tổ chức, người đánh giá, người quản trị bảo mật, người đọc bảo mật, người dùng đảm bảo dịch vụ, xem xét giám sát.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Quyền trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ Office 365.

Biểu tượng cho Dynamics 365

Dynamics 365 (trực tuyến)

Khi một người được gán vai trò người quản trị Office 365 toàn cầu, họ sẽ tự động được gán với Vai trò bảo mật Người quản trị Hệ thống trong Dynamics 365 (trực tuyến).

Một người được gán vai trò bảo mật Người quản trị Hệ thống trong Dynamics 365 có thể gán vai trò bảo mật Dynamics 365 cho những người khác. Với vai trò bảo mật Người quản trị Hệ thống, bạn có thể quản lý mọi khía cạnh của Dynamics 365. Để biết thêm thông tin về các vai trò bảo mật Dynamics 365, hãy xem qua mục Quản lý đăng ký, giấy phép và tài khoản người dùng.

Biểu tượng cho Dynamics 365

Người quản trị dịch vụ Dynamics 365

Sử dụng vai trò mới này để gán cho người dùng nhằm quản lý Dynamics 365 ở mức độ đối tượng thuê mà không cần phải gán đặc quyền quản trị Office 365 toàn cầu mạnh mẽ hơn. Người quản trị dịch vụ Dynamics 365 có thể đăng nhập vào trung tâm quản trị Dynamics 365 để quản lý các phiên bản. Một người có vai trò này không thể thực hiện các chức năng bị hạn chế đối với người quản trị Office 365 toàn cầu, chẳng hạn như quản lý tài khoản người dùng, quản lý đăng ký, truy nhập thiết đặt cho ứng dụng Office 365 như Exchange hoặc SharePoint.

Xem qua mục Sử dụng vai trò người quản trị dịch vụ Dynamics 365 để quản lý đối tượng thuê của bạn để tìm hiểu thêm.

Người quản trị Power BI

Một người được gán vai trò quản trị Power BI sẽ có quyền truy nhập vào số liệu sử dụng Office 365 Power BI. Họ còn có thể kiểm soát việc tổ chức bạn sử dụng các tính năng Power BI. Để biết thêm thông tin về việc quản trị Power BI, hãy xem Quản trị Power BI trong tổ chức của bạn.

Người đọc Trung tâm thông báo

Giám sát các thay đổi đối với dịch vụ và có thể xem tất cả các bài đăng lên Trung tâm thông báo trong Office 365, đồng thời chia sẻ các bài đăng trong Trung tâm thông báo với người khác qua email. Người dùng được gán vai trò này cũng có quyền truy nhập chỉ đọc vào một số tài nguyên của trung tâm quản trị, chẳng hạn như người dùng, nhóm, miền và đăng ký

Khách hàng Lockbox access người phê duyệt

Khách hàng Lockbox access người phê duyệt

Quản lý Khách hàng Lockbox yêu cầu trong tổ chức của bạn. Họ nhận được thông báo email cho khách hàng Lockbox yêu cầu và có thể phê duyệt/từ chối yêu cầu từ Trung tâm quản trị Microsoft 365. Họ có thể cũng có thể tắt trên/khách hàng Lockbox tính năng.

Chỉ người quản trị toàn cục có thể đặt lại mật khẩu của người được phân công vai trò này.

Bạn cần biết thêm chi tiết về khả năng và giới hạn của các vai trò này?

Để xem danh sách chi tiết những tác vụ mà từng vai trò trong số này có thể và không thể thực hiện, hãy xem mục "Quyền của người quản trị" trong mục Gán vai trò người quản trị trong Azure Activity Directory.

Vậy còn các vai trò trong Azure Active Directory?

Nếu doanh nghiệp của bạn lớn thì bạn sẽ muốn đặt vai trò trong cả Azure Active Directory. Người dùng được gán vai trò người quản trị sẽ có các quyền giống nhau trên mọi dịch vụ đám mây mà tổ chức của bạn đã đăng ký, cho dù bạn gán vai trò đó trong Trung tâm quản trị Office 365 hay trong cổng thông tin cổ điển của Azure hoặc bằng cách sử dụng mô-đun Azure AD dành cho Windows PowerShell.

Để xem danh sách và mô tả về mọi vai trò trong Azure Active Directory, hãy xem mục Gán vai trò người quản trị trong Azure Activity Directory.

Người có vai trò quản trị Office 365 có thể làm gì trong Exchange Online, SharePoint Online và Skype for Business Online?

Một số vai trò người quản trị nhất định trong Office 365 có vai trò tương ứng trong Exchange Online, SharePoint Online và Skype for Business Online. Hãy xem bảng dưới đây để tìm hiểu cách những vai trò người quản trị Office 365 chuyển thành những vai trò trong các dịch vụ Office 365 khác.

Vai trò quản trị Office 365

Chuyển thành vai trò này trong Exchange Online …

Chuyển thành vai trò này trong SharePoint Online …

Chuyển thành vai trò này trong Skype for Business Online..…

Chuyển thành vai trò này trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ…

người quản trị toàn cục

Người quản trị Exchange Online

Người quản trị công ty

Người quản trị SharePoint Online

Người quản trị Skype for Business

Người quản trị Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ (thành viên của nhóm vai trò OrganizationManagement)

người quản trị thanh toán

Không áp dụng

Không áp dụng

N/A

N/A

người quản trị mật khẩu

Người quản trị Bộ phận Trợ giúp*

Không áp dụng

Người quản trị Bộ phận trợ giúp

N/A

người quản trị dịch vụ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

N/A

người quản trị quản lý người dùng

Không áp dụng

N/A

Người quản trị Skype for Business

Không áp dụng

Người quản trị Exchange

Người quản trị Exchange Online

N/A

N/A

Không áp dụng

Người quản trị SharePoint

N/A

Người quản trị SharePoint Online

N/A

N/A

Người quản trị Skype for Business

Không áp dụng

Không áp dụng

Người quản trị Skype for Business

N/A

Người quản trị tuân thủ

Quản lý Tổ chức

N/A

N/A

Người quản trị tuân thủ

*Người giữ vai trò người quản trị mật khẩu có thể thực hiện các tác vụ giống như người giữ vai trò Bộ phận Trợ giúp Exchange, tuy nhiên, họ không thể theo dõi thư.

Quản trị ủy nhiệm

Nếu bạn đang làm việc với một đối tác của Microsoft, bạn có thể gán cho họ vai trò quản trị. Họ sau đó có thể gán cho người dùng trong công ty bạn - hoặc công ty họ - vai trò quản trị. Bạn có thể muốn họ thực hiện điều này, ví dụ như nếu họ đang thiết lập và quản lý Office 365 cho bạn.

Đối tác có thể gán các vai trò này:

  • Quản trị đầy đủ, vai trò này có đặc quyền tương đương người quản trị toàn cục.

  • Quản trị hạn chế, vai trò này có đặc quyền tương đương người quản trị mật khẩu.

Trước khi đối tác có thể gán các vai trò này cho người dùng, bạn phải thêm đối tác đó làm người quản trị ủy nhiệm cho tài khoản Office 365. Quy trình này do một đối tác được ủy quyền khởi tạo. Đối tác đó gửi cho bạn một email hỏi xem bạn có muốn cho họ quyền đóng vai trò người quản trị ủy nhiệm hay không. Để được hướng dẫn, hãy xem Ủy quyền hoặc loại bỏ mối quan hệ đối tác.

Bài viết liên quan

Gán vai trò người quản trị trong Office 365
Các báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×