Giới thiệu về Trung tâm báo cáo

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quy trình kinh doanh của bạn có thể yêu cầu báo cáo được hiển thị và giữ hiện tại trên site mạng nội bộ của công ty của bạn. Với Trung tâm báo cáo, bạn có thể dễ dàng hơn biên soạn, Hiển thị, quản lý và định vị báo cáo của bạn. Bài viết này giới thiệu với bạn để các thành phần chính của Trung tâm báo cáo.

Trong bài viết này

Trung tâm báo cáo là gì?

Một trang bảng điều khiển là gì?

Tổng quan về trang chủ Trung tâm báo cáo

Tổng quan về các thành phần của một trang Trung tâm báo cáo

Trung tâm báo cáo là gì?

Trung tâm báo cáo là một mẫu site được tối ưu hóa cho việc quản lý và hiển thị báo cáo, trang bảng điều khiển và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI). Nó có thể đóng vai trò là vị trí trung tâm cho một nhóm, bộ phận hoặc tổ chức lưu trữ, truy xuất và sửa đổi báo cáo được chia sẻ. Với quyền thích hợp, bất kỳ ai cũng có thể tạo một site Trung tâm báo cáo bất kỳ đâu trong tuyển tập trang.

Chọn mẫu site Trung tâm Báo cáo

Theo mặc định, Tuy nhiên, một trung tâm báo cáo được tạo trong site mức cao nhất của từng tuyển tập site và xuất hiện trên thanh nối kết trên cùng dưới dạng một tab có tên báo cáo.

Tab Báo cáo trên thanh nối kết trên cùng

Trung tâm báo cáo chứa thư viện tài liệu đặc biệt cho duyệt Office Excel 2007 sổ làm việc, báo cáo dịch vụ báo cáo SQL, bảng điều khiển, và báo cáo khác. Sử dụng trung tâm báo cáo để xác định được cá nhân hóa báo cáo và bảng điều khiển, để duyệt báo cáo theo thể loại, hoặc để xem lịch của báo cáo sắp tới và đăng ký với những người có liên quan.

Để tùy chỉnh dữ liệu nào có thể xem ai là người, bạn có thể kết nối nhiều phần Web bộ lọc để hiện có phần Web trên một trang bảng điều khiển để thay đổi dạng xem dữ liệu. Ví dụ, người quản lý doanh số cho một khu vực có thể được trình bày với một dạng xem của số liệu bán hàng khác nhau từ dạng xem cho người quản lý doanh số khu vực khác.

Đầu trang

Một trang bảng điều khiển là gì?

Một trang bảng điều khiển là một khía cạnh quan trọng của Trung tâm báo cáo. Bảng điều khiển là công cụ được sử dụng để liên lạc trạng thái và đến phần hành động ổ đĩa. Mẫu trang Web cho phép bạn tập hợp và hiển thị thông tin từ các nguồn khác nhau chẳng hạn như báo cáo, biểu đồ, số đo và chỉ số hiệu suất then chốt là một bảng điều khiển Office SharePoint Server 2007. Bạn có thể tạo trang bảng điều khiển của riêng bạn bằng cách sử dụng phần Web khác nhau, hoặc bạn có thể thêm phần Web vào trang đã hiện hữu sẵn trong trang web của bạn. Bạn có thể quen với một số của các phần Web trong ví dụ sau đây.

Bảng điều khiển mẫu

1. phần Web trình soạn thảo nội dung — được sử dụng cho văn bản đã định dạng, bảng và hình ảnh

2. liên hệ chi tiết phần Web — được dùng để hiển thị chi tiết về liên hệ cho trang hay trang web này

3. phần Web chỉ số hiệu suất của khóa — Hiển thị danh sách các chỉ báo trạng thái Hiển thị tiến độ hướng tới một mục tiêu

4. phần Web Excel Web Access — các lĩnh vực ba dùng Excel Web Access để tương tác với sổ làm việc Excel và hiển thị dữ liệu sổ làm việc trên trang.

Đầu trang

Tổng quan về trang chủ Trung tâm báo cáo

Cấu phần chính của Trung tâm báo cáo là trang chủ xuất hiện khi bạn bấm vào tab báo cáo. Trang này đóng vai trò như cổng thông tin chính để truy nhập thông tin công việc được tô sáng hoặc tóm tắt. Thông tin mà bạn chọn để hiển thị trên Trang này có thể cập nhật từ nguồn khác nhau và, giống như với bất kỳ trang nào trên trang SharePoint, thông tin được trình bày thông qua một bộ sưu tập phần Web. Nếu bạn có tối thiểu mức cấp phép thiết kế, bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi hoặc sắp xếp lại các phần Web để nhanh chóng xem và truy nhập thông tin công việc bạn cần.

Mẹo: Khi bạn trước tiên hãy duyệt đến trang chủ Trung tâm báo cáo, Office SharePoint Server 2007 bao gồm nối kết đến một bảng điều khiển mẫu, dữ liệu mẫu, mẫu KPI, và thông tin về thư viện kết nối dữ liệu. Bạn có thể thấy hữu ích để xem lại thông tin được cung cấp trên Trang này trước khi bạn tùy chỉnh trang chủ của bạn. Tìm một nối kết để biết thêm thông tin về cách làm việc với phần Web trong phần Xem thêm .

Minh họa sau đây cho thấy các cấu phần chính của trang chủ Trung tâm báo cáo.

Trang chủ của Trung tâm Báo cáo

1. cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng lần đầu tiên của Trung tâm báo cáo, bao gồm nối kết đến một bảng điều khiển mẫu, dữ liệu mẫu, mẫu KPI, và thông tin về thư viện kết nối dữ liệu.

2. thêm quan trọng thông báo cho người dùng của Trung tâm báo cáo.

3. Thêm hoặc sửa đổi liên hệ được kết nối với mạng của bạn.

4. mẫu KPI được hiển thị theo mặc định trên trang chủ của Trung tâm báo cáo.

5. Thêm nối kết đến tài liệu quan trọng hoặc thông tin bằng cách dùng phần Web nối kết tóm tắt này.

6. Thêm nối kết vào sự kiện bạn muốn tăng cấp trên trang chủ bằng cách sử dụng phần Web dạng xem danh sách này.

Đầu trang

Tổng quan về các thành phần của một trang Trung tâm báo cáo

Trên thanh khởi động nhanh của Trung tâm báo cáo, không có một số danh sách và thư viện mà bạn có thể dùng để quản lý báo cáo và kết nối nguồn dữ liệu của bạn. Lưu trữ tài nguyên trong thư viện riêng biệt cho phép bạn cấu hình lập phiên bản, dòng công việc, và quyền riêng biệt cho mỗi tài nguyên. Ví dụ, bạn có thể cấu hình quyền cho phép chỉ các thành viên mới của bộ phận CNTT để sửa đổi hoặc tải lên kết nối dữ liệu. Tương tự, bạn có thể cấu hình dòng công việc trong Office SharePoint Server 2007 yêu cầu phê duyệt cho báo cáo mới. Các danh sách và thư viện được mô tả ở đây.

Thư viện báo cáo

Thư viện báo cáo là kho lưu trữ Trung tâm cho hai kiểu tệp: báo cáo và trang bảng điều khiển. Báo cáo là Office Excel 2007 sổ làm việc có chứa dữ liệu nguồn mà có thể được hiển thị trong trang bảng điều khiển. Trang bảng điều khiển có thể được tạo ra từ một hoặc nhiều sổ làm việc Office Excel 2007 và sử dụng các phần tử chẳng hạn như KPI và Pivotchart.

Làm việc với thư viện báo cáo là tương tự như làm việc với các thư viện. Bạn có thể tải lên tài liệu hiện có, tạo tệp mới, chỉnh sửa tài liệu, sửa đổi cột và dạng xem, và đặt quyền. Quyền cho báo cáo được thiết lập giống như cho bất kỳ tài liệu hoặc mục danh sách. Bạn có thể đặt quyền trên thư viện, thư mục hoặc tệp riêng lẻ. Thư viện báo cáo khác so với các thư viện trong đó nó sẽ cung cấp hỗ trợ nâng cao để lưu trữ và duy trì các báo cáo Excel Services và giúp đơn giản hóa tạo các trang bảng điều khiển, có thể hiển thị dữ liệu từ KPI và Office Excel 2007 sổ làm việc. Bất kỳ trang bảng điều khiển mà bạn tạo được lưu trữ trong thư viện này. Để tìm hiểu thêm về Excel Services, hãy xem các bài viết trong phần Bắt đầu với Excel Services và Excel Web Access.

Sau khi báo cáo được tạo ra và triển khai cho trang Office SharePoint Server 2007 , mọi người có thể dẫn hướng đến báo cáo trong thư viện báo cáo và sửa đổi nó chỉ đơn giản bằng cách bấm vào tên tệp. Quản lý báo cáo đơn giản như việc dẫn hướng vào báo cáo chính xác trong thư viện báo cáo và bấm vào mũi tên xuống.

Thư viện kết nối dữ liệu

Một phần quan trọng của Trung tâm báo cáo là thư viện kết nối dữ liệu, một kho lưu trữ được chia sẻ tương tự như các thư viện tài liệu, nơi lưu trữ hai kiểu tệp kết nối dữ liệu khác nhau:

  • Tệp dữ liệu kết nối (ODC) Office chứa một tập hợp các thuộc tính xác định cách một ứng dụng khách hoặc dịch vụ cổng thông tin có thể kết nối với nguồn dữ liệu. ODCs cũng xác định cách chính sách bảo mật sẽ được dùng khi truy nhập nguồn dữ liệu thay mặt cho người dùng.

  • Tệp dữ liệu kết nối (UDC) chung tóm tắt thông tin kết nối dữ liệu từ mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath 2007 bằng cách dùng một đăng nhập (SSO) xử lý sự cố xác thực trong cấu trúc đa tầng và bằng cách sử dụng proxy dịch vụ Web sẵn dùng với InfoPath Forms Services. Không giống như định dạng ODC được dùng bởi các ứng dụng Microsoft Office, vốn lưu trữ thông tin về kết nối cơ sở dữ liệu, UDC tệp có thể lưu trữ thông tin về một số loại kết nối dữ liệu khác nhau, và họ có thể gia hạn để lưu thông tin về Các kiểu tùy ý.

Thư viện Kết nối Dữ liệu

Một trong những lợi ích chính của thư viện kết nối dữ liệu là khả năng dùng lại các kết nối dữ liệu mà mọi người có thể nhất sẽ cần quyền truy nhập vào. Ví dụ, khi tạo kết nối ngoài để hiển thị các KPI, bạn có thể duyệt thư viện kết nối dữ liệu và chọn từ tệp kết nối dữ liệu sẵn có. Nếu một thay đổi xảy ra trên mạng có ảnh hưởng đến một trong các kết nối, sửa đổi có thể thực hiện một lần trong tệp kết nối dữ liệu thích hợp trên máy chủ. Tất cả người dùng kết nối tự động nhận được cập nhật lần sau khi làm mới kết nối với dữ liệu ngoài. Office SharePoint Server 2007 hỗ trợ kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài sau đây:

  • sổ làm việc Office Excel 2007

  • Office Access 2007 cơ sở dữ liệu

  • Nguồn dữ liệu OLEDB hoặc ODBC

  • Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Thư viện kết nối dữ liệu cung cấp các cấp độ cao của điều khiển và bảo mật với tính năng phê duyệt nội dung được bật theo mặc định. Các thành viên của site với mức cấp phép đóng góp có thể lưu tệp vào thư viện, nhưng chỉ chủ sở hữu của tệp có thể dùng tệp, từ Office InfoPath 2007 ví dụ, trừ khi một người phê duyệt nội dung đã phê duyệt tệp. Theo mặc định, tất cả thành viên với mức cấp phép thiết kế có quyền phê duyệt mục. Trong bản tóm tắt, bạn có thể thiết lập một tuyển tập trang để chỉ những người mà bạn chỉ định có thể phê duyệt các tệp UDC.

Lưu ý: Kết nối dữ liệu phải được cấu hình người quản trị của bạn hoặc người khác làm quen với cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở hạ tầng mạng của bạn.

Báo cáo lịch

Báo cáo lịch là danh sách lịch có thể chứa bất kỳ thông tin liên quan đến ngày cho một báo cáo hoặc báo cáo lịch biểu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng báo cáo lịch để cho biết ngày mà ngày báo cáo dữ liệu được làm mới hoặc tải và để đặt lời nhắc dùng cảnh báo tôi tính năng. Bạn có thể quản lý và phân tích thông tin lịch trong Office Excel 2007 hoặc Office Access 2007. Bạn cũng có thể kết nối và đồng bộ hóa lịch báo cáo vào lịch của bạn Office Outlook 2007 và, giống như với danh sách Trung tâm báo cáo khác, bạn có thể sửa đổi dạng xem, quản lý thiết đặt danh sách, v.v.. Để tìm hiểu thêm về cách kết nối lịch SharePoint để Office Outlook 2007, hãy xem bài viết dạng xem và cập nhật lịch SharePointtrong Office Outlook 2007 trợ giúp.

Tham chiếu thư viện

Thư viện tham chiếu đóng vai trò như một thư viện tài liệu mà bạn lưu trữ tài liệu có thể giúp mọi người bằng cách dùng Trung tâm báo cáo và dẫn hướng. Các tài liệu trong thư viện này phải chứa tất cả mọi người cần phải biết để xử lý trung tâm báo cáo mà bạn đã tùy chỉnh.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×