Giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách dùng phần web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho các chủ sở hữu và người quản trị trang Web. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về Phần Web và Trang Phần Web và giải thích cách bạn có thể tùy chỉnh trang bằng cách thêm, thay đổi hoặc xóa các Phần Web.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho SharePoint Server 2007 và Windows SharePoint Services 3.0. Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, hãy xem Sử dụng phần Web trên trang hiện đại.

Trong bài viết này

Tổng quan về Phần Web và Trang Phần Web

Các loại Phần Web

Các cách sử dụng Phần Web và Trang Phần Web

Hỗ trợ trình duyệt Web cho Trang Phần Web

Tổng quan về Phần Web và Trang Phần Web

Phần Web là một đơn vị thông tin mô-đun hình hành khối dựng cơ bản của Trang Phần Web. Bạn có thể thêm Phần Web vào vùng Phần Web trong Trang Phần Web và sau đó tùy chỉnh các Phần Web riêng lẻ để tạo một trang duy nhất cho người dùng site của bạn.

Ví dụ sau đây sử dụng Phần Web Hình ảnh để mô tả tính năng cơ bản của một Phần Web.

Phần Web Ảnh Mẫu

1. Thanh Tiêu đề Phần Web chứa tiêu đề cho Phần Web.

2. Menu Phần Web chứa các hàm, cho phép bạn thu nhỏ cực tiểu hoặc đóng Phần Web, sửa Phần Web hoặc nhận Trợ giúp cho Phần Web cụ thể. Khi trang ở chế độ soạn thảo, bạn cũng có thể sử dụng menu này để xóa bỏ Phần Web hoặc kết nối với các Phần Web khác, tùy thuộc vào kiểu Phần Web mà bạn đang sử dụng.

3. Nội dung của Phần Web có chứa nội dung mà bạn đã xác định cho kiểu Phần Web đang được sử dụng. Trong ví dụ này, Phần Web là Phần Web Hình ảnh hiển thị một hình ảnh.

Trang Phần Web là một kiểu trang Web đặc biệt, trong đó bạn có thể sử dụng các Phần Web để hợp nhất dữ liệu, chẳng hạn như danh sách và các biểu đồ, và nội dung Web, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh, thành cổng thông tin động được xây dựng xung quanh một nhiệm vụ chung hoặc lĩnh vực quan tâm đặc biệt.

Trang chủ site của bạn là một ví dụ về Trang Phần Web. Khi tạo một site mới hoặc site không gian làm việc, bạn đang tạo ra Trang Phần Web. Bạn cũng có thể tạo Trang Phần Web bằng cách chọn một trong các mẫu site sẵn dùng hoặc bạn có thể sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, để tạo Trang Phần Web từ đầu.

Bạn có thể sử dụng một Trang Phần Web để trình bày nhiều thông tin có cấu trúc và phi cấu trúc theo một cách gọn gàng, hữu ích và thuận tiện. Các Trang Phần Web thường chứa một số Phần Web được kết nối để bạn có thể hiển thị dữ liệu và nội dung linh động để xem kết quả mà bạn muốn.

Ví dụ, bạn có thể tạo ra một Trang Phần Web gọi là Đơn hàng của Khách hàng mà bạn thường xuyên sử dụng để hiển thị thông tin quan trọng. Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng có câu hỏi về đơn hàng và không nhớ số mã số đơn hàng nhưng nhớ ngày đặt hàng. Bạn có thể sử dụng Trang Phần Web để thực hiện các thao tác sau đây.

trang phần web thứ tự tùy chỉnh với một số phần web

1. Tra cứu một đơn hàng theo mã số đơn hàng số hoặc, trong trường hợp này là ngày đặt hàng.

2. Hiển thị tất cả các đơn hàng theo ngày.

3. Chọn đúng đơn hàng, dựa theo tên khách hàng và tra cứu chi tiết đơn hàng cũng như các chi tiết khách hàng.

4. Chọn mục dòng trong đơn hàng (trong trường hợp này là đèn) và hiển thị ảnh sản phẩm để xác nhận câu hỏi của khách hàng.

5. Quét để tìm tin tức doanh nghiệp mới nhất phù hợp với đơn hàng của khách hàng.

Thuộc tính Phần Web

Mỗi Phần Web dùng chung một bộ thuộc tính chung (còn gọi là thuộc tính lớp cơ sở) được sắp xếp vào các phần trong bảng công cụ và kiểm soát hình thức của Phần Web (chẳng hạn như tiêu đề, chiều cao và độ rộng), bố trí (chẳng hạn như thứ tự Phần Web trong vùng và hướng của nội dung), cũng như các đặc điểm nâng cao (chẳng hạn như biểu tượng và mô tả hình ảnh).

Nhiều Phần Web cũng có thuộc tính tùy chỉnh riêng cho Phần Web. Các thuộc tính này thường được hiển thị ở trên hoặc dưới thuộc tính Phần Web thông thường trong bảng công cụ. Ví dụ: Phần Web Hình ảnh có thêm thuộc tính tùy chỉnh, bao gồm nối kết hình ảnh, căn ngang và dọc, màu nền.

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách tạo Phần Web, thuộc tính tùy chỉnh Phần Web có thể được hiển thị trong một phần Hỗn hợp mặc định ở dưới thuộc tính thông thường trong bảng công cụ.

Dạng xem Phần Web

Bạn có thể tùy chỉnh Phần Web trong một trong hai dạng xem:

 • Dạng xem chia sẻ    Bạn có thể thêm Phần Web vào một Trang Phần Web rồi chỉnh sửa Trang Phần Web trong dạng xem chia sẻ. Phần Web Chia sẻ sẵn dùng cho tất cả người dùng của Trang Phần Web có quyền thích hợp.

 • Dạng xem cá nhân    Bạn có thể thêm Phần Web chia sẻ vào dạng xem cá nhân của riêng bạn rồi chỉnh sửa dạng xem của Phần Web. Những thay đổi mà bạn thực hiện với Phần Web trong khi bạn đang ở dạng xem cá nhân chỉ sẵn dùng với bạn. Người dùng khác không thực hiện thay đổi trong dạng xem cá nhân vẫn tiếp tục xem dạng xem chia sẻ của Phần Web.

Dạng xem của Phần Web mà bạn đang làm việc có thể quan trọng vì:

 • Bạn có thể có quyền chỉnh sửa chỉ một số Phần Web trên một số Trang Phần Web nhưng không có trên các Trang Phần Web khác.

 • Bạn có thể kết nối với các Phần Web nhất định trên Trang Phần Web nhưng không thể với các Phần Web khác trên cùng một Trang Phần Web.

Phần Web và kết nối Phần Web

Một tính năng bổ sung của Phần Web là khả năng dễ dàng kết nối chúng bằng cách chuyển dữ liệu giữa chúng và đồng bộ hóa hành vi của chúng. Bằng cách kết nối các Phần Web, bạn có thể quản lý dữ liệu một cách linh động và thú vị. Trong nhiều sản phẩm và công nghệ, nhiệm vụ kết nối các bộ dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau không dễ dàng và thường cần có kỹ năng lập trình. Nhưng với các Phần Web, thực hiện kết nối dữ liệu cũng đơn giản như sử dụng lệnh menu. Bằng cách kết nối các Phần Web, bạn có thể, ví dụ, trình bày dữ liệu từ hai Phần Web trong dạng xem thay thế, thực hiện tính toán liên quan giữa hai Phần Web và lọc một Phần Web bằng cách dùng các giá trị từ một Phần Web khác — tất cả trên một Trang Phần Web.

Vùng Phần Web và thuộc tính của chúng

Vùng Phần Web là nơi chứa các Phần Web được sử dụng để nhóm và sắp xếp các Phần Web trên Trang Phần Web. Vùng Phần Web cũng có một bộ thuộc tính phục vụ mục đích kép. Bạn có thể sử dụng một bộ thuộc tính phụ để sắp xếp bố trí và định dạng của các Phần Web trên Trang Phần Web. Bạn có thể sử dụng một bộ thuộc tính phụ khác để cung cấp một cấp bảo vệ chống sửa đổi bổ sung (hoặc "khóa") của Phần Web trong vùng.

Mỗi thuộc tính Vùng Phần Web có các thiết đặt hoặc hành vi mặc định. Khi bạn thêm Phần Web vào Trang Phần Web, một số trong những giá trị thuộc tính được tự động thiết đặt. Các giá trị thuộc tính không được thiết kế để được chỉnh sửa trong trình duyệt, nhưng bạn có thể chỉnh sửa chúng bằng cách sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Office SharePoint Designer 2007.

Để biết thêm thông tin về thuộc tính vùng Phần Web, hãy xem SDK Windows SharePoint Services 3.0, sẵn có từ site Phát triển chung cho SharePoint.

Đầu Trang

Các loại Phần Web

Windows SharePoint Services cung cấp một số Phần Web sẵn dùng với site của bạn. Bạn có thể sử dụng các Phần Web tích hợp sẵn này, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc tạo các Phần Web mới và tải chúng lên để sử dụng trong toàn bộ site của bạn.

Phần Web Mặc định

Các Phần Web được bao gồm theo mặc định trong bất kỳ site nào và có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nhu cầu của nhóm bạn. Nhiều phần trong số các Phần Web này cũng có thể được kết nối với nhau để tạo một loạt các giải pháp độc đáo:

 • Phần Web Trình soạn Nội dung     Bạn có thể sử dụng Phần Web Trình soạn Nội dung để thêm văn bản có định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào Trang Phần Web.

 • Phần Web Biểu mẫu     Bạn có thể dùng Phần Web Biểu mẫu để kết nối và lọc cột dữ liệu trong một Phần Web khác. Cả hai Phần Web phải chạy trên cùng một máy chủ.

 • Phần Web Hình ảnh     Bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh để thêm ảnh hoặc đồ họa vào một Trang Phần Web. Để phối hợp hình ảnh với các Phần Web khác trên trang dễ dàng hơn, bạn có thể kiểm soát căn dọc, căn ngang và màu nền của hình ảnh bên trong Phần Web Hình ảnh bằng cách chỉnh sửa thuộc tính tùy chỉnh của nó trong dạng xem chia sẻ.

 • Phần Web Dạng xem Danh sách    Bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách để hiển thị và sửa dữ liệu danh sách hoặc thư viện trong site của bạn và kết nối với các Phần Web khác, bao gồm các Phần Web Dạng xem Danh sách khác. Danh sách là thông tin mà bạn chia sẻ với các thành viên nhóm và thường hiển thị theo định dạng dạng bảng. Dạng xem danh sách hiển thị thông tin này theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích khác nhau, ví dụ như lọc, sắp xếp hay chọn các cột cụ thể.

  Lưu ý: Không có Phần Wen nào gọi là Dạng xem Danh sách. Khi bạn tạo một danh sách trên site của bạn, một Phần Web Dạng xem Danh sách được tự động tạo có cùng tên với danh sách. Ví dụ, nếu bạn tạo một danh sách gọi là Thuyền, một Phần Web có tên Thuyền sẽ sẵn dùng trong bộ sưu tập Tên Site. Phần Web sẽ tự động hiển thị dữ liệu được lưu trong danh sách mà bạn đã tạo.

 • Phần Web Trình xem Trang     Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang để hiển thị một trang Web, tệp hoặc thư mục trên Trang Phần Web. Bạn nhập một siêu kết nối, đường dẫn tệp hoặc tên thư mục để nối kết đến nội dung.

 • Phần Web Người dùng Site     Bạn có thể dùng Phần Web Người dùng Site để hiển thị một danh sách người dùng và nhóm có quyền sử dụng một site. Phần Web Người dùng Site tự động xuất hiện trên trang chủ của site Không gian Tài liệu. Bạn cũng có thể thêm Phần Web Người dùng Site vào bất kỳ Trang Phần Web nào.

  Lưu ý: Trong site đang chạy trên Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 và cũ hơn, Phần Web Người dùng Site được gọi là Phần Web Thành viên.

 • Phần Web XML     Bạn có thể dùng Phần Web XML để hiển thị Extensible Markup Language (XML) và áp dụng Chuyển đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (XSLT) cho XML trước khi nội dung được hiển thị. Ví dụ, bạn có thể có một tệp XML chứa danh sách thuyền, giá cả, và nối kết đến hình ảnh thuyền. Bạn có thể sử dụng XSLT để chuyển đổi dữ liệu để hiển thị danh sách thuyền và giá cả và làm cho tên thuyền trở thành một siêu kết nối để hiển thị ảnh trong cửa sổ riêng.

Phần Web Dạng xem Danh sách cấu hình sẵn

Các Phần Web sau đây được tích hợp vào mẫu site nhóm Windows SharePoint Services, được cấu hình tự động và sẵn sàng để sử dụng trên Trang Phần Web khi bạn tạo một site nhóm mới. Kết hợp khác nhau của các Phần Web này được bao gồm khi bạn tạo site nhóm hoặc site không gian làm việc, tùy thuộc vào mẫu site nào mà bạn chọn.

Lưu ý: Các Phần Web này bắt nguồn từ Phần Web Dạng xem Danh sách và sử dụng mẫu Phần Web được cấu hình sẵn để tạo bố trí và thiết kế độc đáo của chúng. Để thêm dữ liệu vào những danh sách này, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Xem Tất cả Nội dung Site, rồi bấm vào Danh sách. Trên trang Tất cả Nội dung Site, hãy bấm vào tên của danh sách bạn muốn thêm dữ liệu.

 • Thông báo     Sử dụng Phần Web Thông báo để đăng tin tức, trạng thái và mẩu thông tin ngắn mà bạn muốn chia sẻ với các thành viên nhóm.

 • Lịch     Sử dụng Phần Web Lịch để hiển thị sự kiện sắp tới hoặc lịch biểu nhóm.

 • Nối kết     Sử dụng Phần Web Nối kết để đăng các siêu kết nối đến các trang Web mà nhóm của bạn quan tâm.

 • Tài liệu Chia sẻ     Sử dụng Phần Web Tài liệu Chia sẻ để chia sẻ tệp từ thư viện tài liệu mặc định với người dùng site.

 • Nhiệm vụ     Sử dụng Phần Web Nhiệm vụ để gán nhiệm vụ cho một thành viên nhóm của bạn, xác định ngày đến hạn và cho biết trạng thái cũng như tiến độ của nhiệm vụ.

 • Thảo luận Nhóm     Sử dụng Phần Web Thảo luận Nhóm để cung cấp diễn đàn trao đổi về các chủ đề mà nhóm của bạn quan tâm.

Phần Web Tùy chỉnh

Bằng cách sử dụng một môi trường lập trình tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio, nhà phát triển có thể khai thác bộ tính năng đầy đủ của Microsoft ASP.NET để tạo Phần Web tùy chỉnh. Trang Phần Web là một tệp ASP.NET. (.aspx) và Phần Web bắt nguồn từ các Điều khiển Biểu mẫu Web. Để tiếp tục nâng cao Trang Phần Web, nhà phát triển có thể tạo các Phần Web của riêng họ để cung cấp chức năng mới. Nhà phát triển cũng có thể thêm thuộc tính tùy chỉnh vào Phần Web, thêm bộ dựng tùy chỉnh trong ngăn công cụ cho giao diện người dùng chuyên dụng và kết nối với các Phần Web khác bằng cách sử dụng kết nối Phần Web. Để biết thêm thông tin về cách tạo và triển khai Phần Web, hãy xem SDK Windows SharePoint Services 3.0, sẵn dùng từ site Phát triển chung cho SharePoint.

Bạn cũng có thể sử dụng Phần Web mà những người hoặc công ty khác đã tạo. Bạn phải có quyền thích hợp để thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn. Một số Phần Web có thể cần được triển khai trực tiếp đến máy chủ. Nếu bạn không thể thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn để được hỗ trợ.

Đầu Trang

Các cách sử dụng Phần Web và Trang Phần Web

Bạn có thể sử dụng Trang Phần Web theo những cách sau đây:

 • Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

 • Báo cáo và tóm tắt dữ liệu quan trọng.

 • Phân tích và tổng hợp dữ liệu (ví dụ, tính tổng, tổng số hoặc đếm số lượng).

 • Tóm tắt thông tin quan trọng mà bạn muốn xem đầu mỗi ngày.

 • Ưu tiên và làm nổi bật dự án hoặc dữ liệu khách hàng để giúp bạn đưa ra quyết định hiệu quả.

 • Hiển thị lịch biểu công việc và thông tin cuộc họp cập nhật để nhanh chóng lên kế hoạch cho ngày của bạn.

 • Truy nhập nhanh vào tin tức kinh doanh, thời tiết địa phương và trang Web ưa thích của bạn để tập trung việc duyệt Web của bạn.

Cách tạo và tùy chỉnh Trang Phần Web

Có một số cách tạo và tùy chỉnh Trang Phần Web:

 • Biểu mẫu Trang Phần Web Mới    Cách thông thường nhất để tạo Trang Phần Web là thông qua biểu mẫu Trang Phần Web Mới. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Tạo, rồi bấm vào Trang Phần Web để mở biểu mẫu Trang Phần Web Mới. Sau khi sử dụng biểu mẫu này để tạo một trang, bạn có thể bắt đầu thiết kế trang ngay trong trình duyệt. Khi bạn muốn duyệt qua trang, bạn chỉ cần đóng bảng công cụ này lại.

 • Chương trình thiết kế Web    Bằng cách sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh nâng cao cho một Trang Phần Web, bao gồm các thao tác sau:

  • Tùy chỉnh giao diện của Trang Phần Web sử dụng giao diện site theo mặc định.

  • Chỉnh sửa mẫu Trang Phần Web hoặc tạo mẫu mới.

  • Tùy chỉnh bố trí trang.

  • Sửa thuộc tính vùng.

  • Thêm mã HTML hoặc điều khiển Web.

  • Thay đổi cách sắp xếp thứ tự Phần Web trong một vùng.

  • Thêm Phần Web ngoài vùng, hoặc thêm Phần Web vào trang Web không phải là Trang Phần Web.

  • Tạo kết nối giữa Phần Web trên các Trang Phần Web khác nhau.

  • Phát hành Trang Phần Web vào trang Web đang chạy Windows SharePoint Services.

  • Tùy chỉnh Phần Web Biểu mẫu và dùng Phần Web Xem Dữ liệu.

Đầu Trang

Hỗ trợ trình duyệt Web cho Trang Phần Web

Hỗ trợ trình duyệt Web cho Trang Phần Web có thể được phân loại thành hai mức:

 • Hỗ trợ mức 1 là mức cao nhất của hỗ trợ trực quan và chức năng. Các trình duyệt cung cấp hỗ trợ mức 1 bao gồm các phiên bản gần đây của Microsoft Internet Explorer cho Microsoft Windows.

 • Ở hỗ trợ mức 2, một số tính năng trực quan và chức năng không sẵn dùng đối với một số trình duyệt và một số tính năng khác bị ảnh hưởng và hoạt động khác với cách chúng hoạt động trong trình duyệt mức 1. Tuy nhiên, phần lớn các tính năng này vẫn sẵn dùng cho người dùng. Các trình duyệt cung cấp hỗ trợ mức 2 bao gồm Firefox 1.5 trở lên cho Windows và Netscape Navigator 8.0 trở lên cho Windows. Trình duyệt mức 2 không được hỗ trợ cho Quản trị Trung tâm Windows SharePoint Services 3.0.

Lưu ý: Trình duyệt mức 2 không hỗ trợ tạo kết nối giữa các Phần Web.

Bảng sau đây cho biết mức hỗ trợ mà một số trình duyệt thông thường cung cấp.

Phiên bản trình duyệt tối thiểu

Hệ điều hành

Mức 1

Mức 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Internet Explorer 6.x phiên bản 64 bit

Windows

Internet Explorer 7

Windows

Firefox 1.5

Windows

Không

Netscape 8.0

Windows

Không

Firefox 1.5

Unix

Không

Netscape 7.2

Unix

Không

Mozilla 1.7.12

Unix

Không

Safari 2.0.2

Macintosh

Không

Firefox 1.5

Macintosh

Không

Vấn đề khác

Vấn đề khác

Không

Không

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×