Giới thiệu về tùy chỉnh mẫu biểu mẫu bằng cách sử dụng mã lập trình

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office InfoPath cung cấp người phát triển có một môi trường phát triển có định dạng tùy chỉnh mẫu biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu có thể tùy chỉnh bằng cách viết lập trình mã biểu mẫu và xác thực dữ liệu sự kiện, hãy truy cập có thể phản hồi và sử dụng tài liệu XML cơ bản cho một biểu mẫu, thực thi dữ liệu tùy chỉnh trình và phối và truy cập mục nguồn dữ liệu ngoài. Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu có thể cũng bao gồm thay đổi một trong các tệp mẫu biểu mẫu để đáp ứng yêu cầu cụ thể.

Điều quan trọng để hiểu một số khái niệm quan trọng có liên quan đến lập trình mẫu biểu mẫu là. Các khái niệm bao gồm InfoPath lập trình cấu phần, khai báo và chương trình lập trình, và ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ và môi trường.

Trong bài viết này

Lập trình cấu phần

Phát triển khai báo và chương trình

Ngôn ngữ lập trình và môi trường

Lập trình cấu phần

Khả năng lập trình InfoPath bao gồm tùy chỉnh mẫu biểu mẫu bằng cách thay đổi tệp nguồn hoặc bằng cách viết script để tạo các hàm tùy chỉnh sử dụng InfoPath mô hình đối tượng. Các cấu phần chính của mẫu biểu mẫu có thể liên quan đến chương trình tương tác được liệt kê trong bảng sau đây.

Cấu phần

Mô tả

Mô hình đối tượng

Thư viện kiểu phân cấp bao gồm các bộ sưu tập, đối tượng, thuộc tính, phương pháp, và sự kiện cung cấp cho người phát triển mẫu biểu mẫu chương trình quyền kiểm soát các khía cạnh khác nhau của InfoPath sửa môi trường và quyền truy nhập vào tài liệu XML cơ bản của một biểu mẫu.

Xác thực dữ liệu

Tổ hợp lược đồ XML, biểu thức, và tạo script mã được dùng để xác thực và giới hạn dữ liệu mà người dùng được phép nhập trong một biểu mẫu.

Xử lý sự kiện

Bộ xử lý sự kiện trả lời các thay đổi đối với biểu mẫu tài liệu XML cơ bản, trả lời dạng xem chuyển, thực hiện trình nộp biểu mẫu tùy chỉnh hoặc trả lời tải tài liệu XML cơ bản của biểu mẫu.

Giao diện người dùng

Một tập hợp các thành phần giao diện người dùng có thể tùy chỉnh bao gồm các menu, thanh công cụ, nút, lệnh thanh và ngăn tác vụ.

Sửa các điều khiển

Một tập hợp các điều khiển InfoPath cụ thể được dùng để quản lý và tương tác với biểu mẫu bên dưới tài liệu XML, bao gồm bộ sưu tập, tùy chọn mục và trường. Lưu ý rằng bạn không tương tác với những sửa điều khiển trực tiếp, nhưng thay vào đó thông qua biểu mẫu tài liệu XML mà các điều khiển được gắn kết dưới.

Xử lý lỗi

Tổ hợp xử lý sự kiện, đối tượng mô hình cuộc gọi, và biểu mẫu mục nhập tệp định nghĩa (.xsf) được dùng để xử lý lỗi trong một biểu mẫu.

Bảo mật

Một tập hợp các cấp độ bảo mật hạn chế truy nhập vào các InfoPath đối tượng mô hình và hệ thống tài nguyên.

Gửi dữ liệu

Một tập hợp các hàm được xác định trước mà có thể được dùng để thực hiện việc tùy chỉnh các chức năng đăng tin và gửi cho một biểu mẫu.

Lô-gic kinh doanh

Một tập hợp các tệp tạo script tùy chỉnh chứa mã lập trình được dùng để thực hiện hành vi cụ thể chỉnh sửa, kiểm soát dữ liệu, bộ xử lý sự kiện và kiểm soát dữ liệu dòng. Lô-gic kinh doanh cũng có thể bao gồm truy nhập vào các cấu phần mô hình đối tượng cấu phần (COM) bên ngoài.

Tích hợp biểu mẫu

Tích hợp của chương trình Microsoft Office khác chẳng hạn như Microsoft Office Excel hoặc Microsoft Office Outlook. Tích hợp cũng có thể liên quan đến việc sử dụng máy chủ phụ trợ chẳng hạn như Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services, hoặc XML Web dịch vụ.

Đầu trang

Phát triển khai báo và chương trình

Khi bạn thay đổi tệp mẫu biểu mẫu, bạn tùy chỉnh mẫu biểu mẫu declaratively — tức là bạn mở các tệp trong trình soạn thảo văn bản tiêu chuẩn và thay đổi theo cách thủ công thành phần, thuộc tính và các giá trị của các tệp. Khi bạn thay đổi một mẫu biểu mẫu theo lập trình, bạn viết mã lập trình bằng cách dùng một ngôn ngữ tạo script hoặc một ngôn ngữ được quản lý mã, kết hợp với mô hình đối tượng InfoPath, và trong một số trường hợp, COM cấu phần, để mở rộng và cải thiện hành vi của biểu mẫu mẫu.

Sau đây là một số cách bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu mẫu declaratively:

 • Sửa đổi các tệp lược đồ XML (.xsd)

 • Sửa đổi dạng xem (.xsl) tệp được tạo trong phương thức thiết kế

 • Sửa đổi tệp định nghĩa (.xsf) biểu mẫu

 • Sửa đổi tệp XML mẫu (.xml)

Sau đây là một số cách bạn có thể tùy chỉnh mẫu biểu mẫu theo lập trình:

 • Thêm lô-gic xử lý vòng đời biểu mẫu

 • Thêm kiểm soát dữ liệu tùy chỉnh

 • Thêm xử lý lỗi tùy chỉnh

 • Thực hiện bài gửi dữ liệu

 • Trả lời một phối biểu mẫu hoặc nhập

 • Sử dụng ngăn tác vụ tùy chỉnh

 • Dùng hộp thoại tùy chỉnh

 • Truy nhập và sửa đổi biểu mẫu tài liệu XML cơ bản

 • Truy nhập và sửa đổi tệp định nghĩa (.xsf) biểu mẫu

 • Dùng bên ngoài COM cấu phần

Để biết thông tin chi tiết về InfoPath lập trình cấu phần và tùy chỉnh mẫu biểu mẫu declaratively hoặc theo lập trình, hãy xem tham khảo của nhà phát triển InfoPath, vốn được cài đặt với InfoPath và có thể truy nhập từ phần trợ giúp InfoPath trong chế độ thiết kế.

Đầu trang

Ngôn ngữ lập trình và môi trường

Chẳng hạn như các chương trình Microsoft Office, InfoPath hỗ trợ một số ngôn ngữ lập trình nhà phát triển có thể dùng để tự động hóa và mở rộng chương trình Office và môi trường lập trình. Tuy nhiên, mặc dù hầu hết các chương trình Office sử dụng Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) làm ngôn ngữ lập trình chính của họ, InfoPath sử dụng hai ngôn ngữ tạo script — Microsoft JScript và Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) và hai ngôn ngữ quản lý mã, Microsoft Visual C# và Microsoft Visual Basic. Ngoài ra, môi trường lập trình được dùng khi viết kịch bản trong InfoPath là trình soạn thảo Script Microsoft (MSE), không Trình soạn thảo Visual Basic. Cuối cùng, môi trường được bao gồm cho văn bản được quản lý mã là Microsoft Visual Studio 2005 công cụ cho các ứng dụng (VSTA), vốn có thể cài đặt khi Microsoft .NET Framework 2.0 và Microsoft XML Core Services 6.0 được trình bày.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×