Giới thiệu về tích hợp dữ liệu giữa Access và một site SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chia sẻ và quản lý dữ liệu theo nhiều cách bằng cách dùng Microsoft Office Access 2007 với Windows SharePoint Services 3.0. Bạn có thể hưởng lợi từ các tính năng cộng tác của trang SharePoint trong khi tiếp tục sử dụng tính năng phân tích và mục nhập vào dữ liệu của Access. Ví dụ, bạn có thể theo dõi phiên bản của dữ liệu, đăng ký với cảnh báo để bạn biết khi thay đổi được thực hiện và quản lý quyền cho dữ liệu.

Trong bài viết này

Cách làm việc với dữ liệu

Tích hợp và quản lý dữ liệu

Theo dõi dữ liệu và dòng công việc của bạn

Cách làm việc với dữ liệu

Khi bạn dùng Office Access 2007, bạn có thể chia sẻ, quản lý và cập nhật dữ liệu từ site SharePoint trong một vài cách khác nhau.

Di chuyển dữ liệu vào một site SharePoint    Khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu từ truy nhập vào SharePoint site, bạn tạo danh sách trên trang SharePoint được nối kết dưới dạng bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Khi di chuyển cơ sở dữ liệu, Access tạo một ứng dụng ngoại vi mới có tất cả các biểu mẫu cũ và báo cáo và các bảng được nối kết mới chỉ được xuất. Trình hướng dẫn Di chuyển đến Site SharePoint sẽ giúp bạn di chuyển dữ liệu từ tất cả bảng của mình cùng lúc.

Sau khi danh sách SharePoint được tạo ra, mọi người có thể làm việc với các danh sách trên trang SharePoint hoặc trong các bảng được nối kết trong Access trong khi họ sử dụng các tính năng của trang SharePoint để quản lý dữ liệu và tiếp tục Cập Nhật với thay đổi. Là người quản trị, bạn có thể quản lý quyền đối với dữ liệu và các phiên bản dữ liệu để có thể xem ai đã thay đổi dữ liệu hoặc khôi phục dữ liệu trước đó.

Phát hành dữ liệu vào một site SharePoint    Nếu bạn đang cộng tác với những người khác, bạn có thể lưu trữ một bản sao của cơ sở dữ liệu trong thư viện trên một máy chủ SharePoint và tiếp tục làm việc trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng biểu mẫu và báo cáo trong Access. Bạn có thể nối kết danh sách dưới dạng bảng trong cơ sở dữ liệu, điều này hữu ích nếu bạn muốn theo dõi dữ liệu trên SharePoint site, sau đó bạn có thể tạo biểu mẫu, truy vấn và báo cáo để làm việc với dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể tạo một ứng dụng Access cung cấp truy vấn và báo cáo cho các danh sách SharePoint theo dõi vấn đề và quản lý thông tin nhân viên. Khi mọi người làm việc với các danh sách trên một site SharePoint, họ có thể mở các truy vấn Access và báo cáo từ menu dạng xem cho danh sách SharePoint. Ví dụ, nếu bạn muốn xem và in báo cáo vấn đề truy nhập cho một cuộc họp hàng tháng, bạn có thể làm nó trực tiếp từ danh sách SharePoint.

Khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu vào một máy chủ cho lần đầu tiên, Access cung cấp một danh sách của máy chủ Web này giúp dễ dàng dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn phát hành, chẳng hạn như thư viện tài liệu. Sau khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu, Access ghi nhớ vị trí sao cho bạn không cần phải xác định vị trí máy chủ lại khi bạn phát hành các thay đổi của bạn. Khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu vào một site SharePoint, cơ sở dữ liệu trở nên sẵn sàng để mọi người có quyền để làm việc với SharePoint site.

Mở truy nhập biểu mẫu và báo cáo từ một site SharePoint    Người dùng có thể mở danh sách trong dạng xem Access có định dạng từ một site SharePoint. Truy nhập biểu mẫu, báo cáo và biểu dữ liệu có thể xuất hiện cùng với các dạng xem trên một site SharePoint. Khi bạn chọn một dạng xem Access, Access khởi động và mở yêu cầu biểu mẫu, báo cáo hoặc biểu dữ liệu. Điều này giúp dễ dàng để bạn có thể chạy báo cáo Access có định dạng trên SharePoint site mà không cần phải đầu tiên bắt đầu Office Access 2007 hoặc dẫn hướng đến đối tượng bên phải.

Tạo cơ sở dữ liệu từ danh sách SharePoint    Bạn có thể mở một danh sách SharePoint trong Access. Nếu cơ sở dữ liệu không tồn tại, bạn có thể tạo trong Access và sau đó tạo một tập hợp các biểu mẫu và báo cáo dựa trên danh sách của bạn.

Thực hiện danh sách SharePoint ngoại tuyến với Access    Nếu bạn cần thực hiện một số nhà làm việc với bạn, bạn có thể thực hiện danh sách SharePoint của bạn ngoại tuyến với một cú bấm bằng cách sử dụng Access. Bạn có thể làm việc trên dữ liệu của bạn trong Access và sau đó đồng bộ hóa thay đổi của bạn hoặc kết nối lại với trang SharePoint sau một lúc.

Nhập hoặc nối kết đến danh sách SharePoint    Bạn có thể chuyển một danh sách SharePoint sang Access bằng cách nhập hoặc nối kết. Nhập danh sách SharePoint sẽ tạo ra một bản sao của danh sách trong cơ sở dữ liệu Access. Trong suốt quá trìnhnhập, bạn có thể xác định các danh sách bạn muốn sao chép và đối với từng danh sách được chọn, bạn có thể xác định xem liệu bạn có muốn nhập toàn bộ danh sách không hay chỉ nhập một dạng xem cụ thể. Nối kết cho phép bạn kết nối với dữ liệu trong một chương trình khác mà không cần nhập thông tin đó, do đó bạn có thể xem và sửa dữ liệu mới nhất, cả trong chương trình ban đầu và cơ sở dữ liệu Access của bạn mà không cần tạo và duy trì một bản sao của dữ liệu trong Access.

Đầu Trang

Tích hợp và quản lý dữ liệu

Sau khi bạn di chuyển dữ liệu Access của bạn vào một site SharePoint, bạn có thể quản lý người xem dữ liệu, theo dõi các phiên bản và khôi phục bất kỳ dữ liệu nào được vô tình bị xóa. Tích hợp dữ liệu tốt hơn giữa Office Access 2007 và site SharePoint tăng cường khả năng thiết kế hiệu suất và ứng dụng.

Quản lý quyền trên các site SharePoint    Bạn có thể gán cấp độ quyền khác nhau vào danh sách và quyền truy nhập cơ sở dữ liệu trên site SharePoint. Bạn có thể gán các quyền hạn chế đọc hoặc đầy đủ quyền chỉnh sửa nhóm, và bạn có thể có chọn cho phép hoặc từ chối truy nhập cho người dùng nhất định. Nếu bạn cần để giới hạn quyền truy nhập vào chỉ với một vài mục nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể đặt quyền trên các mục danh sách cụ thể trên SharePoint site.

Theo dõi và quản lý các phiên bản trên các site SharePoint    Bạn có thể theo dõi phiên bản của mục danh sách và xem lịch sử Phiên bản trên một site SharePoint. Bạn có thể khôi phục Phiên bản trước của một mục nếu cần thiết. Nếu bạn cần biết người đã thay đổi một hàng hoặc khi nó đã được thay đổi, bạn có thể xem lịch sử Phiên bản.

Truy xuất dữ liệu từ thùng rác    Bạn có thể dùng thùng rác mới trên site SharePoint để dễ dàng xem bản ghi đã xóa và khôi phục thông tin đã vô tình bị xóa.

Nâng cao hiệu suất cho bảng được nối kết đến danh sách SharePoint    Tối ưu hóa được thực hiện để xử lý nội bộ của bảng được nối kết đến danh sách SharePoint để cho phép một nhanh hơn và trơn tru hơn trải nghiệm hơn với phiên bản trước.

Nâng cao ánh xạ các kiểu dữ liệu Windows SharePoint Services    Với bộ phận hỗ trợ mới cho các trường đa giá trị và phần đính kèm, Access hiện đã hỗ trợ thêm các kiểu dữ liệu trên site SharePoint, việc thiết kế và xây dựng ứng dụng chia sẻ đơn giản.

Đầu Trang

Theo dõi dữ liệu và dòng công việc của bạn

Bạn có thể sử dụng Office Access 2007 thông tin từ các site SharePoint để theo dõi dữ liệu của tổ chức của bạn, vấn đề, và dòng công việc.

Theo dõi    Truy nhập ngay bây giờ có mẫu theo dõi tương tác trực tiếp với mẫu theo dõi vấn đề trên trang SharePoint. Sơ đồ cho các giống nhau, và giải pháp truy nhập có thể được sử dụng làm một phía trước — ví dụ, với biểu mẫu và truy vấn — đối với dữ liệu từ một site SharePoint.

Theo dõi lịch sử trường Ghi nhớ    Trường Ghi nhớ rất hữu ích để lưu trữ một lượng lớn thông tin. Bạn có thể đặt một thuộc tính cho Access để giữ lại các lịch sử của tất cả thay đổi đối với một trường bản ghi nhớ. Sau đó bạn có thể xem lịch sử của những thay đổi đó. Tính năng này cũng hỗ trợ tính năng lập phiên bản trên các site SharePoint, để bạn cũng có thể dùng truy nhập để xem các thay đổi được thực hiện đối với danh sách SharePoint.

Tích hợp với dòng công việc trên các site SharePoint    Bây giờ, bạn có thể dùng truy nhập để tương tác với và báo cáo trên dòng công việc, do đó bạn có thể tốt hơn đo trạng thái của dự án và đánh giá quy trình kinh doanh của bạn. Báo cáo dòng công việc có thể kéo dài nhiều danh sách cũng như thông tin từ nhiều dòng công việc.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×