Giới thiệu về ngang lặp lại các bảng điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mới trong InfoPath 2007 là điều khiển cho phép bạn ngắt dòng và di chuyển dữ liệu của bạn trong một bảng. Blog nhóm Microsoft InfoPath: giới thiệu về ngang lặp lại các bảng mô tả điều khiển này mới mà bạn có thể dùng để hiển thị dữ liệu trong một định dạng có cấu trúc dạng bảng.

Sử dụng điều khiển này cho dữ liệu có thể được mô tả bằng hai điểm. Ví dụ, điều khiển bảng lặp ngang có thể hiển thị doanh số của công ty của bạn bằng bộ phận cho mỗi quý.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với bảng lặp ngang, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×