Giới thiệu về Microsoft Exchange nhắn tin hợp nhất

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi tài khoản Microsoft Exchange Server của bạn được bật cho Unified Messaging (UM), bạn có thể nhận được email, thoại và thông tin fax thư trong hộp thư đếncủa bạn. Các tính năng bổ sung sẵn dùng cho tài khoản Exchange Server 2010, bao gồm xem trước thư thoại mang đến một bản phiên âm thoại thư vào hộp thư đếncủa bạn.

Lưu ý: Nhắn tin hợp nhất yêu cầu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007. Người quản trị máy chủ Exchange của bạn phải kích hoạt tính năng nhắn tin hợp nhất cho các lệnh này sẵn dùng.

Các tính năng nhắn tin hợp nhất

Lưu ý: Một số tính năng sẵn dùng chỉ với một tài khoản Exchange Server 2010. Để biết thêm thông tin trên các phiên bản tài khoản Exchange, hãy xem xác định phiên bản Microsoft Exchange Server mà tài khoản của tôi kết nối đến.

 • Truy nhập thông tin Exchange    Bạn có thể truy nhập một tập hợp đầy đủ về các tính năng thư thoại từ kết nối Internet điện thoại di động, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 và Outlook Web App (OWA). Các tính năng này bao gồm nhiều tùy chọn cấu hình thư thoại và khả năng phát thư thoại từ một trong hai ngăn đọc, bằng cách dùng một tích hợp Windows Media Player, hoặc danh sách thư, bằng cách dùng loa máy tính.

 • Phát trên điện thoại    Phát trên điện thoại tính năng cho phép bạn phát thư thoại trên điện thoại. Nếu bạn làm việc trong một khối vuông office, sử dụng một máy tính công cộng hoặc máy tính chưa được bật cho đa phương tiện, hoặc nghe thư thoại đã được bảo mật, bạn có thể không muốn hoặc không thể nghe thư thoại qua loa máy tính. Phát thư thoại bằng cách dùng bất kỳ điện thoại nào, bao gồm home, office hoặc điện thoại di động.

Để biết thêm thông tin, hãy xem cấu hình các Unified Messaging phát trên tùy chọn số điện thoại.

 • Biểu mẫu thư thoại    Mẫu thư thoại Outlook 2007, Outlook Web App và Outlook 2010 tương tự như cửa sổ thư email mặc định. Tệp bao gồm các điều khiển cho hành động chẳng hạn như phát, dừng, hoặc tạm dừng thư thoại, phát thư thoại trên điện thoại, và cách thêm và sửa ghi chú.

Biểu mẫu thư thoại bao gồm Windows Media Player nhúng và một trường ghi chú âm thanh. Trường được nhúng Windows Media Player và ghi chú xuất hiện trong một trong hai ngăn đọc khi bạn xem trước thư thoại hoặc trong một cửa sổ riêng khi mở thư thoại.

 • Cấu hình người dùng    Bạn có thể cấu hình một vài tùy chọn thư thoại cho nhắn tin hợp nhất bằng cách dùng Outlook Web App (chỉ các tài khoản Exchange 2010) hoặc trong Outlook 2010 (chỉ các tài khoản Exchange 2007). Ví dụ, bạn có thể cấu hình số truy nhập điện thoại và thoại thư phát trên điện thoại số và sau đó có thể đặt lại truy nhập thư thoại mã PIN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem cấu hình các Unified Messaging phát trên tùy chọn số điện thoại hoặc đặt lại nhắn tin hợp nhất thư thoại mã PIN.

 • Trả lời cuộc gọi    Trả lời cuộc gọi bao gồm trả lời cuộc gọi đến khi bạn sẽ không sẵn dùng, phát một lời chào cá nhân của bạn, ghi thư và gửi thư thoại vào hộp thư đến của bạn dưới dạng thông điệp email.

Để biết thêm thông tin, hãy xem nhắn tin hợp nhất ghi lời chào thư thoạichọn thư thoại nhắn tin hợp nhất lời chào.

 • Quy tắc trả lời cuộc gọi    Quy tắc trả lời cuộc gọi là một tính năng mới sẵn dùng với tài khoản Exchange 2010. Sử dụng tính năng này, bạn có thể quyết định cách cuộc gọi đến được trả lời. Cuộc gọi cách quy tắc trả lời được áp dụng cho cuộc gọi đến là tương tự như cách quy tắc hộp thư đến được áp dụng cho thông điệp email đến. Theo mặc định, quy tắc trả lời cuộc gọi không được cấu hình. Nếu cuộc gọi đến được trả lời bằng một máy chủ Unified Messaging (UM), người gọi được nhắc để lại thư thoại để gọi là bên. Dùng quy tắc trả lời cuộc gọi, người gọi có thể:

  • Để lại thư thoại.

  • Chuyển tới một liên hệ thay thế.

  • Chuyển tới thư thoại của liên hệ thay thế.

  • Chuyển đến các số điện thoại mà bạn đã chỉ định.

  • Dùng tìm-tôi bật tính năng hoặc xác định vị trí bạn thông qua một truyền giám sát.

 • Xem trước thư thoại    Trong Exchange 2010, các tin nhắn hợp nhất vai trò máy chủ dùng nhận dạng tiếng nói tự động (ASR) trên mới tạo thoại thư. Khi bạn nhận được thư thoại trong hộp thư đếncủa bạn, vào thư chứa bản ghi và văn bản được tạo từ bản ghi giọng nói. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hoặc tắt Unified Messaging xem trước thư thoại.

 • Bị nhỡ cuộc gọi thoại và thông báo thư bằng tin nhắn văn bản SMS    Bạn có thể cấu hình của bạn thiết đặt thư thoại bạn đang số điện thoại di động của bạn và cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi. Bạn sẽ nhận được thông báo về cuộc gọi lỡ và thư thoại mới trên điện thoại di động của bạn ở dạng dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hoặc tắt thông báo nhắn tin hợp nhất.

 • Được bảo vệ thư thoại    Thư thoại được bảo vệ là chức năng nhắn tin hợp nhất cho phép bạn gửi thư riêng tư. Thư này được bảo vệ bằng dịch vụ quản lý quyền Active Directory (AD RMS) và hạn chế chuyển tiếp, sao chép hoặc trích xuất tệp thoại từ thông điệp email. Thư thoại được bảo vệ sẽ làm tăng bảo mật của nhắn tin hợp nhất, và cho phép bạn dựa trên nhắn tin hợp nhất, nếu bạn muốn giới hạn số người xem cho thư thoại.

 • Truy nhập thoại Outlook    Không có giao diện người dùng nhắn tin hợp nhất hai sẵn dùng cho nhắn tin hợp nhất cho phép người dùng — giao diện người dùng điện thoại (TUI) và giao diện người dùng thoại (VUI). Các giao diện hai cùng nhau được gọi là Outlook Voice Access. Truy nhập thoại Outlook được dùng để truy nhập vào hệ thống nhắn tin hợp nhất từ điện thoại. Khi bạn quay số vào hệ thống nhắn tin hợp nhất, bạn có thể truy nhập hộp thư Exchange của bạn bằng cách dùng Outlook Voice Access và thực hiện các thao tác sau:

  • Truy nhập thư thoại

  • Nghe, chuyển tiếp hoặc trả lời thông điệp email

  • Nghe thông tin lịch

  • Access hoặc số những liên hệ được lưu trữ trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) hoặc một nhóm trong liên hệ của bạn

  • Chấp nhận hoặc hủy bỏ yêu cầu cuộc họp

  • Thiết lập thư thoại để cho phép người gọi biết bạn sẽ không sẵn dùng

  • Đặt tùy chọn bảo mật và tùy chọn cá nhân

Để biết thêm thông tin, hãy xem cấu hình thư mục Outlook nào để đọc với Unified Messaging Outlook Voice Access.

 • Nhóm địa chỉ bằng cách dùng Outlook Voice Access    Với tài khoản Exchange 2007, bạn có thể sử dụng điện thoại giao diện người dùng (TUI) hoặc giao diện người dùng thoại (VUI) trong Outlook Voice Access để gửi thư thoại và e-mail. Bạn chỉ có thể gửi một thông điệp email duy nhất cho một người dùng trong liên hệ cá nhân của bạn, đến nhiều người nhận từ thư mục bằng cách thêm từng người nhận riêng lẻ, hoặc bằng cách thêm tên của danh sách phân phối từ danh sách địa chỉ toàn cầu. Với tài khoản Exchange 2010, bạn cũng có thể gửi thư thoại và e-mail để người dùng trong một nhóm được lưu trữ trong liên hệ cá nhân của bạn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×