Giới thiệu về Microsoft Exchange nhắn tin hợp nhất

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Người quản trị Exchange 2007 phải bật tính năng nhắn tin hợp nhất cho các lệnh này sẵn dùng.

Khi tài khoản của bạn Exchange 2007 được bật cho Unified Messaging (UM), bạn có thể nhận được email, thoại và thông tin fax thư trong các cá nhân của bạn Exchange 2007  hộp thư đến. Bài viết này đề cập đến các tính năng Microsoft Office Outlook 2007 cho nhắn tin hợp nhất cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

 • Phát thư thoại từ ngăn đọc bằng cách sử dụng Microsoft Windows Media Player, vốn được tích hợp vào một biểu mẫu thư Office Outlook 2007 , hoặc từ danh sách thư.

 • Phát thư thoại trên điện thoại.

 • Cấu hình thiết đặt thư thoại riêng lẻ.

Trong bài viết này

Quản lý các tính năng Office Outlook 2007 cho Exchange Unified Messaging

Nhắn tin hợp nhất Exchange: biểu mẫu thư thoại

Exchange Unified Messaging: Phát trên điện thoại

Quản lý các tính năng Office Outlook 2007 cho Exchange Unified Messaging

Bên thứ ba giải pháp nhắn tin hợp nhất

Trong quá khứ, với nhiều bên thứ ba hợp nhất nhắn tin giải pháp được sẵn dùng, thư thoại được nhận và sau đó được lưu trữ ở một vị trí duy nhất. Thư đã truy xuất bằng cách sử dụng điện thoại hoặc chuyển đến hộp thư đến của bạn sẽ phát từ Office Outlook 2007 hoặc máy tính khách Outlook Web Access. Ngay cả nếu hệ thống nhắn tin hợp nhất đã được kết nối với Exchange để lưu trữ dữ liệu thư thoại, Hệ thống thư thoại và máy tính khách không được tích hợp chặt chẽ và, do đó, đã không cung cấp một trải nghiệm liền mạch thoại thư cho người dùng.

Trong môi trường thư thoại chẳng hạn như những mục này, khi bạn nhận được thư thoại, nó đến dưới dạng thông điệp email với thông báo thư thoại chứa bên trong phần đính kèm. Bạn có thể bắt đầu Windows Media Player hoặc phát đa phương tiện khác để phát và nghe thư thoại của bạn. Vì Office Outlook 2007 hoặc máy tính khách Outlook Web Access và hệ thống nhắn tin hợp nhất bên thứ ba được không tích hợp, ngoài việc dùng một ứng dụng trình phát phương tiện, bạn có thể không cấu hình thiết đặt thư thoại cá nhân của bạn từ Microsoft Outlook . Bạn đã thay đổi thiết đặt thư thoại cá nhân thông qua một ứng dụng khác nhau phần mềm hoặc bằng cách sử dụng điện thoại của bạn.

Kế thừa máy khách và Exchange

Nếu bạn được bật cho nhắn tin hợp nhất và đang sử dụng Office Outlook 2007 hoặc phiên bản Outlook Web Access bao gồm trong Exchange 2007, bạn được cung cấp thêm tùy chọn thư thoại hơn là người dùng Exchange người đang sử dụng phiên bản trước của Outlook, Outlook Web Access, hoặc Exchange. Người dùng của phiên bản Outlook hoặc Outlook Web Access trước hoặc người dùng kết nối với phiên bản trước của Exchange vẫn nhận được thư thoại của họ dưới dạng tài liệu đính kèm tệp âm thanh email tiêu chuẩn (*.wav hoặc *.wma), và tùy chọn cấu hình thư thoại không sẵn dùng cho chúng.

Các tính năng Office Outlook 2007 cho Exchange Unified Messaging

Một thư thoại liền trải nghiệm cho người dùng, Office Outlook 2007 và phiên bản Outlook Web Access bao gồm trong Exchange 2007 cung cấp dịch vụ Exchange 2007 UM hỗ trợ người dùng một tập hợp đầy đủ về các tính năng thư thoại. Các tính năng này bao gồm nhiều tùy chọn cấu hình thư thoại và khả năng phát thư thoại từ ngăn đọc bằng cách sử dụng một tích hợp Windows Media Player hoặc từ danh sách thư.

Lưu ý: Bạn phải sử dụng phiên bản Windows Media Player không cũ hơn Windows Media Player phiên bản 7.0 có thể sử dụng trình phát phương tiện được tích hợp và tùy chọn.

Các tính năng Office Outlook 2007 cho nhắn tin hợp nhất sẽ được bao gồm với cài đặt Office Outlook 2007.

Sau khi Office Outlook 2007 được cài đặt và tài khoản Exchange của bạn được kích hoạt UM, Thư thoại tab với thiết đặt cấu hình thư thoại xuất hiện trong hộp thoại tùy chọn .

Lưu ý: Các tính năng Office Outlook 2007 cho nhắn tin hợp nhất sẵn dùng chỉ với Office Outlook 2007 và sẽ không sẵn dùng với các phiên bản trước của Outlook.

Bằng cách sử dụng tab Thư thoại , bạn có thể cấu hình các thiết đặt chẳng hạn như số truy nhập điện thoại và thư thoại tùy chọn phát trên số điện thoại , và bạn có thể đặt lại truy nhập thư thoại mã PIN.

Lưu ý: TabThư thoạiOffice Outlook 2007sẵn dùng chỉ khi tài khoản Exchange của bạn là nhắn tin hợp nhất cho phép.  

Với các tính năng Office Outlook 2007 cho nhắn tin hợp nhất, bạn có thể:

 • Nghe thư thoại trong Outlook.

 • Cấu hình thiết đặt thư thoại riêng lẻ.

 • Xem tất cả các thư thoại của bạn trong một vị trí.

 • Phân biệt thư thoại và thông tin fax từ thông điệp email trong hộp thư đến của bạn bằng cách dùng biểu tượng mới. Bao gồm các thông báo duy nhất cho email mới, thoại và thông tin fax thư.

 • Xác định xem thư thoại đã có được phát.

 • Thêm chú thích một thông báo thư thoại trong hộp văn bản.

 • Trả lời thư thoại với thông điệp email khi thông tin liên hệ của người gửi được gọi.

 • Thêm số điện thoại nhận của bạn liên hệ bằng cách dùng menu lối tắt.

Đầu trang

Nhắn tin hợp nhất Exchange: biểu mẫu thư thoại

Biểu mẫu thư thoại

Biểu mẫu thư thoại Office Outlook 2007 tương tự như biểu mẫu thông điệp email mặc định nhưng cho phép bạn thực hiện hành động bổ sung. Bạn có thể phát, dừng, hoặc tạm dừng thư thoại, phát thư trên điện thoại, hoặc thêm và sửa ghi chú cho thư thoại. Biểu mẫu thư thoại bao gồm một nhúng Windows Media Player và một dấu cách để thêm ghi chú. Windows Media Player nhúng và khoảng trống cho ghi chú được hiển thị trong ngăn đọc khi bạn xem trước thư thoại hoặc trong một cửa sổ riêng khi bạn mở thư thoại.

Các điều khiển thư thoại trong Ngăn Đọc

Tùy chọn biểu mẫu thư thoại

Biểu mẫu thư thoại cung cấp cho bạn một giao diện cho các hành động chẳng hạn như phát thư thoại, phát thư thoại trên điện thoại hoặc thêm ghi chú. Nếu tài khoản Exchange của bạn không được bật cho nhắn tin hợp nhất, thư thoại được nhận được dưới dạng phần đính kèm, và tùy chọn biểu mẫu thư thoại không sẵn dùng.

 • Phát      Bằng cách bấm phát, bạn có thể phát và nghe thư thoại bằng cách dùng tai nghe hoặc loa máy tính của bạn. Sau khi bạn bấm phát, Windows Media Player phát thư.

 • Phát trên điện thoại      Khi bạn bấm phát trên điện thoại, thư thoại đã chọn sẽ phát vào số điện thoại mà bạn đã xác định. Sau khi bạn bấm phát trên điện thoại, hộp thoại phát trên điện thoại sẽ xuất hiện để bạn có thể cấu hình và điều khiển phát trên điện thoại tính năng.

 • Sửa ghi chú      Khi bạn bấm vào Sửa ghi chú trên thanh công cụ, thông báo thư thoại mở ra và bạn có thể thêm hoặc sửa ghi chú hoặc chú thích trong hộp văn bản ghi chú .

Đầu trang

Exchange Unified Messaging: Phát trên điện thoại

Những gì là phát trên điện thoại?

Phát trên điện thoại tính năng cho phép bạn phát thư thoại qua điện thoại. Một cách khác thay vì để nghe thư thoại qua loa máy tính của bạn, bạn có thể phát lại thông báo thư thoại bằng cách sử dụng bất kỳ điện thoại. Bao gồm trang đầu, office hoặc điện thoại di động của bạn. Trong trường hợp mà bạn ngồi trong một khối vuông office, bạn đang dùng máy tính công cộng hoặc máy tính không được bật cho âm thanh, hoặc bạn sẽ nghe thư thoại đã được bảo mật, bạn có thể muốn bổ sung về quyền riêng tư của việc sử dụng điện thoại.

Khi bạn bấm vào tùy chọn thanh công cụ phát trên điện thoại trong biểu mẫu thư thoại Office Outlook 2007 , hộp thoại phát trên điện thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại phát trên điện thoại cung cấp các tùy chọn để nhập một số điện thoại trong hộp số hoặc bấm vào một số trong nhất của bạn mới dùng danh sách số, bắt đầu và kết thúc cuộc gọi, cũng như một thông báo trạng thái để theo dõi cuộc gọi.

Lưu ý: Thư thoại chỉ có thể được phát cùng một lúc. Nếu bạn cố bắt đầu phát thứ hai trên gọi điện thoại trong khi cuộc gọi trước đó vẫn còn trong tiến độ, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

Số Phát trên Điện thoại

Dùng gần đây nhất danh sách số điện thoại

Bạn có thể thấy một danh sách số điện thoại mà bạn đã dùng gần đây nhất trong hộp thoại phát trên điện thoại . Số điện thoại đã xác định trên tab Thư thoại luôn hiển thị dưới dạng mục trên cùng và tự động được chọn làm số chính. Bạn có thể dùng menu thả xuống để chọn các số điện thoại để gọi. Tính năng này không sẵn dùng trong Exchange 2007 Outlook Web Access.

Phát trên điện thoại tùy chọn

Hộp thoại phát trên điện thoại cung cấp cho bạn các tùy chọn sốHang-up . Khi hộp thoại phát trên điện thoại mở ra, quay số sẵn dùng và Hang-up không sẵn dùng. Sau khi cuộc gọi sẽ được đặt, quay số sẽ không sẵn dùng cho đến khi kết thúc cuộc gọi. Bạn có thể kết thúc cuộc gọi bằng cách bấm Hang-up hoặc treo lập điện thoại. Đóng hộp thoại phát trên điện thoại và bấm vào đóng kết thúc cuộc gọi đang tiến hành.

Chủ đề, gửi, và trạng thái

Phần dưới cùng của hộp thoại phát trên điện thoại sẽ hiển thị chủ đề của thư thoại, ngày và thời gian gửi và thông báo về trạng thái hiện tại của cuộc gọi. Bất kỳ lỗi nào dành riêng cho phần phát trên điện thoại tính năng được hiển thị ở đây cũng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×