Giới thiệu về macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích macro là gì và làm thế nào họ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa nhiệm vụ mà bạn thực hiện các mức độ thường xuyên. Khám phá ngắn về nền tảng nằm phía sau tạo và sử dụng macro và cũng chạm vào cải tiến cho macro trong Microsoft Office Access 2007.

Trong bài viết này

Macro là gì?

Tìm hiểu về macro

Các tính năng macro mới trong Office Access 2007

Tạo macro

Chạy macro

Macro là gì?

Macro là một công cụ cho phép bạn tự động hóa tác vụ và thêm chức năng vào biểu mẫu, báo cáo và điều khiển của bạn. Ví dụ, nếu bạn thêm một nút lệnh vào biểu mẫu, bạn liên kết sự kiện ảnh của nút cho macro và macro chứa các lệnh mà bạn muốn nút thực hiện mỗi lần nó đã bấm.

Trong Access, thật hữu ích nếu bạn nghĩ về Macro như một ngôn ngữ lập trình đơn giản hóa bạn viết bằng xây dựng danh sách các hành động để thực hiện. Khi bạn tạo macro, bạn chọn mỗi hành động từ danh sách thả xuống và rồi điền vào thông tin yêu cầu cho mỗi hành động. Macro cho phép bạn thêm chức năng vào biểu mẫu, báo cáo và điều khiển mà không ghi mã trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Macro cung cấp một tập con của các lệnh sẵn dùng trong VBA và hầu hết mọi người tìm thấy nó dễ dàng hơn để xây dựng một macro hơn để viết mã VBA.

Ví dụ, giả sử bạn muốn bắt đầu báo cáo trực tiếp từ một trong các biểu mẫu mục nhập dữ liệu của bạn. Bạn có thể thêm một nút biểu mẫu của bạn và sau đó tạo một macro bắt đầu báo cáo. Macro hoặc có thể là một macro độc lập (một đối tượng riêng biệt trong cơ sở dữ liệu), sau đó được gắn kết sự kiện ảnh của nút hoặc macro có thể được nhúng trực tiếp vào sự kiện ảnh của nút đó — một tính năng mới trong Office Access 2007. Một trong hai cách, khi bạn bấm vào nút macro chạy và bắt đầu báo cáo.

Bạn tạo macro bằng cách sử dụng Bộ dựng Macro được hiển thị trong hình minh họa sau đây.

Bộ dựng Macro

Để hiển thị bộ dựng macro:

 • Trên tab tạo , trong nhóm khác , hãy bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm vào mũi tên bên dưới mô-đun hoặc nút Mô-đun lớp , sau đó bấm Macro. Ảnh Nút

  Mẹo: Bộ dựng Macro đã được thiết kế lại trong Access 2010 để giúp bạn thậm chí dễ dàng tạo, sửa và chia sẻ quyền truy nhập macro.

Đầu Trang

Tìm hiểu về macro

Macro thuật ngữ thường được dùng để tham chiếu đến đối tượng macro độc lập (nghĩa là, các đối tượng mà bạn thấy dưới macro trong ngăn dẫn hướng), nhưng trong thực tế, một macro đối tượng có thể chứa nhiều macro. Trong trường hợp đó, nó sẽ được gọi là nhóm macro. Nhóm macro được hiển thị trong ngăn dẫn hướng, dưới dạng một đối tượng đơn macro, nhưng một nhóm macro thực sự chứa nhiều hơn một macro. Tất nhiên, có thể tạo mỗi macro trong một đối tượng riêng biệt macro, nhưng thường nào thì nên nhóm macro liên quan đến một số thành một đối tượng đơn macro. Tên trong cột Tên Macro xác định mỗi macro.

Macro bao gồm các hành động macro riêng lẻ. Hầu hết các hành động yêu cầu một hoặc nhiều đối số. Ngoài ra, bạn có thể gán tên cho mỗi macro trong nhóm macro và bạn có thể thêm các điều kiện để kiểm soát cách chạy mỗi hành động. Các phần sau bàn về từng tính năng chi tiết.

Tên macro

Nếu đối tượng macro của bạn chứa chỉ có một macro, tên macro đã không cần thiết. Bạn chỉ có thể tham chiếu đến macro bằng tên của đối tượng macro. Tuy nhiên, trong trường hợp nhóm macro, bạn phải gán một tên duy nhất cho mỗi macro. Nếu cột Tên Macro không hiển thị trong bộ dựng Macro, bấm Macro tên Ảnh nút trong nhóm Hiện/ẩn trên tab thiết kế . Thêm thông tin về chạy macro trong nhóm macro sẽ xuất hiện ở phần sau của bài viết này.

Tham đối

Một đối số là một giá trị cung cấp thông tin đến phần hành động, chẳng hạn như chuỗi để hiển thị trong một hộp thông báo, mà điều khiển để thao tác, vân vân. Một vài đối số được yêu cầu và một số người khác đang tùy chọn. Đối số được hiển thị trong ngăn Đối số hành động ở phía dưới cùng của bộ dựng Macro.

Nhập đối hành động

Đối số cột, cho phép bạn xem (nhưng không thể sửa) đối số một hành động trên dòng cùng một hành động là một tính năng mới của Office Access 2007 bộ dựng Macro. Điều này giúp dễ dàng hơn một chút đọc macro của bạn bởi vì bạn không còn cần chọn mỗi hành động để hiển thị các đối số. Để hiển thị các đối số cột, hãy bấm đối số Ảnh nút trong nhóm Hiện/ẩn trên tab thiết kế .

Điều kiện

Một điều kiện xác định một số tiêu chí phải đáp ứng trước khi một hành động sẽ được thực hiện. Bạn có thể dùng bất kỳ biểu thức đánh giá là đúng/sai hoặc có/không. Hành động này sẽ không thể thực hiện nếu biểu thức định trị là False, không, hoặc 0 (zero). Nếu biểu thức định trị là bất kỳ giá trị nào khác, hành động sẽ được chạy.

Bạn có thể có một điều kiện điều khiển nhiều hơn một hành động bằng cách nhập một dấu chấm lửng (…) trong điều kiện cho mỗi hành động tiếp theo mà bạn muốn điều kiện để áp dụng cho cột. Nếu biểu thức định trị là False, không, hoặc 0 (không), không có các hành động được thực hiện. Nếu điều kiện định trị là bất kỳ giá trị nào khác, tất cả các hành động được thực hiện.

Để hiển thị cột điều kiện trong bộ dựng Macro, trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy bấm điều kiện Ảnh nút .

Sử dụng biểu thức này để thực hiện hành động

Nếu:

[Thành_phố]="Paris"

Paris là giá trị Thành_phố trong trường nằm trên biểu mẫu chạy macro.

DCount ("[OrderID]", "đơn hàng") > 35

Có hơn 35 mục nhập trong trường ID_Đơn_hàng của bảng Đơn_hàng.

DCount ("*", "Chi tiết đơn hàng", "[OrderID] = biểu mẫu! [ Đơn hàng]! [OrderID] ") > 3

Không có nhiều hơn 3 mục nhập trong bảng chi tiết đơn hàng mà trường OrderID của bảng khớp với trường OrderID trên biểu mẫu đơn hàng.

[Ngày vận chuyển] Between #2 tháng 2 năm 2006 # và #2 tháng 3 năm 2006 #

Giá trị của trường ngày vận chuyển trong biểu mẫu mà macro đang chạy là không cũ hơn 2 tháng 2 năm 2006 và không muộn hơn 2 tháng 3 năm 2006.

Biểu mẫu! [Sản phẩm]! [UnitsInStock] < 5

Giá trị của trường Hàng_Trong_Kho trên biểu mẫu Sản_phẩm nhỏ hơn 5.

IsNull([Tên])

Giá trị tên trên biểu mẫu mà macro đang chạy là null (không có giá trị). Biểu thức này là tương đương với [tên] là Null.

[Quốc gia/khu vực] = "UK" và biểu mẫu! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Giá trị trong trường quốc gia/khu vực trên biểu mẫu mà macro sẽ chạy UK và giá trị của trường TotalOrds trên biểu mẫu SalesTotals lớn hơn 100.

[Quốc gia/khu vực] Trong ("Pháp", "Ý", "Tiếng Tây Ban Nha") và Len([PostalCode]) <> 5

Giá trị trong trường quốc gia/khu vực trên biểu mẫu mà macro đang chạy là Pháp, ý hoặc Tây Ban Nha và mã bưu chính là không 5 ký tự dài.

MsgBox("Xác nhận thay đổi?",1)=1

Bạn hãy bấm OK trong hộp thoại trong đó MsgBox hàm Hiển thị "Xác nhận changes?". Nếu bạn bấm hủy trong hộp thoại, Access sẽ bỏ qua hành động.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Tạm thời biến được dùng để lưu trữ kết quả của một hộp thư được so với 2 (vbCancel = 2).

Mẹo: Để khiến Access để tạm thời bỏ qua một hành động, hãy nhập False làm điều kiện. Tạm thời bỏ qua một hành động có thể hữu ích khi bạn đang khắc phục sự cố macro.

Hành động macro

Hành động là khối dựng cơ bản của macro. Access cung cấp một số lượng lớn các hành động từ để chọn, cho phép nhiều lệnh. Ví dụ, một số hành động thường dùng có thể mở báo cáo, tìm bản ghi, Hiển thị một hộp thư hoặc áp dụng một bộ lọc cho một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Đầu Trang

Các tính năng macro mới trong Office Access 2007

Trong phiên bản trước của Access, thường được sử dụng nhiều hàm có thể không được thực hiện mà không cần viết mã VBA. Trong Office Access 2007, tính năng mới và hành động macro đã được thêm vào giúp loại bỏ cần mã. Điều này giúp dễ dàng hơn để thêm chức năng cơ sở dữ liệu của bạn và giúp đảm bảo mật hơn.

 • Nhúng macro    Bây giờ bạn có thể nhúng macro vào bất kỳ sự kiện được cung cấp bởi một biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Macro nhúng điều không hiển thị trong ngăn dẫn hướng; trở thành một phần của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển mà nó đã được tạo ra. Nếu bạn tạo một bản sao của một biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển có chứa macro nhúng, macro có trình bày trong bản sao.

 • Tăng bảo mật    khi nút Ảnh nút Hiển thị tất cả hành độngkhông được tô sáng trong bộ dựng Macro, hành động macro duy nhất và các đối số RunCommand là sẵn dùng là những mà không yêu cầu tin cậy trạng thái để chạy. Macro được xây dựng bằng các hành động sẽ chạy ngay cả khi cơ sở dữ liệu trong chế độ tắt (khi VBA ngăn chạy). Cơ sở dữ liệu chứa hành động macro mà không phải trên danh sách tin cậy — hoặc cơ sở dữ liệu có mã VBA — phải là một cách rõ ràng cấp tin cậy trạng thái.

 • Xử lý và gỡ lỗi   Office Access 2007 cung cấp mới hành động macro, bao gồm OnError (tương tự như câu lệnh "Trên lỗi" trong VBA) và ClearMacroError, cho phép bạn thực hiện các hành động khi có lỗi xảy ra trong khi macro của bạn đang chạy. Ngoài ra, hành động macro SingleStep mới cho phép bạn nhập một lần-bước chế độ ở bất kỳ điểm trong macro của bạn, do đó bạn có thể có thể theo dõi cách macro của bạn hoạt động của một hành động tại một thời điểm. 

 • Tạm thời biến số    Hành động macro ba mới (SetTempVar, RemoveTempVarRemoveAllTempVars) cho phép bạn tạo và dùng tạm thời biến trong macro của bạn. Bạn có thể dùng chúng trong biểu thức có điều kiện để điều khiển chạy macro, hoặc để gửi dữ liệu đến và từ báo cáo hoặc biểu mẫu, hoặc đối với bất kỳ mục đích nào khác mà yêu cầu một vị trí lưu trữ tạm thời cho một giá trị. Các biến số tạm thời cũng có thể truy nhập trong VBA, vì vậy, bạn cũng có thể dùng chúng để liên lạc dữ liệu đến và từ mô-đun VBA.

Đầu Trang


Tạo macro

Trong Office Access 2007, macro hoặc macro nhóm có thể được chứa trong một đối tượng macro (đôi khi gọi là độc lập macro), hoặc một macro có thể được nhúng vào bất kỳ thuộc tính sự kiện của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Nhúng macro trở thành một phần của đối tượng hoặc điều khiển mà chúng được nhúng. Độc lập macro được hiển thị trong ngăn dẫn hướng, dưới macro; nhúng macro sẽ không.

Các tính năng bộ dựng macro

Tạo một macro độc lập

Tạo một nhóm macro

Tạo một macro nhúng

Ví dụ: Nhúng một macro trong sự kiện trên không dữ liệu của báo cáo

Chỉnh sửa macro

Tìm hiểu thêm về hành động macro

Các tính năng bộ dựng macro

Bạn sử dụng bộ dựng Macro để tạo và sửa đổi macro. Để mở bộ dựng Macro:

 • Trên tab tạo , trong nhóm khác , hãy bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm vào mũi tên bên dưới mô-đun hoặc nút Mô-đun lớp , sau đó bấm Macro. Ảnh Nút

  Access Hiển thị bộ dựng Macro.

Bạn sử dụng bộ dựng Macro để xây dựng danh sách hành động mà bạn muốn thực hiện khi chạy macro. Khi bạn trước tiên mở bộ dựng Macro, trong cột hành động , đối số cột và cột chú thích được hiển thị.

Bên dưới các Đối số hành động, bạn nhập và sửa các đối số cho mỗi hành động macro, nếu bất kỳ được yêu cầu. Một hộp Mô tả cung cấp cho bạn một mô tả ngắn về mỗi hành động hoặc các đối số được hiển thị. Bấm một hành động hoặc các đối số hành động để đọc mô tả của nó trong hộp.

Bảng sau đây cho thấy các lệnh sẵn dùng trên tab thiết kế của bộ dựng Macro.

Nhóm

Lệnh

Mô tả

Công cụ   

Chạy   

Thực hiện các hành động được liệt kê trong macro.

Một bước   

Cho phép chế độ bước một lần. Khi bạn chạy macro trong chế độ này, mỗi hành động là thực hiện một lần. Sau khi hoàn thành mỗi hành động, hộp thoại Một bước Macro được hiển thị. Bấm bước trong hộp thoại để chuyển đến phần hành động tiếp theo. Bấm Dừng tất cả các macro để dừng việc này và bất kỳ macro chạy khác. Bấm tiếp tục để thoát khỏi chế độ đơn bước và thực hiện các hành động còn lại mà không cần dừng.

Bộ dựng   

Khi bạn nhập một đối số hành động mà có thể chứa một biểu thức, nút này được bật. Bấm bộ dựng để mở hộp thoại Bộ dựng biểu thức , bạn có thể dùng để xây dựng biểu thức.

Hàng   

Chèn hàng   

Chèn một hoặc nhiều hàng trống hành động ở phía trên các hàng đã chọn hoặc hàng.

Xóa bỏ hàng   

Xóa một hành động đã chọn hoặc nhiều hàng.

Hiện/Ẩn   

Hiển thị tất cả các hành động   

Hiển thị thêm hoặc bớt các hành động macro trong danh sách thả xuống Action .

 • Để hiển thị một danh sách dài của hành động macro, bấm Hiện tất cả hành động. Khi danh sách dài của hành động macro sẵn dùng, nút Hiện tất cả hành động sẽ xuất hiện đã chọn. Nếu bạn chọn một hành động macro từ danh sách dài các hành động macro, sau đó bạn có thể cần cấp trạng thái rõ ràng tin cậy cơ sở dữ liệu trước khi bạn có thể chạy hành động.

 • Để chuyển từ một danh sách dài của hành động macro vào một danh sách ngắn hơn Hiển thị chỉ những hành động macro mà có thể được dùng trong cơ sở dữ liệu mà đã không được tin cậy, hãy đảm bảo rằng nút Hiện tất cả hành động không được chọn.

  Mẹo: Nếu nút Hiện tất cả hành động được chọn, bấm vào nút Hiện tất cả hành động để xóa vùng chọn.

  Khi nút Hiện tất cả hành động không được chọn, danh sách ngắn hơn hành động macro tin cậy là sẵn dùng.

Tên macro   

Hiển thị hoặc ẩn cột Tên Macro . Macro tên được yêu cầu trong nhóm macro để phân biệt các macro cá nhân với nhau, nhưng nếu không macro tên là tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tạo nhóm macro, ở phần sau của bài viết này.

Điều kiện   

Hiển thị hoặc ẩn cột điều kiện . Bạn sử dụng cột này để nhập biểu thức kiểm soát khi một hành động được thực hiện.

Tham đối   

Hiển thị hoặc ẩn cột đối số . Cột này hiển thị các đối số cho mỗi hành động macro và này giúp dễ dàng đọc qua các macro của bạn. Nếu đối số cột không được hiển thị, bạn phải bấm mỗi hành động và đọc các đối số dưới Đối số hành động. Bạn không thể nhập các đối số trong đối số cột.

Đầu Mục

Tạo một macro độc lập

 • Trên tab <ui>Tạo</ui>, trong nhóm <ui>Khác</ui>, bấm <ui>Macro</ui>. Nếu không lệnh này không khả dụng, hãy bấm mũi tên dưới nút <ui>Mô-đun</ui> hoặc <ui>Mô-đun Lớp</ui>, rồi bấm <ui>Macro</ui>.

 • Bộ dựng Macro được hiển thị.

 • Thêm một hành động macro:

  1. Trong bộ dựng Macro, hãy bấm vào ô trống đầu tiên trong cột hành động .

  2. Nhập hành động mà bạn muốn dùng, hoặc bấm vào mũi tên để hiển thị danh sách hành động, sau đó chọn hành động mà bạn muốn dùng.

  3. Dưới Đối số hành động, hãy xác định các đối số cho hành động, nếu bất kỳ được yêu cầu. Để xem mô tả ngắn về mỗi đối số, bấm vào hộp đối số, và sau đó đọc mô tả ở bên phải của đối số.
   Mẹo

   • Cho các đối số hành động có thiết đặt là tên đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn có thể đặt đối số bằng cách kéo đối tượng từ ngăn dẫn hướng đến hộp đối số Tên đối tượng của hành động.

   • Bạn cũng có thể tạo một hành động bằng cách kéo một đối tượng cơ sở dữ liệu từ ngăn dẫn hướng đến một hàng trống trong bộ dựng Macro. Nếu bạn kéo một bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động mở ra bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Nếu bạn kéo một macro vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động chạy macro.

  4. Hoặc bạn có thể nhập chú thích cho hành động.

 • Để thêm nhiều hành động macro, di chuyển đến khác hàng hành động, và sau đó lặp lại bước 2. Access thực hiện các hành động theo thứ tự mà bạn danh sách chúng.

Đầu Mục

Tạo một nhóm macro

Nếu bạn muốn nhóm một vài macro liên quan trong một macro đối tượng, bạn có thể tạo một nhóm macro.

 • Trên tab <ui>Tạo</ui>, trong nhóm <ui>Khác</ui>, bấm <ui>Macro</ui>. Nếu không lệnh này không khả dụng, hãy bấm mũi tên dưới nút <ui>Mô-đun</ui> hoặc <ui>Mô-đun Lớp</ui>, rồi bấm <ui>Macro</ui>.

 • Bộ dựng Macro được hiển thị.

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , bấm Macro tên Ảnh nút nếu bạn chưa chọn nó. Cột Tên Macro được hiển thị trong bộ dựng Macro.

  Lưu ý: Trong nhóm macro, macro tên là cần thiết để xác định các macro riêng lẻ. Tên macro sẽ xuất hiện trên cùng dòng đầu tiên của macro hành động. Cột tên macro được để trống cho bất kỳ hành động tiếp theo trong macro. Macro kết thúc mục tiếp theo trong cột tên macro.

 • Trong cột Tên Macro , hãy nhập tên cho macro đầu tiên trong nhóm macro.

 • Thêm hành động mà bạn muốn macro đầu tiên để thực hiện thời:

  1. Trong cột hành động , hãy bấm vào mũi tên để hiển thị danh sách hành động.

  2. Bấm vào hành động mà bạn muốn thêm.

  3. Dưới Đối số hành động, hãy xác định các đối số cho hành động, nếu bất kỳ được yêu cầu. Để xem mô tả ngắn về mỗi đối số, bấm vào hộp đối số, và sau đó đọc mô tả ở bên phải của đối số.
   Mẹo

   • Cho các đối số hành động có thiết đặt là tên đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn có thể đặt đối số bằng cách kéo đối tượng từ ngăn dẫn hướng đến hộp đối số Tên đối tượng của hành động.

   • Bạn cũng có thể tạo một hành động bằng cách kéo một đối tượng cơ sở dữ liệu từ ngăn dẫn hướng đến một hàng trống trong bộ dựng Macro. Nếu bạn kéo một bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động mở ra bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Nếu bạn kéo một macro vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động chạy macro.

  4. Hoặc bạn có thể nhập chú thích cho hành động.

 • Di chuyển đến cột Tên Macro của hàng trống tiếp theo, sau đó nhập tên cho macro kế tiếp trong nhóm macro.

 • Thêm các hành động mà bạn muốn macro thực hiện thời.

 • Lặp lại bước 5 và 6 cho mỗi macro trong nhóm.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chạy macro nhóm bằng cách bấm đúp vào nó trong ngăn dẫn hướng hoặc bằng cách bấm vào chạy Ảnh nút trong nhóm công cụ trên tab thiết kế , Access sẽ chạy Maro đầu tiên chỉ, dừng khi đạt tới tên macro thứ hai.

 • Khi bạn lưu nhóm macro, tên mà bạn xác định là tên của toàn bộ nhóm gồm macro. Tên này được hiển thị bên dưới macro trong ngăn dẫn hướng. Để tham chiếu đến một macro riêng lẻ trong một nhóm macro, hãy dùng cú pháp này:

  macrogroupname.macroname

  Ví dụ, Buttons.Products tham chiếu đến macro sản phẩm trong nhóm nút macro. Trong danh sách macro, chẳng hạn như danh sách đối số tên Macro cho hành động RunMacro , Access Hiển thị macro sản phẩm là Buttons.Products.

Đầu Mục

Tạo một macro nhúng

Nhúng macro sẽ khác nhau từ độc lập macro trong đó được nhúng macro được lưu trữ trong trường hợp các thuộc tính của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Chúng không hiển thị dưới dạng đối tượng dưới macro trong ngăn dẫn hướng. Điều này có thể làm cho cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng hơn để quản lý, vì bạn không cần phải theo dõi các đối tượng riêng biệt macro chứa macro cho một biểu mẫu hoặc báo cáo. Sử dụng thủ tục sau đây để tạo một macro nhúng.

 1. Mở biểu mẫu hoặc báo cáo có chứa macro trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem bố trí. Để mở biểu mẫu hoặc báo cáo, bấm chuột phải vào nó trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút hoặc Dạng xem bố trí Ảnh nút .

 2. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Bấm vào điều khiển hoặc phần có chứa thuộc tính sự kiện mà bạn muốn nhúng macro.

  Để chọn toàn bộ biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy bấm báo cáo trong danh sách thả xuống ở phía trên cùng của trang thuộc tính.

 4. Trong trang thuộc tính, hãy bấm tab sự kiện .

 5. Bấm thuộc tính sự kiện mà bạn muốn nhúng macro, sau đó bấm Nút Trình Tạo bên cạnh hộp.

 6. Trong hộp thoại Chọn bộ dựng , bấm Bộ dựng Macro, sau đó bấm OK.

 7. Trong bộ dựng Macro, bấm vào hàng đầu tiên trong cột hành động .

 8. Trong danh sách thả xuống Action , hãy bấm hành động bạn muốn.

 9. Điền vào bất kỳ đối số bắt buộc trong ngăn Đối số hành động và sau đó di chuyển đến hàng hành động tiếp theo.

 10. Lặp lại bước 8 và 9 cho đến khi macro của bạn đã hoàn thành.

 11. Bấm lưu Ảnh nút , sau đó bấm đóng Ảnh nút .

Macro sẽ chạy mỗi khi sự kiện được kích hoạt.

Lưu ý: Truy nhập cho phép bạn xây dựng một nhóm macro như macro nhúng. Tuy nhiên, chỉ macro đầu tiên trong nhóm sẽ chạy khi sự kiện được kích hoạt. Tiếp theo macro sẽ bị bỏ qua, trừ khi chúng được gọi là từ bên trong nhúng macro đó (ví dụ, bởi hành động OnError ).

Đầu Mục

Ví dụ: Nhúng một macro trong sự kiện trên không dữ liệu của báo cáo

Khi bạn chạy một báo cáo và nguồn dữ liệu không chứa bất kỳ bản ghi, báo cáo sẽ hiển thị một trang trống — tức là một trang không có dữ liệu. Bạn có thể muốn có một hộp thông báo được hiển thị thay vào đó, và báo cáo không được hiển thị được. Dùng macro nhúng là giải pháp lý tưởng cho tình huống này.

 1. Mở báo cáo ở dạng xem Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí.

 2. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Trên trang thuộc tính, bấm tab Sự kiện.

 4. Bấm không có dữ liệu.

 5. Bấm Nút Trình Tạo .

 6. Trong hộp thoại Chọn bộ dựng , bấm Bộ dựng Macro, sau đó bấm OK.

 7. Nhập các hành động và các đối số sau đây.

Hành động

Đối số

MsgBox

Không có bản ghi được tìm thấy., có, thông tin, không có dữ liệu

CancelEvent

[không có đối số]

 1. Lưu ý rằng bảng trước đó hiển thị các đối số khi chúng được hiển thị trong đối số cột. Họ thực sự được nhập dưới Đối số hành động, như chi tiết trong bảng sau đây.

Đối số hành động

Giá trị

Thông báo

Không có bản ghi được tìm thấy.

Bíp

Loại

Thông tin

Tiêu đề

Không có dữ liệu

 1. Nhấp Đóng.

  Đóng bộ dựng Macro và sự kiện Trên dữ liệu không Hiển thị [Macro nhúng].

 2. Lưu và đóng báo cáo.

Lần sau khi bạn chạy báo cáo và bản ghi không tìm thấy, hộp thông báo được hiển thị. Khi bạn bấm OK trong hộp tin nhắn, báo cáo hủy mà không hiển thị trang trống.

Đầu Mục

Chỉnh sửa macro

 • Để chèn một hàng hành động     Bấm macro hàng ở phía trên mà bạn muốn chèn hành động mới, sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm hàng , bấm Chèn hàng Ảnh nút chèn hàng trong bảng tra cứu .

 • Để xóa bỏ một hàng hành động     Bấm vào hành động hàng bạn muốn xóa, và sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm hàng , bấm Xóa hàng Ảnh nút .

 • Để di chuyển một hàng hành động    Chọn hành động này bằng cách bấm vào bộ chọn hàng ở bên trái của tên hành động. Kéo vào bộ chọn hàng để di chuyển hành động đến vị trí mới.

Đầu Trang

Tìm hiểu thêm về hành động macro

Trong khi bạn đang làm việc trong bộ dựng Macro, bạn có thể tìm hiểu thêm về một hành động hoặc các đối số bằng cách bấm vào nó, sau đó đọc mô tả trong hộp ở góc dưới bên phải của cửa sổ bộ dựng Macro. Ngoài ra, mỗi hành động macro có một bài viết trợ giúp được liên kết với nó. Để tìm hiểu thêm về một hành động, bấm hành động trong danh sách hành động, sau đó nhấn F1.

Đầu Trang

Chạy macro

Độc lập macro có thể chạy được trong bất kỳ những cách sau đây: trực tiếp (ví dụ, từ ngăn dẫn hướng), trong nhóm macro, từ một macro khác, từ một mô-đun VBA, hoặc trong phản hồi cho một sự kiện diễn ra trên biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Macro được nhúng trong một biểu mẫu, báo cáo, hoặc điều khiển có thể chạy được bằng cách bấm vào chạy Ảnh nút trên tab thiết kế macro trong khi dạng xem thiết kế; Nếu không, macro chỉ sẽ chạy bất cứ khi nào sự kiện liên kết được kích hoạt.

Chạy macro trực tiếp

Để chạy macro trực tiếp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Dẫn hướng đến macro trong ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm đúp vào tên macro.

 • Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Macro , bấm Chạy Macro Ảnh Nút , bấm macro trong danh sách Tên Macro , sau đó bấm OK.

 • Nếu macro đang mở trong dạng xem thiết kế, bấm chạy Ảnh nút trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ . Để mở macro trong dạng xem thiết kế, bấm chuột phải vào nó trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút .

Chạy macro trong nhóm macro

Để chạy macro trong nhóm macro, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Macro , bấm Chạy Macro Ảnh Nút , sau đó bấm macro trong danh sách Tên Macro .

  Truy nhập bao gồm một mục nhập cho mỗi macro trong mỗi nhóm macro, trong định dạng macrogroupname.macroname.

 • Bấm OK.

 • Xác định macro làm một thiết đặt thuộc tính sự kiện trên một biểu mẫu hoặc báo cáo hay làm đối số tên Macro của hành động RunMacro . Tham chiếu đến macro bằng cách dùng cú pháp này:

  macrogroupname.macroname

  Ví dụ, thiết đặt thuộc tính sự kiện sau đây sẽ chạy một macro có tên là thể loại trong nhóm macro có tên là biểu mẫu bảng chuyển đổi nút:

  Biểu mẫu bảng chuyển đổi Buttons.Categories

 • Chạy macro nằm trong một nhóm macro từ bên trong một thủ tục VBA bằng cách dùng phương pháp RunMacro của đối tượng DoCmd và bằng cách dùng cú pháp Hiển thị phiên bản cũ hơn để tham chiếu đến macro.

Chạy macro từ một macro khác hoặc từ một thủ tục VBA

Thêm hành động RunMacro macro hoặc quy trình của bạn.

 • Để thêm hành động RunMacro macro, bấm RunMacro trong danh sách hành động trong một hàng trống hành động, và sau đó đặt đối số Tên Macro vào tên của macro mà bạn muốn chạy.

 • Để thêm hành động RunMacro một thủ tục VBA, thêm phương pháp RunMacro của đối tượng DoCmd thủ tục của bạn, và sau đó xác định tên của macro mà bạn muốn chạy. Ví dụ, ví dụ sau đây của phương pháp RunMacro chạy macro có tên là Macro của tôi:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Chạy macro trong phản hồi cho một sự kiện trên biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển

Mặc dù bây giờ, bạn có thể nhúng macro trực tiếp vào sự kiện thuộc tính của biểu mẫu, báo cáo và điều khiển, bạn có thể cũng vẫn có thể tạo độc lập macro và sau đó gắn kết chúng với sự kiện, là cách macro được dùng trong các phiên bản trước của Access.

 1. Sau khi bạn xây dựng macro độc lập của bạn, hãy mở biểu mẫu hoặc báo cáo trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem bố trí.

 2. Mở trang thuộc tính cho biểu mẫu hoặc báo cáo, hoặc cho một phần hoặc điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo.

 3. Bấm tab sự kiện .

 4. Bấm thuộc tính sự kiện cho sự kiện mà bạn muốn kích hoạt macro. Ví dụ, để bắt đầu macro sự kiện thay đổi , hãy bấm thuộc tính Trên thay đổi .

 5. Trong danh sách thả xuống, hãy bấm vào tên của macro độc lập.

 6. Lưu biểu mẫu hoặc báo cáo.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×