Giới thiệu về mẫu Access 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn mới dùng cơ sở dữ liệu, hoặc nếu bạn chỉ cần không muốn mất nhiều thời gian tạo cơ sở dữ liệu từ đầu, Microsoft Access 2010 cung cấp mẫu khác nhau mà bạn có thể dùng để tạo nhanh một cơ sở dữ liệu sẵn sàng để sử dụng. Bài viết này mô tả các mẫu được bao gồm trong Access 2010, làm thế nào để tạo cơ sở dữ liệu từ một mẫu và làm thế nào để tìm các mẫu bổ sung trên Office.com.

Trong bài viết này

Mẫu Access là gì?

Chọn một mẫu

Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mẫu

Bước tiếp theo


Mẫu Access là gì?

Mẫu Access là một tệp mà khi mở ra sẽ tạo một ứng dụng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng, chứa tất cả các bảng, biểu mẫu, báo cáo, truy vấn, macro và các quan hệ mà bạn cần để bắt đầu làm việc. Vì các mẫu được thiết kế để trở thành giải pháp cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, cho phép bạn bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu của mình ngay lập tức. Sau khi tạo cơ sở dữ liệu bằng cách dùng mẫu, bạn có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu của mình hơn, giống như khi bạn xây dựng cơ sở dữ liệu từ đầu.

Đầu trang

Chọn một mẫu

Mỗi mẫu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu cụ thể. Phần này mô tả các mẫu được bao gồm trong Access 2010. Nếu không đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn bằng một trong các mẫu, bạn có thể kết nối với Office.com và duyệt mở rộng vùng chọn mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mẫu.

Mẫu cơ sở dữ liệu web

Mẫu cơ sở dữ liệu Web năm nào đi kèm với Access 2010. Thuật ngữ "Web cơ sở dữ liệu" có nghĩa là cơ sở dữ liệu được thiết kế để được phát hành đến máy chủ SharePoint đang chạy dịch vụ Access. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng cơ sở dữ liệu Web tương thích với làm cơ sở dữ liệu khách hàng tiêu chuẩn, vì vậy chúng có phù hợp cho tình huống bất kỳ.

 • Tài nguyên Web cơ sở dữ liệu    Theo dõi các tài nguyên, bao gồm chi tiết cụ thể tài nguyên và người sở hữu. Phân loại và ghi lại điều kiện của tài sản, khi họ đã được mua, nơi họ được đặt, và nhiều hơn nữa.

 • Đóng góp từ thiện Web cơ sở dữ liệu    Nếu bạn phù hợp với một tổ chức chấp nhận từ thiện đóng góp, hãy dùng mẫu này để theo dõi các nỗ lực gây quỹ. Bạn có thể theo dõi nhiều chiến dịch và báo cáo trên đóng góp của nhận được trong mỗi một. Theo dõi những người đóng góp, sự kiện liên quan đến chiến dịch, và đang chờ nhiệm vụ.

 • Cơ sở dữ liệu Web liên hệ    Quản lý thông tin về những người mà bạn hoặc nhóm của bạn hoạt động, chẳng hạn như khách hàng và đối tác. Theo dõi thông tin tên và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thậm chí đính kèm ảnh, tài liệu hoặc tệp khác.

 • Vấn đề Web Cơ sở dữ liệu    tạo cơ sở dữ liệu để quản lý một tập hợp các vấn đề, chẳng hạn như các tác vụ bảo trì cần thực hiện. Gán, ưu tiên và theo dõi tiến triển của vấn đề từ đầu đến cuối.

 • Dự án Web cơ sở dữ liệu    Theo dõi nhiều dự án và tác vụ liên kết của họ. Giao nhiệm vụ để mọi người và giám sát tỷ lệ phần trăm hoàn thành.

Để biết thông tin về cách tạo, phát hành, và sử dụng Web cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết xây dựng một cơ sở dữ liệu để chia sẻ trên Web.

Máy khách cơ sở dữ liệu mẫu

Bảy khách cơ sở dữ liệu mẫu nào đi kèm với Access 2010. Họ không được thiết kế để phát hành lên dịch vụ Access, nhưng vẫn có thể được chia sẻ bằng cách đặt chúng trong một thư mục được chia sẻ mạng hoặc thư viện tài liệu.

 • Sự kiện    Theo dõi cuộc họp sắp tới, hạn chót, và các sự kiện quan trọng. Ghi một tiêu đề, địa điểm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và mô tả, và cũng có thể đính kèm một hình ảnh.

 • Khoa    Quản lý các thông tin quan trọng về các thành viên giảng viên, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ, thông tin liên hệ khẩn cấp và đi làm dữ liệu

 • Hoạt động tiếp thị dự án    Quản lý các chi tiết của một dự án tiếp thị và thành phẩm dự án lịch biểu và màn hình.

 • Northwind    Tạo một thứ tự theo dõi hệ thống quản lý khách hàng, nhân viên, chi tiết đơn hàng, và hàng tồn kho.

  Lưu ý: Northwind mẫu có chứa dữ liệu mẫu mà bạn sẽ cần phải loại bỏ trước khi sử dụng cơ sở dữ liệu.

 • Hệ thống doanh số    Giám sát tiến triển của doanh thu tiềm năng trong một nhóm nhỏ chuyên gia bán hàng.

 • Học viên    Quản lý thông tin về các học viên của bạn, bao gồm cả liên hệ khẩn cấp, thông tin y tế và thông tin về người giám hộ của họ.

 • Nhiệm vụ    Theo dõi một nhóm các mục làm việc mà bạn hoặc nhóm của bạn cần hoàn thành.

Đầu trang

Tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mẫu

Quy trình tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mẫu là giống nhau cho cơ sở dữ liệu Web và cơ sở dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, quy trình khác nhau đôi chút nếu bạn đang tải xuống mẫu từ Office.com.

Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một mẫu đi kèm với Access 2010

 1. Bắt đầu Access 2010.

 2. Trên tab mới của dạng xem Backstage của Microsoft Office, hãy bấm Mẫu.

 3. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm vào mẫu mà bạn muốn dùng.

 4. Trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên tệp.

 5. Hoặc bạn có thể bấm vào biểu tượng thư mục bên cạnh hộp Tên tệp để duyệt đến vị trí mà bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không cho biết vị trí cụ thể, Access tạo cơ sở dữ liệu trong vị trí mặc định được hiển thị bên dưới hộp Tên tệp .

 6. Bấm Tạo.

Access tạo cơ sở dữ liệu và mở nó để sử dụng.

Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một mẫu từ Office.com

Nếu bạn đang kết nối Internet, bạn có thể duyệt hoặc tìm kiếm mẫu trên Office.com từ bên trong dạng xem Backstage của Microsoft Office. Sử dụng thủ tục sau đây:

 1. Bắt đầu Access 2010.

 2. Trên tab mới của dạng xem Backstage, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Duyệt mẫu    Bên dưới Mẫu của Office.com, hãy bấm vào thể loại mẫu mà bạn đang quan tâm đến (ví dụ, kinh doanh).

  • Tìm kiếm mẫu    Trong hộp Tìm kiếm Office.com cho các mẫu , hãy nhập một hoặc nhiều thuật ngữ tìm kiếm và sau đó bấm vào nút mũi tên để tìm kiếm.

 3. Khi bạn tìm thấy mẫu mà bạn muốn thử dùng, hãy bấm để chọn nó.

 4. Trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên tệp.

 5. Hoặc bạn có thể bấm vào biểu tượng thư mục bên cạnh hộp Tên tệp để duyệt đến vị trí mà bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không cho biết vị trí cụ thể, Access tạo cơ sở dữ liệu trong vị trí mặc định được hiển thị bên dưới hộp Tên tệp .

 6. Bấm vào Download (Tải xuống).

Bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu mới

Tùy thuộc vào mẫu mà bạn đã dùng, bạn có thể cần phải thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau để bắt đầu với cơ sở dữ liệu mới:

 • Nếu Access Hiển thị một hộp thoại đăng nhập với một danh sách trống của người dùng, hãy dùng quy trình sau để bắt đầu:

  1. Bấm người dùng mới.

  2. Điền vào biểu mẫu Chi tiết người dùng .

  3. Bấm Lưu & Đóng.

  4. Chọn tên người dùng bạn vừa nhập, sau đó bấm đăng nhập.

 • Nếu Access Hiển thị một biểu dữ liệu trống, bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu trực tiếp vào biểu dữ liệu đó, hoặc bấm các nút và tab để khám phá cơ sở dữ liệu.

 • Nếu Access Hiển thị một trang Bắt đầu , bạn có thể bấm vào nối kết trên trang đó để tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu, hoặc bấm các nút và tab để khám phá cơ sở dữ liệu.

 • Nếu Access Hiển thị một thông Báo cảnh báo bảo mật trong thanh thông báo, và bạn tin tưởng nguồn của mẫu, bấm Bật nội dung. Nếu cơ sở dữ liệu yêu cầu một lần đăng nhập, bạn sẽ cần đăng nhập lại.

Đầu trang

Bước tiếp theo

Các năm truy nhập Web cơ sở dữ liệu mẫu từng tính năng Bắt đầu trang có chứa nối kết đến video cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về cách sử dụng và thay đổi mẫu. Bạn cũng có thể bấm các nối kết trên trang Bắt đầu và tìm kiếm hệ thống truy nhập trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn không tìm thấy mẫu đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu mới từ đầu. Sử dụng các nối kết sau đây để bắt đầu:

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×