Giới thiệu về lịch Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lịch là lịch và các cấu phần lập lịch biểu của Outlook được tích hợp hoàn toàn với email, liên hệ và các tính năng khác.

Giống như bạn viết trong một sổ ghi chép, bạn có thể bấm vào bất kỳ ô thời gian trong Outlook lịch và bắt đầu nhập. Bằng cách sử dụng lịch, bạn có thể tạo cuộc hẹn và các sự kiện, tổ chức cuộc họp, dạng xem nhóm lịch biểu, và nhiều hơn nữa.

 • Tạo cuộc hẹn và các sự kiện   

  Bấm vào bất kỳ ô thời gian trong Outlook lịch và bắt đầu nhập để tạo cuộc hẹn hoặc sự kiện của bạn. Bạn có thể chọn để có âm thanh hoặc thông báo nhắc nhở bạn của cuộc hẹn, cuộc họp và các sự kiện, và bạn có thể màu mục để nhanh chóng nhận dạng.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo hoặc lên lịch cuộc hẹntạo một sự kiện.

 • Tổ chức cuộc họp   

Chọn thời gian trên lịch, tạo một yêu cầu họp và chọn những người được mời. Outlook giúp bạn tìm thời gian sớm nhất khi tất cả người được mời được miễn phí. Khi bạn gửi yêu cầu cuộc họp bằng email, những người được mời nhận được yêu cầu trong hộp thư đến của họ. Khi mời mở yêu cầu, họ có thể chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối cuộc họp của bạn bằng cách bấm một nút duy nhất. Nếu yêu cầu của bạn xung đột với một mục trên lịch của người được mời, Outlook Hiển thị một thông báo. Nếu bạn, người tổ chức cuộc họp, cho phép điều này, người được mời có thể đề xuất một thời gian họp thay thế. Người tổ chức, bạn có thể theo dõi ai chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu người đề xuất thời gian họp khác bằng cách mở yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lên lịch cuộc họp với những người khác.

 • Dạng xem nhóm lịch biểu   

  Bạn có thể tạo lịch có hiển thị lịch biểu của một nhóm người hoặc tài nguyên. Ví dụ, bạn có thể xem lịch biểu của tất cả những người trong bộ phận của bạn hoặc tất cả các tài nguyên, chẳng hạn như phòng hội thảo, trong dựng của bạn. Điều này giúp bạn lên lịch cuộc họp nhanh chóng.

 • Dạng xem lịch song song   

  Bạn có thể xem cạnh nhau lịch mà bạn đã tạo nhiều và cũng lịch được chia sẻ bởi những người dùng Outlook khác. Ví dụ, bạn có thể tạo lịch riêng biệt cho cuộc hẹn cá nhân của bạn và xem của bạn làm việc và cá nhân lịch song song.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem xem nhiều lịch cùng lúc.

  Bạn cũng có thể sao chép hoặc di chuyển cuộc hẹn giữa lịch được hiển thị. Dùng ngăn dẫn hướng để nhanh chóng chia sẻ lịch của riêng bạn và mở lịch chung khác. Tùy thuộc vào các quyền cấp người sở hữu của lịch, bạn có thể tạo hoặc cuộc hẹn trên lịch chia sẻ.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ lịch Outlook với người khácquản lý mục lịch và thư của người khác.

 • Dạng xem lịch ở phía trên cùng nhau trong dạng xem chồng lấp   

  Bạn có thể sử dụng dạng xem chồng lấp để hiển thị nhiều lịch mà bạn đã tạo và cũng lịch được chia sẻ bởi những người dùng Outlook khác. Ví dụ, bạn có thể tạo lịch riêng biệt cho cuộc hẹn cá nhân của bạn và chồng lấp làm việc và lịch cá nhân để xem nhanh mà bạn có xung đột hoặc miễn phí thời gian của bạn.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem xem nhiều lịch cùng lúc.

 • Nối kết đến lịch trên site Microsoft SharePoint   

  Nếu bạn có quyền truy nhập vào SharePoint site, bạn có thể xem danh sách của các sự kiện từ site của bạn Outlook lịch. Bạn có thể thay đổi danh sách trong Outlook, ngay cả khi bạn đang làm việc ngoại tuyến. Những thay đổi tự động đồng bộ hóa khi bạn kết nối với Internet lại. Ngoài ra, bạn có thể xem SharePoint lịch song song với các cá nhân hoặc chia sẻ lịch.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem xem và cập nhật lịch SharePoint.

 • Gửi lịch bất kỳ thông qua email   

Bạn có thể gửi lịch của bạn cho người nhận thư dưới dạng một lịch Internet, nhưng vẫn giữ soát thông tin sẽ được chia sẻ. Thông tin lịch của bạn xuất hiện trong phần nội dung của email dưới dạng đính kèm lịch Internet người nhận có thể mở trong Outlook.

Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về chia sẻ lịch.

 • Đăng ký lịch Internet   

  Thuê bao lịch Internet giống như lịch Internet, ngoại trừ rằng lịch đã tải xuống được đồng bộ hóa thường xuyên với lịch Internet và Cập Nhật.

 • Quản lý lịch của người dùng khác   

  Với tính năng truy nhập đại diện, một người dùng riêng của mình sao Outlook để dễ dàng quản lý lịch của người khác. Ví dụ, một bộ trợ giúp quản trị có thể quản lý lịch của người quản lý. Khi người quản lý chỉ định bộ trợ giúp làm đại diện, hỗ trợ có thể tạo, di chuyển, hoặc xóa cuộc hẹn và có thể tổ chức cuộc họp thay mặt của người quản lý.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý mục lịch và thư của người khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×