Giới thiệu về làm việc với site phát hành

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này chứa thông tin về cách làm việc với mẫu trang phát hành và các kiểu nội dung.

Trong bài viết này

Về mẫu trang phát hành

Về phát hành kiểu nội dung

Giới thiệu về mẫu trang có thể phát hành

Khi bạn tạo một trang web, bạn chọn một mẫu site từ danh sách chọn một mẫu . Ví dụ, để tạo một site để phát hành trang Web của nhóm, bạn chọn mẫu Site phát hành .

Mẫu site là một tệp ra tổng thể diện mạo và cảm nhận của trang. Nó có thể bao gồm:

  • Trang phần web

  • Tùy chỉnh trang

  • Chủ đề và viền

  • Tùy chỉnh để khởi động nhanh

  • Nội dung site (danh sách và tài liệu thư viện nội dung — tùy chọn)

Phát hành trang có bật tính năng phát hành. Những mục này bao gồm các lệnh trên ruy-băng cho phép bạn gửi một trang để phê duyệt, quản lý thuộc tính của nó, phát hành và kiểm tra nó hoặc ra. Bảng sau đây chứa một mô tả ngắn gọn từng mẫu trang phát hành.

Mẫu

Mục đích

Site Phát hành

Tạo một site để phát hành trang Web. Mẫu bao gồm một thư viện tài liệu và ảnh lưu trữ Web phát hành tài nguyên. Bạn có thể dễ dàng nhóm để quản lý thay đổi đối với công cụ sửa trang và kiểm xuất và các tính năng trình soạn thảo cho nội dung.

Site phát hành với Dòng công việc

Tạo một site để phát hành trang Web trên một lịch biểu bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Mẫu bao gồm một thư viện tài liệu và ảnh lưu trữ Web phát hành tài nguyên. Theo mặc định, bạn chỉ có thể tạo các trang con phát hành trong các site mà bạn đã tạo bằng cách dùng mẫu này.

Wiki Doanh nghiệp

Tạo một wiki quy mô lớn có thể loại và bố trí trang. Wiki doanh nghiệp mẫu sẵn dùng, Enterprise Wiki bố trí phải được kích hoạt trong trang tính năng tuyển tập trang.

Lưu ý: 

  • Theo mặc định, bạn có thể chọn chỉ Site phát hành hoặc Site phát hành với dòng công việc mẫu site khi tạo site con của một site phát hành. Bạn có thể, Tuy nhiên, cho phép bổ sung mẫu trang để sử dụng bên dưới bố trí trang và trang mẫu trên trang thiết đặt trang.

  • Bạn chỉ có thể tạo một tuyển tập trang bằng cách dùng mẫu trang Wiki Doanh nghiệp khi bạn là người quản trị kho thuật ngữ. Không nhất thiết phải là người quản trị kho thuật ngữ thì mới có thể tạo các trang con có sử dụng mẫu trang Wiki Doanh nghiệp.

Đầu trang

Giới thiệu về những kiểu nội dung có thể phát hành

Sửa đổi một kiểu nội dung cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các trang sử dụng loại nội dung đó. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm một trường bổ sung ảnh vào tất cả các trang bài viết, bạn có thể làm điều này bằng cách sửa đổi kiểu nội dung trang bài viết, tạo trường có sẵn để sử dụng làm một thành phần bố trí trang. Bất kỳ trang nào mà kiểu nội dung được áp dụng sẽ có thể dùng trường.

Bạn có thể quản lý và tùy chỉnh kiểu nội dung đã phát hành tính năng hỗ trợ bằng cách dùng bộ sưu tập kiểu nội dung trang của trang mức đỉnh trong tuyển tập trang của bạn.

  1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

  2. Trên trang thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

  3. Bấm vào kiểu nội dung bạn muốn thay đổi.

Khi bạn sửa đổi một kiểu nội dung, bạn có thể chọn có trang kế thừa từ kiểu nội dung dùng thay đổi hay không. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

Không có sáu loại nội dung đã phát hành tính năng được bật. Bảng sau đây Hiển thị mỗi loại, nơi nó được liệt kê, và mô tả của nó.

Kiểu nội dung

Liệt kê bên dưới

Mô tả về kiểu nội dung

Trang Bài viết

Bố trí trang kiểu nội dung

Bài viết trang là một mẫu loại nội dung Hệ thống mà bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Đó là mẫu liên kết kiểu nội dung cho các bố trí trang mặc định mà bạn có thể dùng để tạo các bài viết trang trong trang phát hành có tính năng được bật.

Trang Chuyển hướng

Bố trí trang kiểu nội dung

Chuyển hướng trang là một mẫu loại nội dung Hệ thống mà bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Mẫu liên kết kiểu nội dung cho bố trí trang chuyển hướng là nó.

Trang Chào mừng

Bố trí trang kiểu nội dung

Chào mừng trang là một mẫu loại nội dung Hệ thống mà bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Đó là mẫu liên kết kiểu nội dung cho bố trí trang mặc định mà bạn có thể dùng để tạo các trang Chào mừng trong trang phát hành có tính năng được bật.

Trang

Phát hành kiểu nội dung

Trang là mẫu loại nội dung của hệ thống bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Mẫu cột từ trang sẽ được thêm vào tất cả các thư viện trang được tạo bởi phát hành tính năng.

Bố trí Trang

Phát hành kiểu nội dung

Bố trí Page là một mẫu loại nội dung Hệ thống mà bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Tất cả các bố trí trang sẽ bao gồm các mẫu cột từ bố trí trang.

Trang phát hành chính

Phát hành kiểu nội dung

Trang chính là một mẫu loại nội dung Hệ thống mà bạn tạo bằng cách sử dụng tính năng phát hành tài nguyên. Tất cả các trang cái bạn sẽ bao gồm các mẫu cột từ trang chính.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×