Giới thiệu về IRM cho email

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể hạn chế quyền nội dung trong thông điệp email trong Outlook với quyền thông tin quản lý (IRM), giống như bạn có thể hạn chế quyền để các tệp Microsoft Office khác.

Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng Office trên thiết bị Surface RT, bạn có thể xem bảo vệ bằng IRM thư, nhưng bạn không thể gửi. Muốn nhìn thấy bạn đang dùng phiên bản của Office?

Quản trị Quyền Thông tin (IRM) cho phép bạn quy định các quyền truy nhập vào email. IRM giúp ngăn chặn thông tin nhạy cảm bị đọc, in ra, chuyển tiếp hoặc sao chép bởi người không được phép. IRM cũng giúp các tổ chức tăng cường chính sách của công ty đối với việc kiểm soát và phổ biến thông tin bí mật hoặc độc quyền, cả ở trong công ty, với khách hàng và đối tác.

Sau khi dùng IRM để hạn chế quyền đối với thư, các hạn chế trong việc truy nhập và sử dụng sẽ có hiệu lực không xét đến việc thư đó gửi đi đâu, bởi vì quyền truy nhập vào thư được lưu trong chính tệp thư.

Lưu ý: IRM không thể ngăn chặn việc nội dung bị xóa, lấy cắp, phá hủy hoặc thu nạp và truyền đi bởi các chương trình độc hoặc vi-rút máy tính. Nó cũng không ngăn chặn được việc nội dung hạn chế sẽ bị sao chép bằng tay hoặc đánh máy lại và cũng không ngăn chặn được việc chụp ảnh kỹ thuật số hoặc chụp màn hình có nội dung bị hạn chế.

Ví dụ về một thư trong danh sách thư với sự bảo vệ IRM

Lần đầu tiên mà bạn tìm cách mở thông điệp email sử dụng quyền hạn chế, bạn được kết nối với máy chủ cấp phép. Nếu máy chủ cấp phép xác nhận chứng danh của bạn, vấn đề giấy phép sử dụng, xác định mức truy nhập mà bạn có tệp. Quy trình này là cần thiết cho mỗi tệp sử dụng các hạn chế quyền. Nói cách khác, nội dung bị hạn chế quyền không thể mở nếu máy chủ cấp phép không đưa ra giấy phép dùng cho nội dung đó.

Xem thư khi không có IRM

Nếu bạn phải đọc hoặc mở nội dung bị hạn chế quyền nhưng Outlook không sẵn dùng trên máy tính mà bạn đang dùng, bạn có thể sử dụng một trình duyệt web. Nếu bạn dùng Outlook trên web hoặc Outlook Web App (OWA), bạn có thể xem thư bị hạn chế trên bất kỳ trình duyệt.

Các kiểu tệp phải tuân theo chính sách IRM khi chúng được đính kèm thư

Khi các kiểu tệp sau đây được đính kèm một thư quản lý quyền trong Outlook, họ sẽ tự động quản lý quyền.

Lưu ý: Nếu bạn đính kèm tệp thư Outlook (.msg) vào một thư được quản lý quyền (chẳng hạn như chuyển tiếp nhiều thư Outlook trong một thư), thì các thư đính kèm không được quản lý quyền.

Tài liệu Word

Loại tệp

Phần mở rộng

Tài liệu

.doc

Tài liệu

.docx

Tài liệu cho phép macro

.docm

Mẫu

.dot

Mẫu

.dotx

Mẫu cho phép macro

.dotm

Tài liệu Excel

Loại tệp

Phần mở rộng

Sổ làm việc

.xls

Sổ làm việc

.xlsx

Sổ làm việc cho phép macro

.xlsm

Mẫu

.xlt

Mẫu

.xltx

Mẫu cho phép macro

.xltm

Sổ làm việc nhị phân không phải XML

.xlsb

Bổ trợ cho phép macro

.xla

Bổ trợ cho phép macro

.xlam

Tài liệu PowerPoint

Loại tệp

Phần mở rộng

Bản trình bày

.ppt

Bản trình bày

.pptx

Bản trình bày cho phép macro

.pptm

Mẫu

.pot

Mẫu

.potx

Mẫu cho phép macro

.potm

Trình chiếu

.pps

Trình chiếu

.ppsx

Trình chiếu cho phép macro

.ppsm

Chủ đề Office

.thmx

Tệp InfoPath

Loại tệp

Phần mở rộng

Biểu mẫu/Mẫu động

.xsn

Tài liệu XPS

Loại tệp

Phần mở rộng

Đặc tả Giấy XML

.xps

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×