Giới thiệu về InfoPath dịch vụ biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

InfoPath Forms Services là một công nghệ máy chủ xây dựng trên Windows SharePoint Services 3.0 dưới dạng một phiên bản 2.0 ASP.NET ứng dụng. Điều này cho phép người dùng để điền Microsoft Office InfoPath 2007 biểu mẫu bằng cách sử dụng một trình duyệt Web thay vì, hoặc để ngoài chương trình máy khách Office InfoPath 2007 . Điều này cho phép truy nhập nhiều biểu mẫu hơn có thể xảy ra với các phiên bản trước của Microsoft Office InfoPath. Ngoài ra, InfoPath Forms Services cung cấp một vị trí trung tâm để lưu trữ và quản lý mẫu biểu mẫu cho tổ chức của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Bật truy nhập rộng hơn để mẫu biểu mẫu

Triển khai và quản lý mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Bật truy nhập rộng hơn để mẫu biểu mẫu

Người thiết kế mẫu biểu mẫu có sử dụng Office InfoPath 2007 có thể chọn để thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi mẫu biểu mẫu đó được triển khai dưới dạng một mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, người dùng có thể điền vào biểu mẫu trong trình duyệt Web và không cần phải có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ. Trải nghiệm người dùng của điền vào biểu mẫu trong một trình duyệt là tương tự như của điền vào biểu mẫu trong InfoPath. Ví dụ, tính năng như xác thực dữ liệu được thiết kế để làm việc trong trình duyệt mà không cần phải round-trips với máy chủ. Điều này nghĩa là gì kết quả xuất hiện khi một số điều kiện được trình bày, chẳng hạn như các cảnh báo hợp lệ dữ liệu, Hiển thị ngay lập tức vì trình duyệt không cần phải tải lại vào biểu mẫu mỗi khi người dùng tương tác với nó.

Lưu ý: 

 • Một số điều khiển biểu mẫu chứa các tùy chọn, được gọi là thiết đặt postback, sử dụng trình thiết kế mẫu biểu mẫu để xác định xem máy chủ round-trips là cần thiết để hiển thị dữ liệu. Các thiết đặt này có thể thêm độ trễ hiệu suất của một biểu mẫu. Ví dụ, một thiết đặt postback yêu cầu dữ liệu được gửi đến máy chủ có thể thực hiện thêm thời gian cho biểu mẫu để hiển thị dữ liệu, và nếu một postback không cần thiết trong một mẫu cụ thể, có thể làm chậm hiệu suất của một biểu mẫu mà không cần thêm bất kỳ lợi ích.

 • Một số tính năng và điều khiển, chẳng hạn như điều khiển ActiveX, không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Trước khi triển khai mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt cho máy chủ chạy InfoPath Forms Services, bạn nên cân nhắc các thao tác sau:

 • Làm thế nào bạn triển khai mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt tùy thuộc vào các tính năng trình thiết kế mẫu biểu mẫu đã thêm vào đó. Hãy xem bảng trong phần sau đây để biết chi tiết bổ sung.

 • Để các biểu mẫu mẫu để chạy như hoàn toàn tin cậy khi nó được mở trong InfoPath, trình thiết kế mẫu biểu mẫu phải thêm một chữ ký số đến đó. Nếu một biểu mẫu tin cậy đầy đủ được cài đặt trên máy tính của một người dùng, mẫu biểu mẫu đó không cần phải có một chữ ký điện tử và có thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt hoặc InfoPath.

 • Mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt có thể điền bằng cách sử dụng một số thiết bị di động nếu mẫu biểu mẫu được kích hoạt Hiển thị trên thiết bị di động.

Đầu trang

Triển khai và quản lý mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Tất cả các mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt phải được lưu trữ trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Có hai chế độ triển khai cho mẫu biểu mẫu được lưu trữ trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services: một cho mẫu biểu mẫu người dùng và cho mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị.

Mẫu biểu mẫu người dùng có thể được triển khai bằng bất kỳ ai có quyền tạo thư viện và danh sách. Mẫu biểu mẫu có chứa các chức năng khai báo chỉ chẳng hạn như định dạng điều kiện, nhưng không chứa mã được quản lý là một mẫu biểu mẫu người dùng. Mẫu biểu mẫu người dùng chạy bên dưới mức bảo mật của tên miền.

Các mẫu phê duyệt người quản trị biểu mẫu có mẫu biểu mẫu chứa mã được quản lý, yêu cầu tin cậy hoàn toàn, dùng kết nối dữ liệu quản lý người quản trị, được kích hoạt Hiển thị trên thiết bị di động hoặc phải được triển khai rộng rãi qua một tuyển tập trang. Người quản trị cụm máy chủ thường thực hiện các bước tải lên và xác thực trong triển khai mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị, mặc dù trình thiết kế mẫu biểu mẫu cũng có thể thực hiện tác vụ xác nhận từ bên trong InfoPath. Người quản trị cụm máy chủ với sự cho phép người quản trị tuyển tập trang hoặc người quản trị tuyển tập site có thể thực hiện bước kích hoạt. Quy trình triển khai mẫu biểu mẫu người quản trị phê duyệt yêu cầu ba bước sau đây:

 1. Xác nhận    Quy trình xác thực Hiển thị thông tin về mẫu biểu mẫu, chẳng hạn như lỗi và cảnh báo. Điều này được thực hiện bằng cách dùng một thiết đặt trong Trung tâm quản trị hoặc bằng cách sử dụng ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế trong Office InfoPath 2007.

 2. Tải lên    Sau khi mẫu biểu mẫu được xác nhận, nó được tải lên một người quản trị cụm máy chủ thư viện quản lý mẫu biểu mẫu cho cụm máy chủ Web.

 3. Kích hoạt    Sau khi mẫu biểu mẫu đã được tải lên, nó có thể kích hoạt được vào tuyển tập trang bằng cách người quản trị cụm máy chủ hoặc người quản trị tuyển tập site.

  Lưu ý: Người quản trị cụm máy chủ phải có sự cho phép người quản trị tuyển tập site trong tuyển tập trang để kích hoạt một mẫu biểu mẫu có.

Bảng sau đây mô tả hai kịch bản phổ biến nhất trong triển khai và vai trò bắt buộc đối với mỗi.

Loại

Kịch bản

Phạm vi trong triển khai

Mẫu biểu mẫu người dùng

Một người dùng cuối với quyền để tạo thư viện và danh sách trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services triển khai mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt có chứa các chức năng khai báo chẳng hạn như định dạng có điều kiện.

Mẫu biểu mẫu được phát hành lên một thư viện tài liệu hoặc như là một loại nội dung. Phương thức triển khai này là tốt nhất cho mẫu biểu mẫu mà không có mã được quản lý và có một phạm vi hạn chế của việc triển khai, chẳng hạn như các vốn được dự định được sử dụng các nhân viên trong một bộ phận duy nhất.

Lưu ý: Nếu một mẫu biểu mẫu người dùng cần được chuyển thành sẵn dùng rộng rãi, nó có thể được triển khai bằng cách dùng cùng một quy trình được dùng cho mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị.

Người quản trị phê duyệt mẫu biểu mẫu

Người quản trị cụm máy chủ triển khai đầy đủ tin cậy hoặc tin cậy miền tương thích với trình duyệt mẫu biểu mẫu chứa mã được quản lý, hãy dùng kết nối dữ liệu được quản lý bởi người quản trị, được hỗ trợ di động hoặc phải được triển khai rộng rãi qua một tuyển tập trang.

Mẫu biểu mẫu xác nhận và tải lên được người quản trị cụm máy chủ, và sau đó nó được kích hoạt vào một thư viện biểu mẫu biểu mẫu cho một hoặc nhiều tuyển tập trang. Kích hoạt là quy trình được dùng để bật tính năng hoặc tắt trong một tuyển tập trang, hoặc để tạo mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị sẵn dùng. Phương thức triển khai này hoạt động tốt nhất cho mẫu biểu mẫu cần được triển khai rộng rãi để sử dụng bởi các nhân viên trong nhiều bộ phận trong tổ chức.

Lưu ý: Người quản trị cụm máy chủ phải xác nhận và tải lên một mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị, nhưng người quản trị tuyển tập site có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu sau khi nó đã được tải lên.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn muốn để triển khai mẫu biểu mẫu có chứa mã được quản lý, nhưng không có quyền làm như vậy, liên hệ với người quản trị cụm máy chủ để được trợ giúp. Trước khi bạn yêu cầu người quản trị cụm máy chủ để triển khai mẫu biểu mẫu, bạn phải phát hành lên một vị trí nơi người quản trị có thể truy nhập nó.

 • Khi một người quản trị cụm máy chủ triển khai mẫu biểu mẫu, nó được thêm vào một vị trí trung tâm trên máy chủ. Bất kỳ ai có quyền đối với người quản trị tuyển tập trang có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu cho tuyển tập trang của họ. Phương pháp này trong triển khai được đề xuất chỉ cho mẫu biểu mẫu mà bạn muốn đặt làm sẵn dùng cho một hoặc nhiều tuyển tập trang.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×