Giới thiệu về Excel Starter

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Excel Starter 2010 là chương trình bảng tính được thiết kế cho các nhiệm vụ hàng ngày chẳng hạn như thiết lập một ngân sách, duy trì một danh sách địa chỉ hoặc theo dõi các danh sách các mục cần làm. Excel Starter là một phần của Microsoft Office Starter 2010và đi kèm được tải sẵn trên máy tính của bạn.

Excel Starter 2010 là rất giống với Microsoft Excel 2010 trong diện mạo. Nếu bạn mới dùng giao diện ruy-băng hoặc dạng xem Backstage, Excel Starter cung cấp cho bạn cơ hội để lấy quen với giao diện mới trước khi nâng cấp lên Excel 2010.

Excel Starter khác so với phiên bản đầy đủ của Excel trong đó nó bao gồm Hiển thị quảng cáo, và nó không hỗ trợ các tính năng nâng cao của phiên bản đầy đủ của Excel. Nếu bạn tìm thấy rằng bạn muốn thêm tính năng, bạn có thể nâng cấp lên Excel 2010 ngay từ Excel Starter 2010. Chỉ cần bấm mua trên tab trang chủ trên ruy-băng.

Bạn muốn làm gì?

Mở Excel Starter và hãy xem xung quanh

Tạo sổ làm việc mới

Lưu sổ làm việc

Nhập dữ liệu

Thay đổi diện mạo bên phải

Sao chép, di chuyển hoặc xóa bỏ dữ liệu

Thay đổi thứ tự

Lọc ra thông tin bổ sung

Tính toán dữ liệu bằng công thức

Biểu đồ dữ liệu của bạn

In

Chia sẻ, sử dụng email hoặc trên Web

Nhận thêm trợ giúp

Mở Excel Starter và hãy xem xung quanh

Mở Excel Starter với nút bắt đầu của Windows.

 1. Bấm nút nút bắt đầu bắt đầu . Nếu Excel Starter không được bao gồm trong danh sách của bạn nhìn thấy các chương trình, bấm Tất cả các chương trình, sau đó bấm Microsoft Office Starter.

 2. Bấm Microsoft Excel Starter 2010.

  Màn hình khởi động Excel Starter xuất hiện, và một bảng tính trống được hiển thị. Trong Excel Starter, bảng tính được gọi là một trang tính và trang tính được lưu trữ trong một tệp được gọi là một sổ làm việc. Sổ làm việc có thể có một hoặc nhiều trang tính trong đó.

Excel Starter

1 (có nhãn với chữ cái) cột và hàng (có nhãn với số) tạo thành các ô trang tính của bạn.

2. bấm tab tệp sẽ mở ra ở dạng xem Backstage của sổ làm việc của bạn, nơi bạn có thể mở và lưu tệp, lấy thông tin về sổ làm việc hiện tại và thực hiện các tác vụ khác mà không phải làm gì với nội dung của sổ làm việc, chẳng hạn như in hoặc gửi một bản sao của nó trong email.

3. mỗi tab trong ruy-băng Hiển thị lệnh được nhóm theo nhiệm vụ. Bạn có thể sẽ dành hầu hết thời gian của bạn bằng cách dùng trang đầu tab, khi bạn đang nhập và định dạng dữ liệu. Sử dụng tab chèn để thêm bảng, biểu đồ, ảnh hoặc đồ họa khác vào trang tính của bạn. Sử dụng tab Bố trí trang để điều chỉnh lề và bố trí, đặc biệt là để in. Sử dụng tab công thức để thực hiện tính toán trên dữ liệu trong trang tính của bạn.

4. ngăn dọc một bên của cửa sổ Excel Starter bao gồm nối kết đến trợ giúp và lối tắt cho các mẫu và hình mẫu, cung cấp cho bạn một đầu bắt đầu tạo sổ làm việc cho các nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như quản lý danh sách tư cách thành viên hoặc theo dõi chi phí. Ngăn cũng sẽ hiển thị quảng cáo và nối kết để mua một phiên bản đầy đủ tính năng của Office.

Đầu trang

Tạo sổ làm việc mới

Khi bạn tạo một sổ làm việc trong Microsoft Excel Starter 2010, bạn có thể bắt đầu từ đầu hoặc bạn có thể bắt đầu từ một mẫu, mà một số công việc được làm cho bạn.

 1. Bấm Tệp, sau đó bấm Mới.

  Mới

 2. Nếu bạn muốn bắt đầu với tương đương với lưới trống, hãy bấm sổ làm việc trống.

  Sổ làm việc trống

  Nếu bạn muốn khởi đầu trên một loại cụ thể của sổ làm việc, hãy chọn một trong các mẫu sẵn dùng trên Office.com. Chọn từ ngân sách, trình lập kế hoạch sự kiện, danh sách tư cách thành viên, và nhiều hơn nữa.

  Mẫu

 3. Excel Starter mở sổ làm việc trống hoặc mẫu, sẵn sàng để bạn thêm dữ liệu của bạn.

Đầu trang

Lưu sổ làm việc

Khi bạn tạm ngừng hoạt động của bạn hoặc thoát khỏi, bạn phải lưu trang tính của bạn, hoặc bạn sẽ mất công việc của bạn. Khi bạn lưu sổ làm việc, Excel Starter sẽ tạo ra một tệp được gọi là một sổ làm việc, được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 1. Bấm nút lưu nút lưu trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  (Lối tắt bàn phím: nhấn CTRL + S.)

  Nếu sổ làm việc này đã được lưu dưới dạng tệp, bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện ngay lập tức được lưu trong sổ làm việc, và bạn có thể tiếp tục làm việc.

 2. Nếu đây là một sổ làm việc mới mà bạn đã không được lưu, hãy nhập tên cho nó.

 3. Bấm Lưu.

Để biết thêm thông tin về cách đặt tên và lưu sổ làm việc, hãy xem bắt đầu nhanh: lưu sổ làm việc.

Đầu trang

Nhập dữ liệu

Để làm việc với dữ liệu trên một trang tính, trước tiên bạn phải nhập dữ liệu đó trong các ô trên trang tính.

 1. Bấm vào một ô rồi nhập dữ liệu trong ô đó.

 2. Nhấn ENTER hoặc TAB để di chuyển đến ô kế tiếp.

  Mẹo     Để nhập dữ liệu trên một dòng mới trong một ô, hãy nhập dấu ngắt dòng bằng cách nhấn ALT + ENTER.

 3. Để nhập một loạt dữ liệu, chẳng hạn như ngày, tháng, hoặc các số tiến, hãy nhập giá trị bắt đầu trong một ô, sau đó trong ô kế tiếp, nhập một giá trị để thiết lập một mẫu.

  Ví dụ, nếu bạn muốn các chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong trình hai ô đầu tiên.

  Chọn các ô có chứa các giá trị bắt đầu và sau đó kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua khoảng bạn muốn điền vào.

  Mẹo    Để điền vào thứ tự tăng dần, hãy kéo xuống hoặc sang phải. Để điền giảm thứ tự, kéo lên hoặc ở bên trái.

Đầu trang

Thay đổi diện mạo bên phải

Bạn có thể định dạng văn bản và các ô để làm cho trang tính của bạn theo cách bạn muốn.

 • Để xuống dòng tự động, chọn các ô bạn muốn định dạng và sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Căn chỉnh, bấm Xuống dòng Tự động.

  Ngắt dòng

 • Để điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng để tự động vừa với nội dung của một ô, hãy chọn các cột hoặc các hàng bạn muốn thay đổi, sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng.

  Nhóm Ô

  Dưới Kích cỡ Ô, bấm Tự khớp Độ rộng Cột hoặc Tự khớp Chiều cao Hàng.

  Mẹo    Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột hoặc hàng trong trang tính, hãy bấm vào Chọn tất cả nút, và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột hoặc hàng.

  Nút Chọn Tất cả

 • Để thay đổi phông chữ, hãy chọn các ô có chứa dữ liệu bạn muốn định dạng, sau đó trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông chữ, bấm vào định dạng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

 • Để áp dụng số định dạng, bấm vào ô có chứa các số mà bạn muốn định dạng, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm số , trỏ đến chung, sau đó bấm định dạng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

Để biết thêm trợ giúp với việc nhập và định dạng dữ liệu, hãy xem bắt đầu nhanh: định dạng số trong một trang tính.

Đầu trang

Sao chép, di chuyển hoặc xóa bỏ dữ liệu

Bạn có thể dùng các lệnh cắt, sao chépdán để di chuyển hoặc sao chép các hàng, cột hoặc các ô. Để sao chép, hãy nhấn CTRL + C để sử dụng lệnh sao chép . Để di chuyển, hãy nhấn CTRL + X để dùng lệnh cắt .

 1. Chọn các hàng, cột hoặc ô bạn muốn sao chép, di chuyển hoặc xóa bỏ.

  Để chọn một hàng hoặc cột, hãy bấm vào đầu đề hàng hoặc cột.

  Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

  1. Đầu đề hàng

  2. Đầu đề cột

  Để chọn một ô, hãy bấm vào ô. Để chọn một phạm vi ô, bấm bấm và kéo, hoặc bấm và dùng các phím mũi tên trong khi giữ phím SHIFT.

 2. Nhấn CTRL + C để sao chép hoặc CTRL + X để cắt.

  Nếu bạn muốn xóa bỏ một hàng hoặc cột, nhấn phím DELETE trong khi hàng hoặc cột được chọn xóa nội dung, rời khỏi một hàng trống hoặc ô. Để xóa một hàng hoặc cột, bấm chuột phải vào hàng hoặc cột đầu đề, sau đó bấm Xóa hàng hoặc Xóa cột.

  Ghi chú    Excel sẽ hiển thị một hoạt hình đường viền xung quanh ô đã cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn ESC.

 3. Đặt con trỏ nơi bạn muốn sao chép hoặc di chuyển các ô.

  Để sao chép hoặc di chuyển một hàng hoặc cột, bấm vào tiêu đề hàng hoặc cột theo vị trí bạn muốn chèn hàng hoặc cột bạn đã sao chép hoặc cắt.

  Để sao chép hoặc di chuyển một ô, hãy bấm vào ô mà bạn muốn dán vào ô bạn đã sao chép hoặc cắt.

  Để sao chép hoặc di chuyển một phạm vi ô, hãy bấm vào ô trên cùng bên trái của vùng dán.

 4. Dán dữ liệu tại vị trí mới.

  Đối với hàng hoặc cột, bấm chuột phải vào hàng hoặc cột đầu đề ở vị trí mới, sau đó bấm vào lệnh chèn .

  Cho một ô hoặc phạm vi ô, hãy nhấn CTRL + V. Các ô bạn đã sao chép hoặc cắt thay thế các ô ở vị trí mới.

Để biết thêm thông tin về cách sao chép và dán các ô, hãy xem di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung của ô

Đầu trang

Thay đổi thứ tự

Khi bạn sắp xếp thông tin trong một trang tính, bạn có thể xem dữ liệu theo cách bạn muốn và nhanh chóng tìm thấy giá trị.

Chọn dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp   

Sử dụng các lệnh bàn phím hoặc chuột để chọn một phạm vi dữ liệu, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Phạm vi có thể bao gồm tiêu đề mà bạn đã tạo để xác định cột hoặc hàng.

Ví dụ về dữ liệu được chọn để sắp xếp trong Excel

Để sắp xếp với hai chỉ cần bấm chuột, bấm sắp xếp & lọc, sau đó bấm một trong các nút sắp xếp .

Sắp xếp

 1. Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Bấm vào nút trên cùng để thực hiện một sắp xếp tăng dần (A đến Z) hoặc số nhỏ nhất đến lớn nhất.

 3. Bấm vào nút cuối để thực hiện một sắp xếp giảm dần (Z đến A hoặc số lớn nhất đến nhỏ nhất).

Đầu trang

Lọc ra thông tin bổ sung

Bằng cách lọc thông tin trong một trang tính, bạn có thể tìm thấy giá trị nhanh chóng. Bạn có thể lọc trên một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn kiểm soát không chỉ những gì bạn muốn xem, nhưng cũng những gì bạn muốn loại trừ.

 1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn lọc

  Ví dụ về dữ liệu được chọn để sắp xếp trong Excel

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm sắp xếp & lọc, sau đó bấm bộ lọc.

  Bộ lọc

 3. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột để hiển thị một danh sách mà bạn có thể thực hiện các lựa chọn bộ lọc.

  Ghi chú    Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu trong cột, Excel Starter Hiển thị hoặc Bộ lọc số hoặc Bộ lọc văn bản trong danh sách.

Để biết thêm trợ giúp về lọc, hãy xem bắt đầu nhanh: lọc dữ liệu bằng cách dùng tự lọc.

Đầu trang

Tính toán dữ liệu bằng công thức

Công thức là phương trình có thể thực hiện các phép tính, trả về thông tin, để điều khiển nội dung của các ô khác, kiểm tra điều kiện, và nhiều hơn nữa. Công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

Công thức

Mô tả

= 5 + 2 * 3   

Cộng thêm 5 vào sản phẩm 2 lần 3.

=SQRT(A1)   

Dùng hàm SQRT để trả về bậc hai của giá trị trong A1.

=TODAY()   

Trả về ngày hiện tại.

= IF(A1>0)   

Kiểm tra ô A1 để xác định nếu nó chứa một giá trị lớn hơn 0.

Chọn một ô và bắt đầu nhập   

Trong một ô, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

Điền vào phần còn lại của công thức   

 • Nhập tổ hợp số và toán tử; Ví dụ, 3 + 7.

 • Sử dụng chuột để chọn các ô khác (chèn một toán tử giữa chúng). Ví dụ, chọn B1 và sau đó nhập một dấu cộng (+), chọn C1 và kiểu +, sau đó chọn D1.

 • Nhập một chữ cái để chọn từ danh sách các hàm trang tính. Ví dụ, nhập "một" Hiển thị tất cả sẵn dùng chức năng đó bắt đầu bằng chữ cái "một."

  Tạo công thức theo nhiều cách khác nhau

Hoàn thành công thức   

Để hoàn tất công thức sử dụng một tổ hợp giá trị số, tham chiếu ô, và toán tử, hãy nhấn ENTER.

Để hoàn tất công thức sử dụng một hàm, điền thông tin yêu cầu đối với hàm và sau đó nhấn ENTER. Ví dụ, hàm ABS đòi hỏi phải có một giá trị số — này có thể là một số mà bạn gõ, hoặc ô mà bạn chọn có chứa số.

Đầu trang

Biểu đồ dữ liệu của bạn

Biểu đồ là biểu thị trực quan của dữ liệu của bạn. Bằng cách sử dụng các phần tử chẳng hạn như cột (trong biểu đồ cột) hoặc dòng (trong biểu đồ đường), biểu đồ hiển thị chuỗi dữ liệu số theo định dạng đồ họa.

Biểu đồ cột

Định dạng đồ họa của biểu đồ giúp bạn dễ hiểu khối lượng lớn dữ liệu và mối quan hệ giữa các chuỗi dữ liệu. Biểu đồ có thể cũng hiện khá để bạn có thể phân tích dữ liệu của bạn và tìm kiếm quan trọng xu hướng.

 1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn biểu đồ.

  Dữ liệu trang tính

  Mẹo    Dữ liệu cần được sắp xếp trong hàng hoặc cột, với nhãn hàng vào bên trái và cột nhãn ở trên dữ liệu — Excel tự động xác định cách tốt nhất để đưa những dữ liệu trong biểu đồ.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ , bấm vào loại biểu đồ mà bạn muốn dùng, sau đó bấm loại biểu đồ con.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo    Để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có, bấm Ảnh Nút để khởi động hộp thoại Chèn biểu đồ , sau đó bấm vào mũi tên để cuộn qua các loại biểu đồ.

  Hộp thoại Chèn Biểu đồ

 3. Khi bạn đặt con trỏ chuột lên bất kỳ loại biểu đồ nào, một Mách nước sẽ hiển thị tên của chúng.

Để biết thêm thông tin về bất kỳ loại biểu đồ, hãy xem các loại biểu đồ sẵn có.

Đầu Trang

In

Trước khi in một trang tính, nó là sử dụng xem trước để đảm bảo rằng dường như bạn muốn. Khi bạn xem trước trang tính trong Excel, nó sẽ mở ra trong Dạng xem Backstage của Microsoft Office. Trong dạng xem này, bạn có thể thay đổi thiết lập trang và bố trí trước khi in.

 1. Để in một phần của một trang tính, bấm vào trang tính, sau đó chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in. Để in toàn bộ trang tính, bấm vào trang tính để kích hoạt nó.

 2. Hãy bấm Tệp rồi sau đó bấm In.

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + P.

  Ghi chú    Cửa sổ xem trước sẽ hiển thị màu đen và trắng, bất kể tài liệu của bạn có màu hay không, trừ khi bạn đang sử dụng một máy in mà có thể in màu.

 3. Bấm vào In.

  Hình ảnh Nút

Đầu trang

Chia sẻ, sử dụng email hoặc trên Web

Đôi khi, bạn sẽ muốn chia sẻ sổ làm việc của bạn với người khác. Nếu bạn đang chia sẻ sổ làm việc với người khác cũng có Excel, bạn có thể gửi sổ làm việc của bạn dưới dạng phần đính kèm vào thông điệp email. Người nhận có thể mở sổ làm việc trong Excel để làm việc với nó.

Ghi chú     Sử dụng các lệnh để gửi phần đính kèm email yêu cầu bạn có một chương trình email khác, chẳng hạn như Windows Mail, cài đặt trên máy tính của bạn.

Mục tiêu của bạn là dành cho người nhận để xem sổ làm việc, chứ không phải là sửa nó, bạn có thể gửi một phần nhỏ của sổ làm việc, dưới dạng tệp PDF hoặc XPS.

 1. Bấm vào tab Tệp, rồi bấm Lưu & Gửi.

 2. Bấm gửi qua email

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để gửi sổ làm việc dưới dạng tệp Excel, bấm gửi dưới dạng phần đính kèm.

  • Để gửi sổ làm việc dưới dạng ảnh tức thời, hãy bấm gửi dưới dạng PDF hoặc gửi dưới dạng XPS.

 4. Chương trình email của bạn khởi động một thông điệp email cho bạn, với kiểu tệp được đính kèm, đã xác định. Viết email của bạn, sau đó gửi nó.

Một cách khác thay vì gửi sổ làm việc là lưu trữ trong Windows Live OneDrive. Cách này, bạn có một bản sao của sổ làm việc có thể truy nhập cho người khác. Bạn có thể gửi mọi người một nối kết vào sổ làm việc, nơi họ có thể xem nó, và thậm chí sửa trong trình duyệt Web của họ (nếu bạn trao cho họ quyền).

 1. Bấm vào tab Tệp, rồi bấm Lưu & Gửi.

 2. Bấm vào Lưu lên Web.

 3. Bấm Đăng Nhập, nhập ID và mật khẩu Windows Live của bạn, rồi bấm OK.

  Nếu bạn dùng Hotmail, Messenger hoặc Xbox Live, bạn đã có một Windows Live ID. Nếu bạn chưa có, hãy bấm đăng ký tài khoản mới để tạo một Windows Live ID mới.

 4. Chọn một thư mục trong OneDrive và bấm Lưu như. Nhập tên cho tệp của bạn và bấm lưu.

  Tài liệu hiện được lưu trên OneDrive. Trong OneDrive, bạn có thể cung cấp cho mọi người quyền để xem và sửa nội dung của thư mục của bạn. Khi bạn muốn chia sẻ sổ làm việc, bạn gửi một nối kết đến nó trong email.

Để biết thêm thông tin về lưu trữ tài liệu của bạn trong OneDrive, hãy xem lưu tài liệu vào OneDrive từ Office 2010.

Đầu trang

Nhận thêm trợ giúp

Office.com liên tục được Cập Nhật với nội dung mới, bao gồm các bài viết, video và các khóa đào tạo. Nếu phía dưới cùng của trình xem trợ giúp cho biết ngoại tuyến và bạn được kết nối với Internet, bấm ngoại tuyến, sau đó bấm Hiển thị nội dung từ Office.com.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×