Giới thiệu về dẫn hướng site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này giới thiệu các thành phần dẫn hướng trang web là một phần của Windows SharePoint Services 3.0. Hai kiểu thành phần dẫn hướng sẵn: những người có thể tùy chỉnh bằng người sở hữu và người quản trị và những người không thể được tùy chỉnh.

Yếu tố có thể tùy chỉnh dẫn hướng

Các thành phần dẫn hướng hai mà có thể tùy chỉnh bằng chủ sở hữu trang là khởi động nhanh và thanh nối kết trên cùng.

Khởi động nhanh    Khởi động nhanh được hiển thị ở một bên của hầu hết người dùng cộng trang ngay bên dưới nối kết Xem tất cả nội dung trang . Bạn có thể sử dụng khởi động nhanh để hiển thị phần đầu đề và nối kết đến các khu vực khác nhau của trang web của bạn theo một cách lô-gic. Khởi động nhanh không nối kết Xem tất cả nội dung trang được hiển thị trên trang quản trị trang, chẳng hạn như các trang mà người quản trị trang tạo và sửa danh sách, thư viện, Workspace và trang Web và trang thiết đặt trang. Để biết thông tin về cách để hiện hoặc ẩn thanh khởi động nhanh, hãy xem tùy chỉnh dẫn hướng site.

Khi một trang mới được tạo ra, chủ sở hữu trang có thể chọn danh sách tên trang trên thanh khởi động nhanh của trang mẹ. Nếu chủ sở hữu trang lựa chọn không cho tùy chọn này khi site được tạo ra, chủ sở hữu của trang mẹ có thể thêm trang sau bằng cách sử dụng trang thiết đặt trang. Người quản trị có thể tùy chỉnh thanh khởi động nhanh trong những cách sau đây:

 • Thêm một nối kết mới vào một site trong tuyển tập trang hoặc bên ngoài vào tuyển tập trang.

 • Xóa bỏ một nối kết.

 • Thay đổi tên và URL của một nối kết hiện có.

 • Thay đổi thứ tự của các nối kết trong đầu đề.

 • Thay đổi tên và URL của đầu đề, xóa bỏ đầu đề và tạo đầu đề mới.

 • Thay đổi thứ tự của các phần (nghĩa là đầu đề và nối kết liên kết của mình) trong khởi động nhanh.

Lưu ý: Bạn hiển thị và tùy chỉnh thanh khởi động nhanh trên trang web bằng trang web cơ sở. Site con không thừa kế các thiết đặt mà bạn chọn để khởi động nhanh từ trang web mẹ của họ.

Mẹo: Vì khởi động nhanh có thể tùy chỉnh, tất cả các danh sách và thư viện cho trang không luôn xuất hiện trong thanh khởi động nhanh. Để đảm bảo rằng tất cả các danh sách và thư viện cho một trang cụ thể có thể xem, sử dụng nối kết Xem tất cả nội dung trang , được mô tả trong phần sau đây.

Thanh nối kết trên cùng    Thành phần dẫn hướng này xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều chiếu tab ở trên cùng của tất cả các trang trên một trang web. Người sở hữu trang có thể chọn để hiển thị thanh nối kết trên cùng của trang mẹ hoặc hiển thị thanh nối kết trên cùng duy nhất cho site con của họ.

Các thành phần dẫn hướng Noncustomizable

Xem tất cả nội dung trang    Thành phần dẫn hướng này xuất hiện dưới dạng một nối kết ở một bên của trang (ngoại trừ quản trị trang của trang web chẳng hạn như trang thiết đặt trang), ngay phía trên khởi động nhanh. Bạn không thể tùy chỉnh hoặc vô hiệu hóa nối kết này trong giao diện người dùng. Người dùng có thể bấm vào nối kết này để đi đến trang tất cả nội dung trang, danh sách nối kết đến tất cả danh sách, thư viện, bảng thảo luận, site và workspaces, khảo sát và thùng rác cho site.

Chỉ các trang con trực tiếp trẻ em của trang mẹ được hiển thị trên trang nội dung trang tất cả. Ví dụ, trong phân cấp trang web nơi trang mẹ có ba site con và mỗi của các trang con có site con bổ sung, tất cả trang nội dung trang sẽ hiển thị chỉ trang con ba mức so mẹ. Để xem toàn bộ site cấu trúc phân cấp, bạn có thể sử dụng dạng xem hình cây.

Dạng xem hình cây    Vì này thành phần dẫn hướng tương tự như dạng xem hình cây trong Windows Explorer, đó là một thành phần dẫn hướng quen thuộc cho hầu hết người dùng Windows. Đối tượng Hiển thị trong dạng xem hình cây được hiển thị trong dạng xem cấu trúc phân cấp, như sau:

 • Site con (nếu có)

 • Thư viện

 • Danh sách

 • Thảo luận

 • Khảo sát

  Nhánh của cây chứa đối tượng khác có thể được bung rộng để xem những đối tượng. Ví dụ, nếu cấu trúc phân cấp trang web của bạn mà bạn đang xem site có site con có chứa một site con, bạn có thể bung rộng trang con đầu tiên trong dạng xem hình cây và đi tới site con của nó. Bạn có thể dẫn hướng xuống dạng xem hình cây cho cấp độ thư mục.

  Không có dạng xem hình cây có thể tùy chỉnh (ngoại trừ việc bằng cách dùng một trang Web thiết kế chương trình tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007) và không được hiển thị theo mặc định. Nếu bạn chọn để hiển thị dạng xem hình cây, nó sẽ xuất hiện ngay bên dưới khởi động nhanh, bên trên thùng rác.

Nội dung đánh dấu đường dẫn hướng    Thành phần dẫn hướng này cung cấp một tập hợp các siêu kết nối cho phép người dùng trang để nhanh chóng dẫn hướng lập cấu trúc phân cấp của site trong tuyển tập trang. Khi bạn dẫn hướng xuống cấu trúc phân cấp trang web, dẫn hướng đánh dấu đường nội dung sẽ xuất hiện trên trang mà bạn có dẫn hướng. Nội dung đánh dấu đường dẫn hướng không xuất hiện khi bạn đang ở trên trang chủ của site.

Ví dụ, nếu bạn dẫn hướng đến danh sách nhiệm vụ trên site của bạn, mở thư mục có tên là nhiệm vụ thư mục 1, sau đó bấm một mục được gọi là tác vụ 1, nội dung đánh dấu đường dẫn hướng hiển thị như sau: tên trang web > nhiệm vụ > nhiệm vụ thư mục 1 > tác vụ 1. Vì đánh dấu đường dẫn hướng được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng dẫn hướng lên vào cấu trúc phân cấp, "Tác vụ 1" sẽ không có siêu kết nối vì bạn đã xem mục đó, nhưng tất cả các tên khác trong đánh dấu đường đã chiếu. Bạn có thể bấm vào bất kỳ nối kết trong đánh dấu đường dẫn hướng để đi đến phần của trang.

Dẫn hướng toàn cầu mẩu bánh mì    Thành phần dẫn hướng này cung cấp các siêu kết nối mà bạn có thể dùng để nối kết đến các trang web khác nhau trong tuyển tập trang của bạn. Dẫn hướng toàn cầu mẩu bánh mì có luôn hiển thị và xuất hiện ở trên cùng của trang ở phía trên tên của trang web của bạn. Nối kết đầu tiên trong dẫn hướng toàn cầu mẩu bánh mì là nối kết đến trang mức đỉnh của tuyển tập trang. Nối kết đầu tiên được theo dõi nối kết đến các trang có duy nhất đánh dấu đường dẫn hướng ở phía trên điểm trong cấu trúc phân cấp trang web hiện đang được hiển thị. Nối kết đến trang kế thừa thanh nối kết trên cùng của họ từ mẹ của họ không được hiển thị trong toàn cầu đánh dấu đường dẫn hướng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×