Giới thiệu về dạng xem

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách thiết kế dạng xem khác nhau của mẫu biểu mẫu, bạn có thể cung cấp dịch vụ người dùng cách khác nhau để xem dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể tạo một dạng xem đặc biệt được tối ưu hóa để in, hoặc bạn có thể tạo một dạng xem tóm tắt ở mức cao để loại bỏ một số chi tiết trong một mẫu biểu mẫu phức tạp.

Trong bài viết này

Thiết kế điều cần cân nhắc

Ngăn tác vụ dạng xem

Trải nghiệm người dùng

Các tình huống sử dụng dạng xem

Không có nhiều lý do để tạo nhiều dạng xem cho mẫu biểu mẫu. Ví dụ, với nhiều dạng xem bạn có thể:

  • Simplify dài, phức tạp mẫu biểu mẫu bằng cách tách nó vào dạng xem khác nhau    Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu khảo sát dài, bạn có thể muốn chia các câu hỏi của bạn vào nhiều dạng xem sao cho người dùng có thể hoàn tất khảo sát theo thứ tự liên tiếp, lô-gic. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt từng phần khảo sát trong dạng xem của chính nó, và sau đó tạo lạitiếp theo trong mẫu biểu mẫu để người dùng có thể di chuyển từ một dạng xem khác.

  • Hiển thị một dạng xem chỉ đọc trong mẫu biểu mẫu    Ví dụ, nếu bạn muốn ngăn không cho người dùng thay đổi dữ liệu trong một biểu mẫu sau khi họ gửi nó đến một dịch vụ Web, bạn có thể thiết kế dạng xem chỉ đọc. Khi người dùng bấm vào nút gửi trên biểu mẫu, bạn có thể chỉ dẫn Microsoft Office InfoPath để chuyển từ dạng xem đọc ghi vào dạng xem chỉ đọc.

  • Hiển thị các phiên bản khác nhau của mẫu biểu mẫu để người khác nhau dựa trên vai trò của họ trong tổ chức của bạn    Ví dụ, trong một mẫu biểu mẫu được dùng để xử lý yêu cầu bảo hiểm, bạn có thể tạo một dạng xem cho policyholders, một giây xem về bảo hiểm đại diện, và thứ ba xem về bảo hiểm adjusters. Mỗi của các dạng xem được tùy chỉnh cho phù hợp với loại người dùng nhập thông tin vào đó.

  • Tạo một thân thiện in dạng xem của biểu mẫu của bạn    Nếu bạn nghĩ có khả năng người dùng sẽ in biểu mẫu của họ, bạn có thể thiết kế dạng xem đặc biệt được dùng chỉ khi biểu mẫu được in. Dạng xem này được gọi là một in tranh giànhw. Bạn có thể tạo một dạng xem in dành riêng cho mỗi dạng xem trong mẫu biểu mẫu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định một dạng xem in đơn áp dụng cho tất cả các dạng xem trong mẫu biểu mẫu. Ví dụ, nếu của mẫu biểu mẫu chứa ba dạng xem, bạn có thể tạo một dạng xem in củng cố thông tin quan trọng từ mỗi của các dạng xem vào một trang in ra duy nhất.

  • Tạo dạng xem khác nhau cho môi trường điền vào biểu mẫu khác nhau    Ví dụ, trong một đơn mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn có thể tạo một dạng xem cho những người điền vào biểu mẫu trong InfoPath và dạng xem thứ hai cho những người điền vào biểu mẫu trong trình duyệt Web. Dạng xem thiết kế dành cho người dùng InfoPath có thể chứa các tính năng và điều khiển không được hỗ trợ trong trình duyệt Web.

Cho dù số lượng dạng xem bạn có trong mẫu biểu mẫu của bạn, tất cả chia sẻ cùng nguồn dữ liệu. Để trình bày điểm này, giả sử của mẫu biểu mẫu có hai dạng xem. Nếu bạn có một hộp văn bản địa chỉ email ở dạng xem mặc định, bạn có thể sao chép nó vào dạng xem thứ hai. Khi người dùng nhập địa chỉ email của họ trong một dạng xem, địa chỉ email tự động xuất hiện trong dạng xem khác. Bạn có thể sao chép các điều khiển giữa các dạng xem mà không gây ra sự cố ràng buộc. Ví dụ, nếu bạn sao chép hộp văn bản địa chỉ email từ dạng xem trước và sau đó dán nó vào dạng xem thứ hai, bạn sẽ không nhìn thấy thông báo gắn kết điều khiển lưu trữ dữ liệu trùng lặp sẽ hiển thị nếu bạn đã sao chép và dán vào hộp văn bản trong cùng một dạng xem.

Đầu trang

Thiết kế điều cần cân nhắc

Khi bạn thiết kế dạng xem mới, bạn sẽ thường thực hiện các tác vụ sau đây:

  1. Lập kế hoạch dạng xem    Số lượng dạng xem nào bạn cần? Bất kỳ các dạng xem có cần phải có dạng chỉ đọc? Mà một trong các dạng xem sẽ xuất hiện khi biểu mẫu đầu tiên mở? Người dùng có thể in biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn? Nếu vậy, bạn có muốn thiết kế dạng xem đặc biệt của biểu mẫu được tối ưu hóa cho trang in ra? Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn cần một dạng xem cho phép các tính năng InfoPath chỉ?

  2. Populate dạng xem    Khi bạn thêm một dạng xem mới vào một mẫu biểu mẫu, nó sẽ bắt đầu ra làm trống. Bạn có thể sao chép điều khiển từ dạng xem hiện có vào dạng xem mới, trống, nếu cần thiết, hoặc chèn điều khiển trong dạng xem bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển hoặc Nguồn dữ liệu .

  3. Tùy chỉnh diện mạo của dạng xem    Bạn có muốn thêm màu nền hoặc hình ảnh vào một dạng xem cụ thể? Nếu người dùng có thể in dạng xem, hãy cân nhắc tùy chỉnh máy in, tài liệu, hoặc thiết đặt lề, hoặc thêm đầu trang hoặc chân trang.

  4. Tùy chỉnh hành vi của dạng xem    Làm thế nào người dùng sẽ chuyển sang dạng xem khác của mẫu biểu mẫu của bạn? Là mặc định menu lệnh chuyển đổi dạng xem đầy đủ, hoặc bạn muốn người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng xem bằng cách sử dụng nút hoặc điều khiển khác xuất hiện trực tiếp trên biểu mẫu không? Nếu bạn muốn sử dụng điều khiển, bạn sẽ cần tạo một quy tắc chuyển đổi dạng xem trong hộp thoại quy tắc . In dạng xem, hãy thực hiện bạn muốn người dùng để in tất cả các dạng xem cùng lúc, hoặc chỉ là dạng xem hiện hoạt? Bạn có thể tùy chỉnh hành vi này trong hộp thoại In nhiều dạng xem .

Đầu trang

Ngăn tác vụ dạng xem

Bạn sử dụng ngăn tác vụ dạng xem để thêm hoặc xóa bỏ dạng xem, hoặc để chuyển đổi giữa dạng xem.

Một phần của ngăn tác vụ Dạng xem

Từ ngăn tác vụ, bạn có thể bấm vào nút Thuộc tính dạng xem để mở hộp thoại Thuộc tính dạng xem , nơi bạn có thể tùy chỉnh thiết đặt và hành vi cho dạng xem đã chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng ngăn tác vụ dạng xem để tạo và gán một dạng xem in với một dạng xem hiện có. Sau khi tạo một dạng xem in, bạn thiết kế để phản ánh theo cách bạn muốn mẫu biểu mẫu xuất hiện khi in. Điều này thường bao gồm sao chép và dán các điều khiển từ dạng xem đầu tiên vào dạng xem in. Bạn cũng có thể dùng hộp thoại Thuộc tính dạng xem để xác định các tùy chọn in tùy chỉnh cho dạng xem in, chẳng hạn như đầu trang, chân trang và lề trang.

Đầu trang

Trải nghiệm người dùng

Theo mặc định, người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng xem bằng cách bấm vào lệnh trên menu dạng xem . Tên của các lệnh menu khớp với tên mà bạn đã chọn cho các dạng xem khi bạn thiết kế. Dạng xem hiện hoạt được biểu thị bằng một dấu kiểm bên cạnh mục menu.

Các lệnh trên menu Dạng xem để chuyển đổi dạng xem

Để thực hiện nhiều dạng xem có sẵn dùng rõ ràng hơn cho người dùng có thể bỏ lỡ các lệnh menu, bạn có thể thêm nút vào mẫu biểu mẫu của bạn chuyển đổi giữa dạng xem. Sau khi bạn chèn vào nút trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể kết hợp một quy tắc với nút sao cho nó sẽ chuyển đổi dạng xem khi người dùng bấm vào nó. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bạn có thể tạo một nút Hiển thị tóm tắt dạng xem cao nhận dữ liệu khi bạn bấm vào mở ra. Trong dạng xem tóm tắt, người dùng có thể bấm vào nút Hiện chi tiết để quay lại dạng xem chi tiết hơn.

Bạn có thể đôi khi muốn ẩn các lệnh menu mặc định chuyển đổi dạng xem từ người dùng. Điều này rất hữu ích trong các tình huống mà bạn không muốn người dùng có thể truy nhập dạng xem khác mà bạn có ý cho chúng để điền. Ví dụ, một mẫu biểu mẫu được dùng để thu thập phản hồi về ứng viên có thể có ba vai trò người dùng riêng biệt được liên kết với nó — cho tuyển dụng, ứng với phỏng vấn và cho thuê người quản lý. Đối với từng vai trò người dùng, bạn có thể thiết kế dạng xem hơi khác một chút của mẫu biểu mẫu. Để giúp ngăn phỏng vấn từ chuyển đổi sang tuyển dụng hoặc thuê người quản lý dạng xem, khi bạn thiết kế tuyển dụng và tuyển dụng trình quản lý dạng xem, bạn có thể mở hộp thoại Thuộc tính dạng xem và xóa Hiển thị trên menu dạng xem khi điền vào biểu mẫu hộp kiểm.

Mẹo: Nếu bạn lập kế hoạch cung cấp dịch vụ người dùng nhiều dạng xem để chọn từ, bạn có thể xem xét Hiển thị các lựa chọn dưới mục nhập trong hộp danh sách thả xuống trên biểu mẫu. Người dùng đó có thể bấm vào dạng xem mà họ muốn trong danh sách.

Sử dụng quy tắc để chuyển đổi dạng xem

Dạng xem thường được thiết kế để làm việc với các quy tắc. Quy tắc cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong mẫu biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện hoặc hành động khởi đầu bởi người điền vào biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể chèn một nút trên mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó tạo một quy tắc sẽ chuyển đổi dạng xem khi bấm vào nút đó. Ngoài ra, bạn có thể dùng quy tắc để chuyển đổi dạng xem khi biểu mẫu được mở. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn trình bày các dạng xem khác nhau vào các thể loại khác nhau của người dùng dựa trên người dùng gán vai trò.

Bạn có thể dùng hộp thoại quy tắc để kết hợp các quy tắc với hầu hết các điều khiển trong InfoPath, bao gồm các nút. Trong ví dụ sau, trình thiết kế biểu mẫu đã tạo ra một quy tắc trong hộp thoại quy tắc sẽ chuyển sang dạng xem tóm tắt. Quy tắc này sẽ chạy bất cứ khi nào người dùng bấm vào một nút trong biểu mẫu.

Một phần của hộp thoại Quy tắc

Mẹo: Sử dụng quy tắc để chuyển đổi dạng xem khi người dùng bấm vào nút cũng là hữu ích khi bạn muốn người dùng của bạn để dẫn hướng liên tục từ một dạng xem khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ thêm hai nút vào mỗi dạng xem và sử dụng nhãn chẳng hạn như < lạitiếp theo >.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×