Giới thiệu về Cập Nhật mẫu biểu mẫu hiện có

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu mà bạn đã thay đổi, InfoPath có thể cập nhật mẫu biểu mẫu (.xsn tệp) và bất kỳ biểu mẫu hiện có (.xml tệp) được dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Theo mặc định, InfoPath sẽ tự động thay thế phiên bản cũ hơn của mẫu biểu mẫu với phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn mà bạn muốn phương pháp Cập Nhật cho biểu mẫu người dùng hiện có.

Trong bài viết này

Cách thức InfoPath Cập Nhật mẫu biểu mẫu

Điều cần cân nhắc để cập nhật mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt

Giúp ngăn ngừa mất dữ liệu trong biểu mẫu người dùng hiện có

Tùy chọn để cập nhật biểu mẫu người dùng hiện có

Cách thức InfoPath Cập Nhật mẫu biểu mẫu

Khi người dùng trước tiên mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, tệp mẫu biểu mẫu cơ sở được lưu trữ ở một vị trí tạm thời trên máy tính của họ. Vị trí tạm thời này được gọi là một bộ đệm ẩn. Trong số các thao tác sau, vị trí được đệm ẩn cho phép người dùng đang ngoại tuyến có thể làm việc với một bản sao cục bộ của mẫu biểu mẫu.

InfoPath Cập Nhật phiên bản được đệm ẩn của mẫu biểu mẫu bất cứ khi nào một phiên bản mới trở nên sẵn dùng. Cập nhật này thực hiện tự động bất cứ khi nào người dùng mở phiên bản mới của biểu mẫu. Nếu người dùng xảy ra để làm việc ngoại tuyến khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật, Cập Nhật xảy ra lần sau khi họ kết nối với mạng.

Người dùng thường sẽ không lưu ý rằng một bản Cập Nhật diễn ra, mặc dù bạn có thể chỉ định nếu không khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn.

Lưu ý: Mẫu biểu mẫu đã cài đặt tùy chỉnh là một mẫu biểu mẫu được cài đặt trên máy tính của người dùng bằng một gói Microsoft Windows Installer (MSI) hoặc thiết lập chương trình khác. Với kiểu mẫu biểu mẫu này, bạn phải theo cách thủ công cài đặt lại mẫu biểu mẫu trên máy tính của người dùng mỗi khi bạn Cập Nhật. Quá trình cài đặt có thể xảy ra tự động, thông qua chương trình, chẳng hạn như Microsoft hệ thống quản lý máy chủ (SMS) 2003, thông qua một triển khai màn hình máy tính trên máy tính, hoặc thông qua một số loại kịch bản cài đặt.

Đầu trang

Điều cần cân nhắc để cập nhật mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt

Tất cả các mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt được lưu trữ trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, đây là một công nghệ máy chủ xây dựng trên Windows SharePoint Services 3.0. Có hai chế độ triển khai cho lưu trữ mẫu biểu mẫu trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services: một cho người dùng cuối triển khai và một quản trị triển khai. Khi bạn cập nhật một mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ, hãy cân nhắc các thao tác sau:

  • Nếu bạn dự định Cập Nhật một mẫu biểu mẫu đã được người quản trị phê duyệt, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật, và sau đó hãy để người quản trị cụm máy chủ Windows SharePoint Services 3.0 của bạn cho việc triển khai vào thư viện biểu mẫu trong tuyển tập trang. Một tuyển tập trang là một tập hợp các trang Web trên một máy chủ ảo có cùng một chủ sở hữu và chia sẻ thiết đặt quản trị. Khi một người quản trị cụm máy chủ triển khai mẫu biểu mẫu Cập Nhật, nhưng có thể chỉ định một tùy chọn nâng cấp "-song", cho phép phiên bản Cập Nhật của biểu mẫu để chạy cùng với phiên bản gốc. Tùy chọn nâng cấp này cho phép người dùng đang ở giữa điền biểu mẫu khi phiên bản Cập Nhật được triển khai để hoàn tất việc điền vào biểu mẫu mà không làm mất làm việc của họ.

  • Nếu bạn phát hành bản Cập Nhật cho một mẫu biểu mẫu bạn đã triển khai chính bạn vào Windows SharePoint Services 3.0 thư viện hoặc danh sách, người dùng đã xảy ra phải ở giữa điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó sẽ thấy thông báo lỗi khi họ cố để lưu hoặc gửi f của họ ORM. Lý do này, bạn có thể muốn cảnh báo cho người dùng của sắp Cập Nhật và có thể thực hiện mẫu biểu mẫu ngoại tuyến trong off giờ đã thực hiện các bản Cập Nhật.

Đầu trang

Giúp ngăn ngừa mất dữ liệu trong biểu mẫu người dùng hiện có

Nếu bạn cần cập nhật mẫu biểu mẫu hiện có, bạn có thể thay đổi nó, phát hành lại nó và phân phối lại nó để người dùng. Tuy nhiên, một số kiểu thay đổi có thể ngăn không cho bạn truy nhập dữ liệu trong các biểu mẫu đã hoàn thành được dựa trên mẫu biểu mẫu gốc.

Nếu bạn thực hiện thay đổi cho một mẫu biểu mẫu có thể dẫn đến việc mất dữ liệu hoặc lỗi trong biểu mẫu đã được điền sẵn, một thông báo sẽ xuất hiện. Bạn sẽ thường thấy thông báo khi bạn thêm mới, các trường bắt buộc cho một mẫu biểu mẫu, hoặc khi bạn đổi tên hoặc loại bỏ trường hoặc nhóm từ mẫu biểu mẫu.

Thông báo lỗi cảnh báo người thiết kế biểu mẫu về khả năng mất dữ liệu tiềm tàng

Khi bạn nhận được thông báo này, nếu bạn bấm và tiếp tục thay đổi của bạn, nó sẽ không thể truy nhập dữ liệu trong biểu mẫu hiện có, sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật. Trong một số kịch bản, điều này có thể chấp nhận được. Bạn sẽ phải quyết định gì hoạt động cho tình huống của bạn.

Để giúp đảm bảo rằng bạn có thể truy nhập dữ liệu mà bạn đã thu thập được từ những người dùng, hãy làm theo các hướng dẫn này khi bạn thực hiện thay đổi mẫu biểu mẫu gốc của bạn:

  • Không đổi tên trường hiện có và nhóm trong nguồn dữ liệu.

  • Không di chuyển trường hiện có và nhóm xung quanh trong nguồn dữ liệu.

  • Không xóa trường hiện có và nhóm từ nguồn dữ liệu. Bạn có thể xóa điều khiển từ mẫu biểu mẫu mà không gây ra sự cố bất kỳ, miễn là bạn rời khỏi trường tương ứng của điều khiển hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Tùy chọn để cập nhật biểu mẫu người dùng hiện có

Khi bạn đang thay đổi mẫu biểu mẫu hiện có, các biểu mẫu hiện có (.xml tệp) được dựa trên mẫu biểu mẫu đó có thể cần phải được Cập Nhật sao cho chúng hoạt động với phiên bản mới nhất của mẫu biểu mẫu. Điều này giúp đảm bảo rằng người dùng có thể tiếp tục làm việc với các biểu mẫu hiện có mà không cần bất kỳ vấn đề, và bạn có thể tiếp tục truy nhập bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trong các biểu mẫu. Khi bạn cập nhật biểu mẫu hiện có của bạn cho người dùng, có ba phương pháp bạn có thể chọn từ:

  • Tự động cập nhật các biểu mẫu    Bạn có thể cho phép InfoPath tự động cập nhật các biểu mẫu hiện có, mà là thiết đặt mặc định. Trong trường hợp này, bất kỳ biểu mẫu hiện có sẽ khớp với mẫu biểu mẫu mới Cập Nhật. Ví dụ, nếu bạn loại bỏ một điều khiển hộp danh sách trên mẫu biểu mẫu và sau đó phát hành mẫu biểu mẫu sửa đổi, InfoPath sẽ tự động loại bỏ điều khiển hộp danh sách từ bất kỳ biểu mẫu hiện có.

  • Cập nhật các biểu mẫu bằng cách sử dụng mã     Những người khuyết kỹ thuật chuyên môn có thể ghi mã xử lý sự kiện OnVersionUpgrade , xảy ra khi số phiên bản của biểu mẫu mở cũ hơn số phiên bản nào đó được dựa trên mẫu biểu mẫu. Ví dụ, trong biểu mẫu báo cáo chi phí, bạn có thể dùng trình xử lý sự kiện OnVersionUpgrade để xác định xem biểu mẫu với một số phiên bản cũ hơn chứa một trường có tên là diachiemail hay không, và nếu không, thêm trường vào biểu mẫu. Sự kiện OnVersionUpgrade rất hữu ích cho chứa thay đổi đối với Sơ đồ XML đó được dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

  • Chọn không để cập nhật các biểu mẫu     Bạn có thể chọn không cập nhật các biểu mẫu hiện có. Khi chọn tùy chọn này, người dùng có thể điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu Cập Nhật, nhưng họ sẽ không thể mở biểu mẫu hiện có. Nếu họ có thể mở biểu mẫu hiện có, chúng sẽ không thể sửa bất kỳ trường mới được thêm vào.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×