Giới thiệu về cấu hình Phần Web Tinh chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web Tinh chỉnh lọc kết quả tìm kiếm từ một Phần Web Kết quả Tìm kiếm thành các thể loại để giúp người dùng thu hẹp kết quả tìm kiếm theo những gì họ đang tìm kiếm. Bạn cấu hình thuộc tính cho Phần Web Tinh chỉnh trong bảng công cụ Phần Web Tinh chỉnh. Các thuộc tính này bao gồm các thiết đặt sau đây:

 • Phần Web Kết quả Tìm kiếm nào để lọc kết quả tìm kiếm từ đó

 • Các bộ tinh chỉnh để dùng trong Phần Web Tinh chỉnh

 • Hình thức, bố trí và hành vi của Phần Web Tinh chỉnh

Để thêm một Phần Web Tinh chỉnh

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Bấm Thêm Phần Web.

 4. Trong nhóm Thể loại dưới ruy-băng, hãy bấm Tìm kiếm.

 5. Trong nhóm Phần dưới ruy-băng, hãy bấm Tinh chỉnh.

 6. Bấm Thêm.

Để cấu hình các thuộc tính của một Phần Web Tinh chỉnh

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Trong phần Web tinh chỉnh, di chuyển con trỏ ở bên phải của tiêu đề của phần Web, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa phần Web trên menu. Ngăn công cụ phần Web tinh chỉnh mở ra dưới ruy-băng ở phía trên cùng bên phải của trang.

Để biết thêm chi tiết

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×