Giới thiệu về cách thiết kế biểu mẫu trong InfoPath 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

InfoPath cung cấp các tùy chọn để cho phép bạn tạo biểu mẫu để thu thập thông tin từ người dùng hoặc hiển thị thông tin từ một nguồn dữ liệu. Bài viết này sẽ dẫn bạn qua các bước cần thiết để bắt đầu, thiết kế, thiết lập và phát hành biểu mẫu InfoPath.

Trong bài viết này

Lập kế hoạch một mẫu biểu mẫu

Chọn một mẫu

Chọn bố trí trực quan của mẫu biểu mẫu

Thêm kết nối để gửi hoặc nhận dữ liệu từ nguồn khác

Thêm trường và điều khiển

Thêm dạng xem khác vào biểu mẫu

Thêm quy tắc

Phát hành mẫu biểu mẫu InfoPath

Xác nhận thiết kế biểu mẫu

Lập kế hoạch một mẫu biểu mẫu

Trước khi thiết kế biểu mẫu InfoPath là quan trọng để lập kế hoạch thiết kế biểu mẫu. Ví dụ, suy nghĩ về các tình huống sau đây:

  • Mẫu biểu mẫu của bạn sẽ một dạng xem (trang) hoặc nhiều dạng xem không?

  • Bạn có kế hoạch xuất dữ liệu nào cần được hiển thị hoặc đã thu thập?

  • Bất kỳ phần nào của mẫu biểu mẫu của bạn sẽ cần có dạng chỉ đọc?

Lập kế hoạch nơi từng điều khiển sẽ được vị trí và cách bạn muốn mẫu biểu mẫu để tìm và chức năng. Mặc dù bạn luôn có thể thay đổi mẫu biểu mẫu khi bạn đã bắt đầu làm việc trên đó, sẽ luôn thêm bắt đầu với một thiết kế nhớ có hiệu quả.

Đầu trang

Chọn một mẫu

Điều đầu tiên để thực hiện khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu InfoPath là chọn một kiểu mẫu. Khi bạn mở InfoPath 2010, bộ sưu tập mẫu xuất hiện trên tab tệp , được nhóm thành bốn loại — Phổ biến mẫu biểu mẫu, Nâng cao mẫu biểu mẫu, Mẫu biểu mẫu InfoPath 2007, và Phần của mẫu . Loại mẫu để chọn tùy thuộc vào cả làm thế nào sẽ được sử dụng mẫu biểu mẫu và loại của nó có thể kết nối với nguồn dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về các loại mẫu biểu mẫu, hãy xem tổng quan về biểu mẫu mẫu và chế độ.

Đầu trang

Chọn bố trí trực quan của mẫu biểu mẫu

Sau khi chọn một mẫu, bạn có thể tùy chỉnh hoặc tiếp tục với bố trí mặc định. Khi bạn tùy chỉnh bố trí, bạn chọn mẫu bố trí trang, theo sau bằng cách tùy chỉnh diện mạo của biểu mẫu bằng cách thêm kiểu bảng tùy chỉnh hoặc được xác định trước, và sau đó áp dụng một chủ đề cho mẫu biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin về bố trí một mẫu biểu mẫu, hãy xem bố trí mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Thêm kết nối để gửi hoặc nhận dữ liệu từ nguồn khác

Kết nối dữ liệu là nối kết động giữa biểu mẫu Microsoft InfoPath và nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như SharePoint, một dịch vụ Web, hoặc cơ sở dữ liệu được dùng để nhận hoặc gửi dữ liệu. Nguồn dữ liệu bên ngoài có thể được dùng để bảo đảm bảo rằng biểu mẫu luôn được cập nhật — bất kỳ thay đổi nào thực hiện đối với nguồn dữ liệu ngoài được tự động được phản ánh trong biểu mẫu InfoPath. Kết nối dữ liệu gửi cho phép bạn xác định vị trí biểu mẫu dữ liệu gửi đi.

Để biết thêm thông tin về kết nối dữ liệu bên ngoài, hãy xem tổng quan về kết nối dữ liệu.

Đầu trang

Thêm trường và điều khiển

Trong InfoPath, trường và điều khiển sẽ không tương tự. Trường được hiển thị trong ngăn tác vụ trường và đại diện cho dữ liệu được thu thập bởi biểu mẫu. Dữ liệu này được lưu dưới dạng XML và có thể được gửi đến điểm đích khác nhau. Ngược lại, điều khiển không chứa dữ liệu chính; điều khiển có một cửa sổ được dữ liệu biểu mẫu thu thập. Điều khiển cung cấp cách để người dùng nhập dữ liệu theo cách có ý nghĩa nhất đối cho loại thông tin được thu thập.

Ví dụ, nếu bạn muốn thu thập tên của dự án và trạng thái của nó trong một dự án biểu mẫu theo dõi, cả hai trường có thể được lưu dưới dạng văn bản. Bạn có thể muốn cho phép người dùng nhập bất kỳ chuỗi văn bản dưới dạng tên dự án, nhưng yêu cầu người dùng để chọn trạng thái từ danh sách các tùy chọn. Để thực hiện điều này, hãy dùng điều khiển hộp văn bản cho dự án tên trường và một hộp danh sách thả xuống đối với trường trạng thái.

Để biết thêm thông tin về các trường và điều khiển, hãy xem giới thiệu điều khiển.

Đầu trang

Thêm dạng xem khác vào biểu mẫu

Dạng xem (các) trang là một cách để sắp xếp biểu mẫu thành các phần khác nhau mà bạn muốn trình bày riêng biệt. Những phần sau đây có thể được hiển thị theo một thứ tự cụ thể, để mọi người nào đó hoặc cho mục đích cụ thể. Ví dụ, với một biểu mẫu báo cáo trạng thái, bạn có thể thiết lập một dạng xem thứ hai để theo dõi lịch sử thay đổi trạng thái. Dạng xem này thì có thể được dùng để bảo đảm bảo rằng các dự án được theo dõi trong báo cáo trạng thái đang họp hạn chót.

Để biết thêm thông tin về thêm dạng xem vào biểu mẫu, hãy xem Thêm, xóa, và đổi dạng xem (trang) trong biểu mẫu.

Đầu trang

Thêm quy tắc

Quy tắc cho phép bạn kiểm soát hành vi của một biểu mẫu bằng cách thực hiện hành động chẳng hạn như tự động hiển thị một thông báo bên trong một hộp thoại thiết đặt giá trị trường, truy vấn hoặc gửi để kết nối dữ liệu, chuyển đổi dạng xem, hoặc mở hoặc đóng biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện và điều kiện nhất định. Các sự kiện có thể bao gồm thay đổi một trường cụ thể trong biểu mẫu, bấm vào nút, chèn một phần hoặc các hàng lặp lại trong một bảng lặp, hoặc mở hoặc gửi một biểu mẫu. Các điều kiện có thể bao gồm tính toán, vai trò người dùng, và có giá trị của một trường trống, trong một phạm vi đã xác định, bằng với giá trị của một trường khác, hoặc bắt đầu bằng hoặc chứa các ký tự.

Để biết thêm thông tin về quy tắc, hãy xem giới thiệu về mẫu quy tắc.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu InfoPath

Khi thiết kế biểu mẫu đã hoàn tất, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu để người dùng có thể điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Phát hành mẫu biểu mẫu là không giống như lưu một mẫu biểu mẫu. Lưu một mẫu biểu mẫu lưu nó dưới dạng tệp, nhưng không làm nó sẵn dùng cho người dùng để điền. Quy trình phát hành sửa đổi mẫu biểu mẫu cho phân bố bằng cách thêm vị trí phát hành và xử lý các phần hướng dẫn để người dùng có thể mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu. Hướng dẫn xử lý cho phép biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu để tự động Cập Nhật nếu bạn thực hiện thay đổi cho mẫu biểu mẫu sau khi phát hành nó.

Để biết thêm thông tin về phát hành biểu mẫu, hãy xem phát hành biểu mẫu.

Đầu trang

Xác nhận thiết kế biểu mẫu

Đôi khi, thường khi chuyển đổi một mẫu biểu mẫu InfoPath Filler thành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, hoặc chuyển đổi một mẫu biểu mẫu InfoPath 2010 với InfoPath 2007 hoặc định dạng 2003, bạn có thể gặp phải vấn đề tương thích. Ngay cả khi tiêu điểm trong InfoPath đang cố gắng để tránh vấn đề về tương thích bằng cách giới hạn trình thiết kế biểu mẫu để lựa chọn tương thích, dựa trên mẫu biểu mẫu bạn đã chọn, họ vẫn có thể xảy ra. InfoPath kiểm tra lỗi khi bạn mở một mẫu biểu mẫu, thay đổi thiết đặt trên mẫu biểu mẫu tương thích, lưu hoặc phát hành mẫu biểu mẫu, hoặc nhập tài liệu Office dưới dạng một mẫu biểu mẫu. Nếu tìm thấy lỗi, InfoPath sẽ nhắc bạn để giải quyết chúng.

Để biết thêm thông tin về tính tương thích, hãy xem xác nhận thiết kế biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×