Giới thiệu về các tính năng nghiệp vụ thông minh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số tính năng mới trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 cho phép bạn chia sẻ, điều khiển, và tái sử dụng thông tin doanh nghiệp. Bài viết này cung cấp tổng quan về các tính năng mới, mô tả cách thức các tính năng liên kết với nhau và giúp bạn tìm nguồn tài nguyên để biết thêm thông tin.

Trong bài viết này

Tổng quan về các tính năng nghiệp vụ thông minh

Trung tâm báo cáo

Excel Services

Kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài

Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)

Phần Web bộ lọc

Bảng điều khiển

Tổng quan về các tính năng nghiệp vụ thông minh

Truyền thống, công cụ để truy nhập vào số lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc cho mục đích phân tích được chỉ dành cho người khuyết năm của trải nghiệm trong dữ liệu kho hoặc khai thác dữ liệu. Phát hành web bằng cách sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn được điều gì đó trước đây bị hạn chế người phát triển và tư vấn. Bằng cách sử dụng các tính năng mới sẵn dùng trong Office SharePoint Server 2007, nhân viên thông tin có thể tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và phát hành dữ liệu đó trên Web.

Office SharePoint Server 2007 có thể nối kết đến ứng dụng kinh doanh, chẳng hạn như SAP, Siebel và Microsoft SQL Server 2005, cho phép bạn dễ dàng phát hành báo cáo, danh sách và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI).

Khi bạn phát hành báo cáo từ dữ liệu trong một trong các hệ thống, bạn cung cấp dữ liệu chiến lược hoặc hoạt động cho nhà ra quyết định. Ví dụ về báo cáo bao gồm Microsoft Office Excel sổ làm việc, báo cáo SQL Server Reporting Services, hoặc báo cáo Microsoft Office Access. Điều hành và người quản lý dòng dựa trên báo cáo kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định Cập nhật thông tin.

Tại chính giữa các tính năng nghiệp vụ thông minh Office SharePoint Server 2007 mới là trung tâm báo cáo. Trung tâm báo cáo là một trang web cung cấp một vị trí trung tâm báo cáo được phổ biến cho một nhóm, cho dù đó là nhỏ dưới dạng một nhóm hoặc lớn đến toàn bộ tổ chức lưu trữ.

Đầu trang

Trung tâm Báo cáo

Site Trung tâm báo cáo cung cấp một vị trí trung tâm nghiệp vụ thông minh-liên quan đến thông tin. Nó chứa thư viện tài liệu đặc biệt cho việc lưu trữ báo cáo, danh sách và kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài. Nó cũng cung cấp quyền truy nhập vào mẫu trang và phần Web để giúp bạn tạo trang và danh sách có chứa thông tin doanh nghiệp. Trong Trung tâm báo cáo, người dùng có thể tìm kiếm mục bằng cách sử dụng thể loại, xem lịch của báo cáo sắp tới và đăng ký vào báo cáo có liên quan.

Theo mặc định, một trang Trung tâm báo cáo được tạo bên dưới trang cổng thông tin cấp cao nhất. Tuy nhiên, với các quyền thích hợp, bất kỳ ai cũng có thể tạo một site Trung tâm báo cáo trong một nhóm, bộ phận hoặc tổ chức trang.

Tất cả các tính năng được mô tả trong bài viết này là sẵn dùng trong trang Trung tâm báo cáo. Tuy nhiên, mỗi tính năng có thể truy nhập và sử dụng trong bất kỳ trang và từ bất kỳ trang nào trong Office SharePoint Server 2007. Điều này cho phép bạn quyết định cách bạn muốn tận dụng các tính năng nghiệp vụ thông minh trong môi trường Office SharePoint Server 2007 riêng của bạn.

Đầu trang

Excel Services

Excel Services cho phép bạn lưu sổ làm việc Excel trên một máy chủ và sau đó phát hành bất kỳ phần nào của sổ làm việc đó trên trang Web. Người dùng cần chỉ một trình duyệt để xem và tương tác với dữ liệu trực tiếp. Sổ làm việc được phát hành trên trang Web bằng cách sử dụng phần Web Excel Web Access (EWA).

Một lợi thế phát hành sổ làm việc trong một phần Web là tất cả các phép tính xuất hiện trên máy chủ. Kết quả, lô-gic kinh doanh trong sổ làm việc không bao giờ được hiển thị. Lợi ích khác là không có chỉ có một bản sao của sổ làm việc, và sẽ được lưu trữ trong một vị trí trung tâm, bảo mật.

Từ trang Web, bạn có thể cung cấp cho người dùng quyền "dạng xem" để giới hạn quyền truy nhập vào sổ làm việc. Ví dụ, bạn có thể ngăn không cho người dùng mở một sổ làm việc bằng cách dùng Excel hoặc kiểm soát những gì họ được phép để xem.

Bạn cũng có thể tạo một phần nhỏ của sổ làm việc, chứ không phải phát hành trong chế độ tương tác.

Đầu trang

Kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài

Ngoài việc sử dụng nguồn dữ liệu ngoài trong sổ làm việc Excel, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng kinh doanh, chẳng hạn như SAP và Siebel, trong danh sách SharePoint, trang và phần Web.

Người quản trị thường tạo kết nối hệ thống và có thể lưu trữ chúng trong một thư viện kết nối dữ liệu trong Trung tâm báo cáo. Như vậy, Trung tâm vùng chứa kết nối có thể dễ dàng được truy nhập và dùng lại bằng bất kỳ ai có quyền. Tuy nhiên, bạn có thể tạo và lưu trữ kết nối dữ liệu bất kỳ đâu trong hệ thống Office SharePoint Server 2007 .

Bằng cách dùng kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài, bạn có thể xây dựng trang Web và danh sách SharePoint cho phép người dùng để tương tác với dữ liệu trong nguồn bên ngoài mà không cần rời khỏi trang SharePoint.

Đầu trang

Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)

Một chỉ báo hiệu suất then chốt (KPI) là một gợi ý trực quan thông báo về các giá trị tiến độ thực hiện tiến tới một mục tiêu. KPI có giá trị cho nhóm, người quản lý và doanh nghiệp để đánh giá nhanh chóng tiến độ thực hiện đối với mục tiêu đo. Bằng cách dùng SharePoint KPI, bạn có thể dễ dàng trực quan hóa câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

  • Điều gì đang tôi trước hoặc phía sau trên?

  • Khoảng cách trước hoặc phía sau sa tôi?

  • Tối thiểu tôi đã hoàn thành là gì?

Mỗi khu vực của doanh nghiệp có thể chọn để theo dõi các kiểu khác nhau của KPI, tùy thuộc vào các mục tiêu doanh nghiệp họ đang cố gắng đạt được. Ví dụ, để tăng sự hài lòng của khách hàng, một trung tâm cuộc gọi có thể đặt một mục tiêu để trả lời một số cụ thể của cuộc gọi trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Hoặc bộ phận bán hàng có thể dùng KPI để thiết lập mục tiêu về hiệu năng, chẳng hạn như số lượng cuộc gọi bán hàng mới được thực hiện mỗi tháng.

KPI được tạo ra bằng cách dùng danh sách KPI và sau đó được hiển thị bằng cách sử dụng phần Web KPI đặc biệt. Bạn có thể lưu trữ danh sách KPI trong Trung tâm báo cáo hoặc ở bất kỳ trang khác trong Office SharePoint Server 2007, nơi họ có thể dùng lại bằng bất kỳ ai có quyền truy nhập chúng.

Đầu trang

Phần Web Bộ lọc

Bộ lọc cho phép bạn để hiển thị chỉ tập hợp con dữ liệu bạn đang quan tâm trong dạng xem. Ví dụ, một tập dữ liệu có thể chứa năm năm lịch sử nhiều sản phẩm cho toàn bộ quốc gia/khu vực. Bằng cách sử dụng bộ lọc, bạn có thể hiển thị điều gì đó có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như chỉ có một khu vực bán hàng, chỉ có một sản phẩm, hoặc chỉ năm hiện tại.

Office SharePoint Server 2007 có 10 phần Web bộ lọc cho phép bạn nhập hoặc chọn một hoặc nhiều giá trị để thay đổi nội dung của một hoặc nhiều phần Web trên một trang để hiển thị chính xác thông tin bạn cần.

Ví dụ, người dùng hiện tại một phần Web bộ lọc tự động lọc thông tin dựa trên người đã đăng nhập vào máy tính. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn hiển thị chỉ thông tin, chẳng hạn như tài khoản khách hàng hoặc nhiệm vụ, nào hiện được gán cho người dùng đó.

Một cách khác để sử dụng bộ lọc là hiển thị một sổ làm việc trong phần Web Excel Web Access và nối kết sổ làm việc đó đến một bộ lọc cho phép mọi người để chọn một sản phẩm mà họ muốn xem thông tin. Ngoài ra, bạn có thể nối kết phần Web bộ lọc với nhiều hơn một phần Web trên trang. Kết quả, khi một sản phẩm khác nhau được chọn trong phần Web bộ lọc, tất cả các phần Web khác trên trang được Cập Nhật để phản ánh sản phẩm đang được chọn.

Đầu trang

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển là công cụ được sử dụng để liên lạc trạng thái và đến phần hành động ổ đĩa. Một bảng điều khiển Office SharePoint Server 2007 là một mẫu trang Web cho phép bạn tập hợp và hiển thị thông tin từ các nguồn khác nhau chẳng hạn như báo cáo, biểu đồ, số đo và chỉ số hiệu suất then chốt.

Bạn có thể tạo trang bảng điều khiển của riêng bạn bằng cách sử dụng phần Web khác nhau, hoặc bạn có thể thêm phần Web vào trang đã hiện hữu sẵn trong trang web của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tạo một bảng điều khiển trên một trang mới, bắt đầu với mẫu có thể sẽ nhanh hơn. Đó là một điểm bắt đầu — bạn có thể thêm hoặc xóa các mục và thay đổi diện mạo của trang sau khi tạo nó.

Các phần Web sau đây sẽ được bao gồm với mẫu trang bảng điều khiển.

Phần Web

Cung cấp khả năng

Excel Web Access

Thêm một phạm vi trang tính, trang tính hoặc sổ làm việc Excel.

Danh sách KPI

Hiển thị danh sách KPI (tùy chọn).

Áp dụng bộ lọc (nút)

Hiển thị nút Áp dụng bộ lọc .

Thông tin liên quan

Có nối kết liên quan đến các mục khác của trang.

Tóm tắt

Mô tả thông tin về các gói và trạng thái.

Chi tiết Liên hệ

Tên của người liên hệ với về trang danh sách.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×