Giới thiệu về các site, không gian làm việc và trang

Bạn có thể sử dụng các Website mức cao nhất và các site con để chia nội dung site thành các site riêng, có thể quản lý riêng biệt nhằm giúp bạn sắp xếp nội dung.

Trong bài viết này

Site là gì?

Không gian làm việc là gì?

Trang là gì?

Site là gì?

Website là một nhóm các trang Web có liên quan được lưu trữ bởi máy chủ HTTP trên World Wide Web hoặc trên một site mạng nội bộ. Hầu hết các Website đều có trang chủ làm điểm bắt đầu của site. Trang chủ được kết nối với các trang khác bằng siêu kết nối. Bạn có thể sử dụng các site mức cao nhất và các site con để chia nội dung site thành các site riêng, có thể quản lý riêng biệt. Website mức cao nhất có thể có nhiều site con và chính các site con cũng có thể có nhiều site con. Toàn bộ cấu trúc của Website mức cao nhất và tất cả các site con của site sẽ được gọi là tuyển tập site Web.

Phân cấp này cho phép người dùng có một site hoạt động chính cho toàn bộ nhóm, cùng với các site hoạt động riêng lẻ hoặc các site dùng chung cho các dự án phụ. Các Website mức cao nhất và site con cho phép các mức kiểm soát khác nhau đối với các tính năng và cài đặt cho site. Người quản trị Website kiểm soát khả năng tạo, truy nhập và đóng góp nội dung vào Website.

Đầu Trang

Không gian làm việc là gì?

Không gian làm việc là Website duy nhất mà bạn tạo, giúp cung cấp cho các thành viên nhóm những công cụ và dịch vụ cộng tác cho quá trình cộng tác trên tài liệu hoặc cho tài nguyên có liên quan đến cuộc họp. Không gian làm việc có thể chứa danh sách thông tin, như tài liệu liên quan, thành viên nhóm và liên kết. Để tạo site không gian làm việc, bạn phải là thành viên của mức cấp phép có quyền Tạo Site con cho site SharePoint đó. Windows SharePoint Services cho phép bạn tạo site không gian làm việc sau đây:

Site không gian làm việc

Mô tả

Không gian làm việc Tài liệu

Mẫu này tạo site cho các thành viên nhóm dùng để làm việc cùng nhau trên tài liệu. Mẫu này cung cấp thư viện tài liệu để lưu trữ tài liệu chính và tệp hỗ trợ, danh sách Tác vụ để gán các mục việc cần làm và danh sách Liên kết cho tài nguyên liên quan đến tài liệu.

Không gian làm việc Cuộc họp Cơ bản

Mẫu này tạo site cung cấp tất cả những điều cơ bản để lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi cuộc họp của bạn. Mẫu này có chứa danh sách sau đây: Đối tượng, Người dự, Lịch công tác và Thư viện Tài liệu.

Không gian làm việc Cuộc họp Trống

Mẫu này tạo site Không gian làm việc Cuộc họp trống mà bạn có thể tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của mình.

Không gian làm việc Cuộc họp Quyết định

Mẫu này cung cấp Không gian làm việc Cuộc họp mà các thành viên nhóm có thể dùng để xem lại tài liệu liên quan và để ghi lại quyết định. Mẫu này có chứa danh sách sau đây: Mục tiêu, Người dự, Lịch công tác, Thư viện Tài liệu, Tác vụ và Quyết định.

Không gian làm việc Cuộc họp Tập thể

Mẫu này tạo site cung cấp công cụ lập kế hoạch cho các cuộc họp tập thể, kèm theo bảng thảo luận và thư viện ảnh để đăng ảnh sự kiện. Mẫu này có chứa các danh sách và Phần Web sau đây: Người dự, Chỉ đường, Hình ảnh/Logo, Cần Mang Theo, Thảo luận và Thư viện Ảnh.

Không gian làm việc Cuộc họp Nhiều trang

Mẫu này tạo site cung cấp tất cả những điều cơ bản mà thành viên nhóm có thể dùng để lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi các cuộc họp của mình với nhiều trang. Mẫu này có chứa danh sách sau đây: Mục tiêu, Người dự, Lịch công tác ngoài hai trang trống mà bạn có thể tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của mình.

Mẫu site

Windows SharePoint Services cung cấp các mẫu cộng tác sau đây mà bạn có thể dùng khi tạo một site mới.

Mẫu site

Mô tả

Site Nhóm

Mẫu này tạo một site mà các nhóm có thể dùng để tạo, sắp xếp và chia sẻ thông tin. Mẫu này gồm có thư viện tài liệu và danh sách cơ bản, chẳng hạn như Thông báo, Lịch, Liên hệ và Liên kết.

Site Trống

Mẫu này tạo một Website với trang chủ trống mà bạn có thể tùy chỉnh bằng một trình duyệt hoặc chương trình thiết kế Web tương thích với dịch vụ Windows SharePoint bằng cách thêm danh sách tương tác và các tính năng khác.

Site Wiki

Mẫu này tạo một site mà tại đó bạn có thể thêm, chỉnh sửa và liên kết các trang Web một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Blog

Mẫu này tạo một site mà bạn có thể dùng để đăng thông tin và để cho phép người khác nhận xét trên đó.

Mẫu Ứng dụng

Những mẫu này được thiết kế để giải quyết các yêu cầu của quy trình kinh doanh cụ thể hoặc tập hợp các tác vụ trong tổ chức ở mọi kích cỡ. Có thể áp dụng những mẫu này cho các kịch bản thông thường, như quản lý bộ phận trợ giúp hoặc theo dõi chiến dịch tiếp thị. Để tìm hiểu thêm và tải xuống các mẫu này, xem trang Web Mẫu Ứng dụng dành cho Windows SharePoint Services.

Đầu Trang

Trang là gì?

Trang Web trong một site có thể hiển thị danh sách thông tin, cho phép thành viên nhóm sắp xếp thông tin theo cách mình muốn, chẳng hạn như theo chủ đề, ngày đến hạn hoặc tác giả. Ví dụ: bạn có thể thực hiện thao tác sau đây:

  • Lọc nội dung để chỉ xem tập hợp thông tin áp dụng cho bạn

  • Ẩn thông tin bạn không quan tâm

  • Thay đổi thứ tự thông tin được liệt kê

  • Thiết lập chế độ xem tùy chỉnh sao cho các thành viên nhóm dễ dàng tập trung vào thông tin cần thiết một cách nhanh chóng

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×