Giới thiệu về các lớp học trong nhóm (đối với người quản trị CNTT)

Phân tích giáo dục hiện hoạt trong Office 365 Education SKUs A1, A3 và A5. Trải nghiệm đầu tiên trong phân tích giáo dục là những cái nhìn lớp học, một tab trong tất cả các nhóm lớp. Giáo dục có thể thêm những hiểu biết vào một kênh công cộng trong một nhóm lớp bằng cách dẫn hướng đến các ứng dụng trong thanh ứng dụng nhóm và tìm kiếm những cái nhìn sâu sắc. 

Quan trọng: Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cách Microsoft bảo vệ quyền riêng tư của bạn. 

Khi bật phân tích giáo dục, chúng tôi thu thập dữ liệu từ hoạt động của các nhóm để bề mặt hiểu rõ về giảng dạy và tìm hiểu. Hiện tại, dữ liệu này được lấy từ các khu vực sau đây của hoạt động học viên và giáo viên trong nhóm lớp học: 

Cấu phần nhóm  

Dữ liệu của giáo viên được thu thập

Dữ liệu sinh viên được thu thập

Bài tập 

Tạo, gán, Cập Nhật và trả về bài tập 

Mở, chuyển trong và cấp lớp trên bài tập 

Tham gia Kênh 

Truy nhập kênh, tạo bài đăng, trả lời và thích bài đăng (không bao gồm nội dung trò chuyện) 

Truy nhập kênh, tạo bài đăng, trả lời và thích bài đăng (không bao gồm nội dung trò chuyện) 

Tệp

Tải lên, tải xuống, truy nhập, sửa đổi, bình luận và chia sẻ tệp (không bao gồm nội dung tệp)  

Tải lên, tải xuống, truy nhập, sửa đổi, bình luận và chia sẻ tệp (không bao gồm nội dung tệp) 

Cách xóa dữ liệu của bạn

Các hành động của học viên và giáo viên phân tích giáo dục được thực hiện trong ngữ cảnh của một nhóm lớp. Dữ liệu này được xem là tập dữ liệu comingled và do đó không được tự động xóa khỏi Dịch vụ một lần tài khoản người dùng của học viên hoặc giáo viên bị xóa khỏi tổ chức của bạn. 

Lưu ý: Việc xóa dữ liệu có tác động tiêu cực vào khả năng của Insights để phân tích sự tham gia nhóm lớp theo thời gian. 

  • Mở một vé hỗ trợ ở đây. Phiếu hỗ trợ phải nêu rõ yêu cầu đối với thao tác xóa phần mềm GDPR và chứa ID đối tượng người dùng bị xóa. Không có khả năng giới hạn cửa sổ thiết đặt hoặc thời gian xóa dữ liệu.

  • Sau khi đã nộp, vé hỗ trợ chờ đợi trong hàng đợi trong một tuần để đáp ứng chính sách duy trì tối thiểu tuân thủ. Bạn có cơ hội để hủy bỏ thao tác này trong thời gian này.

  • Sau một tuần, nhóm phân tích giáo dục sẽ hoạt động để đảm bảo tất cả dữ liệu liên quan đến ID người dùng bị xóa khỏi Dịch vụ. Hỗ trợ của Microsoft theo dõi vé ICM và sẽ thông báo cho bạn sau khi hoàn thành quá trình xóa, trong không quá 28 ngày.

Tắt tính năng phân tích

Bạn có thể chọn chọn không tham gia từ phân tích giáo dục bất kỳ lúc nào bằng cách tắt việc chuyển đổi phân tích giáo viên trong Trung tâm quản trị SDS

Lưu ý: Khi bạn chọn không tham gia phân tích, chúng tôi xóa tất cả dữ liệu được thu thập cho tab Insights for Class. Bật tính năng phân tích lại và chúng tôi bắt đầu thu thập dữ liệu từ thời điểm đã bật lại.  

Tìm hiểu thêm

Những cái nhìn của lớp học dành cho giáo viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×