Giới thiệu về các công cụ di chuyển SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Để tải xuống công cụ, hãy đến đây: Công cụ di chuyển SharePoint

10 tháng 1, 2018

Công cụ di chuyển SharePoint cho phép bạn di chuyển tệp của bạn từ thư viện tài liệu SharePoint tại cơ sở hoặc chia sẻ tệp của bạn tại chỗ và dễ dàng di chuyển chúng vào SharePoint hoặc OneDrive trong Office 365. Nó sẵn dùng cho người dùng Office 365.

Lưu ý: Hiện công Cụ di chuyển SharePoint không sẵn dùng cho người dùng của Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc.

Được thiết kế để dùng khi di chuyển từ bộ tệp, nhỏ nhất đến di chuyển enterprise quy mô lớn, công cụ di chuyển SharePoint sẽ cho phép bạn đưa thông tin của bạn vào điện toán đám mây và tận dụng cộng tác, thông minh và bảo mật mới nhất giải pháp với Office 365.

Công cụ di chuyển SharePoint

Tải xuống và cài đặt công cụ di chuyển SharePoint

Bạn có thể tải xuống và cài đặt công cụ di chuyển SharePoint bằng cách dùng trình duyệt Internet Explorer, Chrome hoặc cạnh.

Quan trọng: 

  • Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Chrome, bạn cần cài đặt ClickOnce đối với Google Chrome bổ trợ trước khi cài đặt công cụ di chuyển SharePoint.

  • Để tải xuống và cài đặt bổ trợ: sử dụng Chrome, đi tới trang web này và sau đó bấm Thêm vào Chrome: ClickOnce đối với Google Chrome bổ trợ

  1. Để tải xuống công cụ, hãy đến Công cụ di chuyển SharePoint.

  2. Bấm Cài đặt.

  3. Bấm để cho phép ứng dụng này.

    Sau khi tải xuống và cài đặt công cụ di chuyển SharePoint, hãy đọc cách sử dụng công cụ di chuyển SharePoint để giúp bạn bắt đầu.

Xem thêm

Lập kế hoạch là chìa khóa để di chuyển dữ liệu thành công với SharePoint Online. Công cụ đánh giá di chuyển SharePoint (SMAT) là một đơn giản dòng lệnh thực thi mà sẽ quét nội dung của cụm máy chủ SharePoint để giúp xác định bất kỳ vấn đề với dữ liệu bạn lập kế hoạch di chuyển đến SharePoint Online. Kết quả của báo cáo điểm bạn bài viết này để giúp bạn khắc phục bất kỳ vấn đề mà đã được phát hiện ra. Công cụ sẽ chạy ở nền mà không ảnh hưởng bởi môi trường sản xuất của bạn.

Để tải xuống công cụ, hãy đi đến: SharePoint di chuyển đánh giá công cụ (SMAT)

Chủ đề Liên quan

Cách hoạt động của công cụ di chuyển SharePoint
cách sử dụng công cụ di chuyển SharePoint
thiết đặt
cách định dạng tệp CSV của bạn cho việc di chuyển nội dung dữ liệu
tạo người dùng ánh xạ tệp cho dữ liệu di chuyển nội dung
SharePoint Online và tốc độ di chuyển OneDrive
SharePoint Online cung cấp Azure bộ chứa và hàng đợi cho SPO di chuyển API

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×