×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Automatically archive or back up Outlook for Mac items

Time Machine is a backup software application included with the Apple OS X operating system. To use it, you'll need an external storage system, such as an external hard drive. Turn Time Machine on to automatically make routine copies of the files on your computer. Use Time Machine to browse through backups to recover copies of lost or damaged files.

Note: If you haven't set up Time Machine to back up your files, see How To Use Time Machine to back up or restore your Mac, or check the Apple website for AirPort Time Capsule.

Turn Time Machine on to back up your Outlook items

 1. On the Apple menu, choose System Preferences>Time Machine.

 2. In the Time Machine dialog box, switch Time Machine to On, then choose Select Backup Disk.

 3. Select the location where you want to back up your files, and then choose Use Disk.

 4. Ensure Time Machine is set to Back Up Automatically, as shown here:

  Your files will now back up daily.

Note: The first time you open Outlook after restoring a Time Machine backup, Outlook rebuilds its database to accommodate the restored items. If you have a large database, rebuilding it might take time.

See also

Export items to an archive file in Outlook for Mac

Turn on Time Machine to automatically archive Outlook items

 1. On the Dock, choose Time Machine> Set Up Time Machine

 2. In the Time Machine dialog box, choose Select Backup Disk.

 3. Select the location where you want to back up your files, then choose Use for Backup.

  Your files will now back up daily.

  Note: The first time that you open Outlook after restoring a Time Machine backup, Outlook rebuilds its database to accommodate the restored items. If you have a very large database, rebuilding the database might take some time.

Stop automatically archiving Outlook items

 1. On the Apple menu, choose System Preferences.

 2. Select Time Machine, then choose Options.

 3. Choose Add, and select the /Users/ username/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/ folder.

See also

About Time Machine backups and Outlook

About the Office database

Export or manually archive Outlook items

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×