Giới thiệu về các điều khiển

Giới thiệu về các điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả các kiểu khác nhau của điều khiển sẵn dùng trong Access và cho biết cách thêm điều khiển biểu mẫu và báo cáo. Điều khiển có các phần của một biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn dùng để nhập, sửa, hoặc hiển thị dữ liệu. Ví dụ, một hộp văn bản là điều khiển phổ biến để hiển thị dữ liệu trên báo cáo, hoặc cho việc nhập và hiển thị dữ liệu trên biểu mẫu. Các điều khiển phổ biến bao gồm các nút lệnh, hộp kiểm và hộp tổ hợp (danh sách thả xuống).

Trong bài viết này

Tìm hiểu về điều khiển

Tìm hiểu về bố trí

Tìm hiểu về điều khiển

Điều khiển cho phép bạn xem và làm việc với dữ liệu trong ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn. Điều khiển được dùng thường xuyên nhất là hộp văn bản, nhưng các điều khiển khác bao gồm các nút lệnh, nhãn, hộp kiểm và biểu mẫu con/báo cáo con điều khiển.

Điều khiển có thể được gắn kết, không gắn kết hoặc tính toán:

 • Gắn kết điều khiển    Điều khiển có nguồn dữ liệu là một trường trong bảng hoặc truy vấn được gọi là một điều khiển gáy. Bạn sử dụng gắn kết điều khiển để hiển thị giá trị xuất phát từ các trường trong cơ sở dữ liệu của bạn. Các giá trị có thể là văn bản, ngày tháng, số, có/không giá trị, hình ảnh hoặc đồ thị. Ví dụ, một hộp văn bản Hiển thị họ của một nhân viên có thể nhận được thông tin này từ trường cuối cùng tên trong bảng nhân viên.

 • Điều khiển unbound    Điều khiển mà không có một nguồn dữ liệu (chẳng hạn như một trường hoặc biểu thức) được gọi là điều khiển không gắn kết. Bạn sử dụng không gắn kết điều khiển để hiển thị thông tin, ảnh, đường kẻ hoặc hình chữ nhật. Ví dụ, một nhãn Hiển thị tiêu đề biểu mẫu là điều khiển không gắn kết.

 • Điều khiển được tính toán    Điều khiển có nguồn dữ liệu là một biểu thức, chứ không phải là một trường, được gọi là một điều khiển được tính toán. Bạn chỉ định giá trị mà bạn muốn dùng làm nguồn dữ liệu trong điều khiển bằng cách xác định một biểu thức. Một biểu thức có thể kết hợp các toán tử (chẳng hạn như =+ ), điều khiển tên, tên trường, hàm trả về một giá trị duy nhất và giá trị hằng số. Ví dụ, biểu thức sau tính toán giá của một mục với chiết khấu phần trăm 25 bằng cách nhân giá trị trong trường giá đơn vị bằng một giá trị hằng số (0,75).

= [Đơn giá] * 0,75

Một biểu thức có thể sử dụng dữ liệu từ một trường trong biểu mẫu hoặc báo cáo của cơ sở bảng hoặc truy vấn, hoặc dữ liệu từ các điều khiển khác trên biểu mẫu hoặc báo cáo.

Lưu ý: Tính toán có thể cũng được thực hiện trong bảng bằng cách thêm một trường được tính toán hoặc trong truy vấn bằng cách nhập một biểu thức trong hàng trường của lưới truy vấn. Bạn có thể rồi liên kết biểu mẫu và báo cáo cho các bảng hoặc truy vấn và các phép tính xuất hiện trên biểu mẫu hoặc báo cáo mà không cần phải tạo một điều khiển được tính toán.

Khi bạn tạo một biểu mẫu hoặc báo cáo, sẽ có thể có hiệu quả nhất để thêm và sắp xếp tất cả các điều khiển gáy trước tiên, đặc biệt là nếu họ tạo thành hầu hết các điều khiển trên đối tượng. Sau đó, bạn có thể thêm các điều khiển không gắn kết và được tính toán hoàn thành thiết kế bằng cách dùng công cụ trong nhóm điều khiển trên tab thiết kế , trong dạng xem bố trí hoặc dạng xem thiết kế.

Bạn gắn kết một điều khiển với một trường bằng cách xác định trường mà điều khiển được dữ liệu của nó. Bạn có thể tạo một điều khiển được gắn kết trường đã chọn bằng cách kéo các trường từ ngăn danh Sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo. Ngăn danh Sách trường Hiển thị các trường của của biểu mẫu cơ sở bảng hoặc truy vấn. Để hiển thị ngăn danh Sách trường , mở đối tượng trong dạng xem bố trí hoặc dạng xem thiết kế, và sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ , bấm Thêm trường hiện có. Khi bạn bấm đúp vào một trường trong ngăn danh Sách trường , Access thêm loại điều khiển cho trường đó, phù hợp cho đối tượng.

Ngoài ra, bạn có thể gắn kết một trường vào một điều khiển bằng cách nhập tên trường trong điều khiển đó (nếu đối tượng đang mở trong dạng xem thiết kế), hoặc trong hộp thuộc tính Nguồn điều khiển trong trang thuộc tính của điều khiển. Trang thuộc tính xác định các đặc tính của điều khiển, chẳng hạn như tên, nguồn dữ liệu của nó và định dạng của nó. Để hiển thị hoặc ẩn trang thuộc tính, hãy nhấn F4.

Dùng ngăn danh Sách trường là cách tốt nhất để tạo một điều khiển ràng buộc cho hai lý do:

 • Access sẽ tự động điền trong điều khiển đính kèm nhãn với tên của trường (hoặc chú thích được xác định cho trường đó trong bảng hoặc truy vấn cơ sở), vì vậy bạn không cần phải nhập điều khiển của nhãn chính bạn.

 • Access tự động đặt nhiều thuộc tính của điều khiển các giá trị phù hợp theo thuộc tính của trường trong bảng hoặc truy vấn (chẳng hạn như các thuộc tính định dạng, vị trí thập phânDấu hiệu nhập ) cơ sở.

Nếu bạn đã tạo một điều khiển không gắn kết và muốn gắn kết vào trường, hãy đặt giá trị trong điều khiển Nguồn điều khiển hộp thuộc tính đến tên của trường. Để biết chi tiết về thuộc tính Nguồn điều khiển , nhấn F1 trong khi con trỏ nằm trong danh sách thả xuống của thuộc tính.

Đầu trang

Tìm hiểu về bố trí

Bố trí là đường căn chỉnh điều khiển của bạn theo chiều ngang và dọc để cung cấp cho các hình thức thống biểu mẫu của bạn. Bạn có thể nghĩ của một bố trí dạng bảng, nơi mỗi ô của bảng làm trống hoặc chứa điều khiển duy nhất. Thủ tục sau đây cho biết cách thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các điều khiển trong bố trí.

Lưu ý: Bố trí là tùy chọn nếu bạn xây dựng một cơ sở dữ liệu trên máy tính sẽ chỉ được mở bằng cách sử dụng Access. Tuy nhiên, nếu bạn lập kế hoạch để phát hành cơ sở dữ liệu máy chủ SharePoint và dùng nó trong một trình duyệt, bạn phải sử dụng bố trí trên tất cả các biểu mẫu và báo cáo mà bạn muốn sử dụng trong trình duyệt.

Để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu Web, xem bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu để chia sẻ trên Web.

Bố trí có thể được cấu hình trong nhiều cách khác nhau, nhưng thông thường được cấu hình trong một bảng hoặc một định dạng xếp chồng . Trong các định dạng chính hai, bạn có thể tách hoặc phối ô để tùy chỉnh bố trí cho phù hợp tốt hơn với điều khiển của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần phối hoặc tách ô trong một bố trí.

 • Trong bố trí dạng bảng điều khiển, điều khiển được sắp xếp trong các hàng và cột như một bảng tính, có nhãn ở trên cùng, như minh họa trong hình minh họa sau đây:

  Một bố trí dạng bảng trên báo cáo.

  Bố trí dạng bảng điều khiển luôn kéo dài hai phần của biểu mẫu hoặc báo cáo. Bất kỳ phần nào các điều khiển nhập, các nhãn trong phần ở trên.

 • Trong bố trí xếp chồng, điều khiển được sắp xếp theo chiều dọc giống như bạn có thể nhìn thấy trên biểu mẫu giấy, với một nhãn ở bên trái của từng điều khiển, như minh họa trong hình minh họa sau đây:

  Một bố trí xếp chồng trên biểu mẫu.

  Bố trí xếp chồng luôn chứa trong một phần duy nhất trên biểu mẫu hoặc báo cáo.

Access tự động tạo bố trí dạng bảng trong một trong các trường hợp sau đây:

 • Bạn tạo báo cáo mới bằng cách bấm vào báo cáo trong nhóm báo cáo trên tab tạo .

 • Bạn tạo báo cáo mới bằng cách bấm vào Báo cáo trống trong nhóm báo cáo trên tab tạo , và sau đó kéo trường từ ngăn danh Sách trường vào báo cáo.

Access tự động tạo bố trí xếp chồng theo một trong các trường hợp sau đây:

 • Bạn tạo biểu mẫu bằng cách bấm vào biểu mẫu trong nhóm biểu mẫu trên tab tạo .

 • Bạn tạo biểu mẫu bằng cách bấm vào Biểu mẫu trống trong nhóm biểu mẫu trên tab tạo , và sau đó kéo trường từ ngăn danh Sách trường vào biểu mẫu.

Trong phần này

Tạo bố trí mới

Chuyển đổi một bố trí từ bảng để xếp chồng, hoặc từ xếp chồng đa dạng bảng

Tách một bố trí thành hai bố trí

Thêm hàng hoặc cột vào một bố trí

Loại bỏ hàng hoặc cột từ một bố trí

Tách hoặc phối ô trong một bố trí

Sắp xếp lại các điều khiển trong bố trí

Thêm điều khiển vào một bố trí

Loại bỏ điều khiển từ một bố trí

Tạo bố trí mới

Trên biểu mẫu hiện có hoặc đối tượng báo cáo, bạn có thể tạo bố trí điều khiển mới bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Chọn điều khiển mà bạn muốn thêm vào bố trí.

 2. Nếu bạn muốn thêm điều khiển khác vào cùng một bố trí, nhấn giữ phím SHIFT và cũng có thể chọn các điều khiển.

 3. Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm bảng hoặc xếp chồng.

Access tạo bố trí và thêm các điều khiển đã chọn vào đó.

Phía trên của phần

Chuyển đổi một bố trí từ bảng để xếp chồng, hoặc từ xếp chồng đa dạng bảng

Để chuyển một bố trí toàn bộ từ một loại bố trí khác:

 • Chọn một ô trong bố trí mà bạn muốn thay đổi.

 • Trên tab sắp xếp , trong nhóm hàng & cột , hãy bấm Chọn bố trí.

 • Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm vào loại bố trí bạn muốn (bảng hoặc xếp chồng).

Truy nhập rearranges các điều khiển vào loại bố trí mà bạn muốn.

Phía trên của phần

Tách một bố trí thành hai bố trí

Bạn có thể phân tách một bố trí điều khiển thành hai bố trí bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấn giữ phím SHIFT và bấm vào các ô mà bạn muốn di chuyển sang bố trí mới.

 2. Trên tab sắp xếp , trong nhóm bảng , bấm vào loại bố trí bạn muốn cho bố trí mới (bảng hoặc xếp chồng).

Access sẽ tạo ra một bố trí điều khiển mới và thêm các điều khiển đã chọn nó.

Lưu ý: Bố trí ban đầu có thể chứa trống hàng hoặc cột là kết quả của việc tách bố trí. Để xóa một hàng hoặc cột, bấm chuột phải vào một ô trong hàng hoặc cột, sau đó bấm Xóa hàng hoặc Xóa cột.

Phía trên của phần

Thêm hàng hoặc cột vào một bố trí

 1. Chọn một ô liền kề mà bạn muốn thêm hàng mới hoặc cột.

 2. Trên tab sắp xếp , trong nhóm hàng & cột , bấm Chèn trên hoặc Chèn dưới để chèn một hàng mới bên trên hoặc bên dưới hàng hiện tại. Bấm Chèn trái hoặc Chèn phải để chèn một cột mới ở bên trái hoặc bên phải của cột hiện thời.

Access thêm hàng mới hoặc cột để bố trí.

Phía trên của phần

Loại bỏ hàng hoặc cột từ một bố trí

 1. Chọn một ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab sắp xếp , trong nhóm hàng & cột , hãy bấm Chọn hàng hoặc Cột chọn để chọn các cột hoặc hàng.

 3. Nhấn phím XÓA BỎ.

Access xóa hàng hoặc cột từ bố trí.

Phía trên của phần

Tách hoặc phối ô trong một bố trí

Như một bảng trong word xử lý tài liệu, một bố trí được đặt thành của các ô được sắp xếp trong các hàng và cột. Mỗi ô có chứa một điều khiển, chẳng hạn như hộp văn bản, nhãn hoặc một nút lệnh. Bạn có thể chia một ô theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc để tạo hai ô, hoặc bạn có thể kết hợp nhiều ô với nhau để tạo một ô lớn dàn trải qua nhiều hàng hoặc cột trong bố trí. Ngay cả khi một ô trải rộng qua nhiều hàng hoặc cột, nó vẫn có thể chứa chỉ có một điều khiển.

Tách ô

Khi bạn tách một ô theo chiều dọc, bạn tạo một hàng mới trong cấu trúc của bố trí. Nếu có các ô khác trên cùng một hàng như là một bạn tách, luôn cùng kích cỡ (họ kéo dài các hàng ẩn dưới hai xuất phát từ các thao tác tách). Khi bạn tách một ô theo chiều ngang, bạn tạo một cột mới trong cấu trúc của bố trí. Nếu có các ô khác trong cùng cột dưới dạng mà bạn tách, luôn cùng kích cỡ (họ kéo dài hai cột bên dưới xuất phát từ các thao tác tách).

Phối ô

Lưu ý: Bạn có thể sáp nhập ô trống, hoặc bạn có thể kết hợp một ô có chứa điều khiển với các ô trống. Tuy nhiên, bạn không thể phối các ô có chứa nhiều điều khiển, vì mỗi ô có chứa chỉ có một điều khiển.

 1. Chọn ô đầu tiên mà bạn muốn phối.

 2. Nhấn giữ phím SHIFT và chọn các ô khác mà bạn muốn phối.

 3. Trên tab sắp xếp , trong nhóm phối / tách , hãy bấm phối.

Lưu ý: Khi bạn tách và phối nhiều ô trong một bố trí, bên dưới hàng và cột cấu trúc có thể trở nên hơi phức tạp. Kết quả, nó có thể khó để đổi kích cỡ vừa vào ô bạn muốn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên điều chỉnh chiều cao hàng và cột kích cỡ càng nhiều càng tốt, sau đó tách và sáp nhập ô để tạo bố trí bạn muốn.

Phía trên của phần

Sắp xếp lại các điều khiển trong bố trí

Bạn có thể di chuyển điều khiển trong một bố trí, hoặc giữa các bố trí, bằng cách kéo nó đến vị trí mà bạn muốn. Khi bạn kéo điều khiển, một thanh ngang hoặc dọc cho biết nơi sẽ được đặt khi bạn thả nút chuột. Nếu bạn kéo điều khiển trên một ô trống, Access sẽ tô sáng ô toàn bộ để cho biết nơi điều khiển sẽ được đặt.

Bạn cũng có thể di chuyển điều khiển trong một bố trí bằng cách chọn nó, nhấn giữ phím ALT, rồi dùng các phím mũi tên để di chuyển điều khiển.

Nếu bạn dùng ALT + mũi tên tổ hợp phím để di chuyển điều khiển bên trái hoặc bên phải, và bạn di chuyển nó bên ngoài đường biên của bố trí, truy nhập thêm cột mới vào bố trí khi cần thiết để phù hợp với di chuyển. Các cột mới sẽ vẫn ngay cả khi bạn di chuyển điều khiển trở lại vị trí ban đầu và có thể có kết quả không mong đợi của thao tác mở rộng báo cáo, sao cho nó sẽ mở rộng lên trên một trang khác. Trên báo cáo, điều này có thể gây ra trang trống để in, do độ rộng bổ sung của đối tượng báo cáo. Để xóa một cột trống trong một bố trí, trong dạng xem bố trí, chọn một ô trong cột đó, sau đó nhấn phím DELETE. Khi bố trí không giao nhau ranh giới của trang, Access sẽ tự động sẽ đổi cỡ báo cáo trở xuống đến chiều rộng trang gốc.

Phía trên của phần

Thêm điều khiển vào một bố trí

Để thêm trường mới từ ngăn danh Sách trường vào một bố trí điều khiển hiện có   

 • Kéo trường từ ngăn danh Sách trường sang một bố trí. Một thanh ngang hoặc dọc cho biết vị trí được đặt trường khi bạn thả nút chuột. Nếu bạn kéo trường lên trên một ô trống, Access sẽ tô sáng ô toàn bộ để cho biết nơi trường sẽ được đặt.

Để thêm điều khiển hiện tại sang một bố trí điều khiển hiện có   

 1. Trong dạng xem bố trí, hãy chọn điều khiển đầu tiên bạn muốn thêm vào bố trí điều khiển.

 2. Nếu bạn muốn thêm điều khiển khác vào cùng một bố trí, nhấn giữ phím SHIFT và cũng có thể chọn các điều khiển. Bạn có thể chọn điều khiển trong bố trí điều khiển khác.

 3. Kéo các trường đã chọn bố trí. Một thanh ngang hoặc dọc cho biết nơi các trường sẽ được đặt khi bạn thả nút chuột.

Phía trên của phần

Loại bỏ điều khiển từ một bố trí

Loại bỏ điều khiển từ một bố trí cho phép bạn đặt các điều khiển bất kỳ chỗ nào trên biểu mẫu hoặc báo cáo mà không ảnh hưởng đến vị trí bất kỳ điều khiển khác.

Nếu bạn dự định dùng một biểu mẫu hoặc báo cáo như là một phần của một ứng dụng Web, tất cả các điều khiển của nó phải được chứa trong bố trí.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm dạng xem , bấm dạng xem, sau đó bấm dạng xem thiết kế.

 2. Chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ khỏi bố trí, bao gồm bất kỳ nhãn. Để chọn nhiều ô, nhấn giữ phím SHIFT và sau đó bấm vào các ô bạn muốn loại bỏ. Để chọn tất cả các ô trong bố trí, trên tab sắp xếp , trong nhóm hàng & cột , hãy bấm Chọn bố trí.

 3. Bấm chuột phải vào một trong các ô đã chọn, trỏ đến bố trí, sau đó bấm Loại bỏ bố trí.

  Access sẽ loại bỏ các ô đã chọn khỏi bố trí.

 4. Nếu bạn đã có một số điều khiển trong bố trí, chúng sẽ hiện chồng lên nhau với các điều khiển mà bạn đã loại bỏ. Trong khi các điều khiển vẫn được chọn, hãy kéo điều khiển đã chọn ra khỏi bố trí, được thận đừng thả các điều khiển trở lại vào bố trí.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×