Giới thiệu về bố trí biểu mẫu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath, bạn phải cân nhắc cách bố trí hoặc sắp xếp, các yếu tố trên mẫu biểu mẫu.

Nói chung, bạn nên tổ chức các phần khác nhau của mẫu biểu mẫu của bạn để những người điền nó có thể di chuyển qua các biểu mẫu theo lô-gic. Ngoài ra, nó là một ý kiến hay để căn chỉnh hộp văn bản, hộp kiểm và các thành phần dọc theo đường ngang và dọc của một lưới ảo. Bạn có thể sử dụng bố trí bảng để xác định ranh giới của lưới của bạn và giúp căn chỉnh các thành phần trên mẫu biểu mẫu.

Trong bài viết này

Bảng bố trí và ngăn tác vụ bố trí

Bố trí liên quan đến điều khiển

Mẹo bố trí

Bảng bố trí và ngăn tác vụ bố trí

Hoặc, bạn nên thiết kế mẫu biểu mẫu là một cách trực quan hấp dẫn và dễ dàng cho những người khác để sử dụng. Bố trí bảng có thể giúp bạn đạt được cả hai các mục tiêu.

Ngăn tác vụ bố trí sẽ cung cấp một tuyển tập thiết kế trước bố trí bảng mà bạn có thể dùng trong mẫu biểu mẫu của bạn để cung cấp cho nó một cấu trúc trực quan.

Ngăn tác vụ Bố trí

Bảng bố trí giống như bất kỳ bảng nào khác, ngoại trừ rằng nó được sử dụng chỉ cho mục đích của bố trí và không cho bản trình bày dữ liệu. Ngoài ra, không giống như các bảng khác, bố trí bảng không có viền hiển thị theo mặc định. Khi bạn thiết kế của mẫu biểu mẫu trong chế độ thiết kế, bố trí bảng của viền được thể hiện bằng đường đứt nét, sao cho bạn biết bạn đang làm việc trong bảng. Tuy nhiên, khi người dùng điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, những viền không xuất hiện.

Trong số điều khác mà bạn có thể dùng bảng bố trí để sắp xếp các điều khiển, để phân tách một phần khác, để tạo phần đầu trang và chân trang, và để giữ logo và đồ họa khác.

Trong ví dụ sau, bố trí bảng được dùng để sắp xếp các hộp văn bản bên trong một phần trên mẫu biểu mẫu.

Bảng bố trí bên trong một phần trên một mẫu biểu mẫu

1. bảng bố trí này có hai hàng.

2. không có ba cột trong hàng thứ hai. Cột trung tâm chỉ được dùng để dãn cách mục đích.

Nếu bạn muốn thêm hoặc loại bỏ hàng và cột khỏi bảng bố trí, bấm vào bất kỳ tùy chọn trong các sáp nhập và tách các ô danh sách trong ngăn tác vụ. Nếu các bảng bố trí trong ngăn tác vụ bố trí không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể chèn bảng bố trí tùy chỉnh với chính xác số hàng và cột mà bạn muốn.

Bạn cũng có thể dùng ngăn tác vụ bố trí để nhanh chóng chèn di chuyển vùng và vùng ngang trong mẫu biểu mẫu của bạn, đã được mô tả chi tiết trong phần sau đây.

Đầu trang

Bố trí liên quan đến điều khiển

Ngoài bố trí bảng, bạn có thể dùng bố trí liên quan đến điều khiển, chẳng hạn như phần hoặc các phần lặp, để giúp bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn. Khi bạn chèn một bố trí liên quan đến điều khiển lên trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn sẽ thiết phải chèn một bộ chứa trống cho việc lưu trữ các điều khiển khác.

Bảng sau đây cung cấp mô tả ngắn gọn về các điều khiển được dùng phổ biến nhất cho mục đích của bố trí.

Điều khiển

Mô tả

Mục

Điều khiển có chứa điều khiển khác. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bạn có thể dùng phần để nhóm một tập hợp các hộp văn bản được sử dụng để thu thập thông tin liên hệ từ policyholders.

Phần tùy chọn

Điều khiển chứa điều khiển khác nhưng không xuất hiện trên biểu mẫu, trừ khi người dùng chọn để thêm nó. Ví dụ, mặc dù tất cả nhân viên trong một công ty có thể dùng một phần mục đích-thiết đặt trong biểu mẫu của họ xem xét hiệu suất, chỉ người quản lý có thể chọn để thêm một phần tùy chọn về lãnh đạo mục tiêu.

Lặp lại các điều khiển

Điều khiển, chẳng hạn như một phần lặp hoặc bảng lặp, cho phép người dùng bung rộng nội dung của một biểu mẫu khi nó được điền và hiển thị số chỉ cần thiết của mục nhập trong một chuỗi. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng lặp để thu thập các chi phí được lập chỉ trong mẫu biểu mẫu báo cáo chi phí.

Vùng cuộn

Điều khiển có chứa điều khiển khác, Giữ lại kích cỡ cố định và bao gồm thanh cuộn sao cho người dùng có thể cuộn để xem thông tin có khỏi dạng xem. Cuộn khu vực có thể hữu ích khi một phần của mẫu biểu mẫu chứa nhiều dữ liệu, và người dùng không cần phải xem tất cả dữ liệu tại một thời điểm. Ví dụ, nếu bạn dùng một bảng lặp để hiển thị nhiều bản ghi từ một cơ sở dữ liệu, bạn có thể chèn bảng lặp bên trong một vùng cuộn để hiển thị chỉ là một vài trong số các bản ghi tại một thời điểm. Vì các vùng cuộn được sử dụng riêng cho mục đích của bố trí, họ không gắn kết trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu. Vùng cuộn không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Khu vực ngang

Điều khiển có chứa điều khiển khác và có thể đặt trong một hình thành ngang trên mẫu biểu mẫu. Ví dụ, khi một số vùng ngang được đặt ở cạnh nhau, khu vực sẽ ngắt hoặc dòng, để dòng tiếp theo là kích cỡ của các thay đổi màn hình. Vì các vùng ngang được sử dụng riêng cho mục đích của bố trí, họ không gắn kết trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu. Điều khiển ngang khu vực không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Nhóm lựa chọn

Điều khiển trình bày một tập hợp các lựa chọn loại trừ lẫn nhau cho người dùng. Lựa chọn Nhóm chứa các phần lựa chọn, sẽ xuất hiện dưới dạng lựa chọn mặc định trong biểu mẫu. Lựa chọn phần đó chứa điều khiển khác. Ví dụ, thông tin địa chỉ trong mẫu biểu mẫu thông tin nhân viên có thể được định dạng dưới dạng một nhóm lựa chọn có chứa các phần lựa chọn. Mỗi phần lựa chọn có chứa điều khiển với cú pháp địa chỉ chính xác cho các quốc gia hoặc khu vực. Khi nhân viên điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu, họ có thể thay thế phần mặc định địa chỉ với một để áp dụng quốc gia hoặc khu vực của họ.

Đầu trang

Mẹo bố trí

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của bố trí bảng và bố trí liên quan đến điều khiển.

  • Nếu bạn đang thiết kế mới, trống mẫu biểu mẫu, thật hữu ích để trước tiên xác định cách bạn muốn mẫu biểu mẫu để có được sắp xếp trước khi bạn bắt đầu thiết kế nó. Nếu bạn đang gặp rắc rối envisioning một bố trí, trước tiên hãy thử phác thảo ý của bạn trên giấy. Bạn cũng có thể sử dụng một chương trình chẳng hạn như Microsoft Office Visio để tinh chỉnh ý tưởng của bạn và tạo giả-up của giao diện người dùng của mẫu biểu mẫu. Sau khi bạn có một gói ý, bạn có thể chèn một bảng thiết kế sẵn từ ngăn tác vụ bố trí và tùy chỉnh nó theo nhu cầu.

  • Trong chế độ thiết kế, các đường viền của bố trí bảng được thể hiện bằng đường đứt nét sao cho bạn có thể xem riêng lẻ hàng và cột. Khi người dùng điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, các đường lưới được ẩn. Kết quả là một bụi, ít phức tạp hơn thiết kế. Nếu bạn muốn ẩn đường lưới trong chế độ thiết kế, bạn có thể tắt chúng bằng cách bấm Ẩn đường lưới trên menu bảng .

  • Theo mặc định, InfoPath chèn bảng bố trí và bố trí liên quan đến điều khiển, chẳng hạn như phần và cuộn khu vực, tại một chiều rộng khớp với tên của trang in ra. Để thay đổi thiết đặt mặc định này, trên menu dạng xem , hãy bấm Xem thuộc tính. Trên tab chung , dưới bố trí thiết đặt, chọn hộp kiểm sử dụng một chiều rộng của bố trí tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu này , sau đó nhập một số khác nhau trong hộp tùy chỉnh bố trí chiều rộng .

  • Nếu bạn chỉ định một chiều rộng của bố trí tùy chỉnh cho bảng bố trí và bố trí điều khiển, hãy đảm bảo rằng nó không rộng hơn khu vực có thể in cho mẫu biểu mẫu của bạn. Để nhanh chóng xem độ rộng trang in ra của bạn là — và xem nội dung trên mẫu biểu mẫu sẽ phù hợp trên trang — bấm Hướng dẫn về chiều rộng trang trên menu dạng xem . Khi bạn bấm lệnh này, đường căn dọc gạch nối sẽ xuất hiện ở bên phải của màn hình. Hướng dẫn này cho biết lề phải của trang in ra, dựa trên máy in mặc định cho máy tính của bạn.

  • Để thay đổi viền hoặc màu của bố trí điều khiển hoặc bố trí bảng, hãy chọn điều khiển hoặc bảng mà bạn muốn thay đổi. Trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

  • Theo mặc định, bố trí bảng được căn chỉnh đến phía bên trái của mẫu biểu mẫu. Để căn giữa hoặc căn phải toàn bộ bảng, hãy chọn bảng. Trên menu công cụ bảng , bấm Thuộc tính bảng, sau đó bấm Trung tâm hoặc bên phải trên tab bảng .

  • Đệm là khoảng cách bao quanh nội dung của một ô. Bạn có thể nghĩ về nó như đệm khoảng cách giữa các ô và văn bản bên trong ô. Điều chỉnh phần đệm thường cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều hơn dãn cách hơn thao tác nhấn ENTER để thêm dung lượng bổ sung. Để điều chỉnh ô đệm trong một ô, hãy chọn các tùy chọn trên tab ô trong hộp thoại Thuộc tính bảng .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×