Giới thiệu để trình soạn truy vấn (Power Query)

Giới thiệu để trình soạn truy vấn (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Trình soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới. Video sau đây Hiển thị cửa sổ soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel.

Để xem các trình soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có:

Từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Với soạn thảo truy vấn, bạn có thể dẫn hướng, xác định và thực hiện phép toán chuyển đổi dữ liệu trên một nguồn dữ liệu. Để hiển thị hộp thoại Trình soạn thảo truy vấn , kết nối với nguồn dữ liệu, và bấm Sửa truy vấn trong ngăn bộ dẫn hướng hoặc bấm đúp vào một truy vấn trong ngăn Truy vấn sổ làm việc . Để kết nối với nguồn dữ liệu, hãy xem nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Trình soạn thảo truy vấn có chứa các tính năng này:

  1. Ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn.

  2. Ngăn Bộ dẫn hướng cho phép bạn duyệt nguồn dữ liệu đã cấu trúc để tìm bảng dữ liệu mà bạn muốn truy vấn.

  3. Menu ngữ cảnh được dành riêng cho một thành phần trong lưới xem trước trình soạn thảo — chẳng hạn như một cột bảng.

  4. Lưới xem trước Hiển thị bản xem trước của dữ liệu từ kết quả của từng bước truy vấn. Bạn tương tác trong ngăn bản xem trước để định hình dữ liệu và sắp xếp lại các bảng vào một bảng chủ đề để khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem định hình dữ liệu.

  5. Thiết đặt truy vấn bảng, bao gồm từng bước truy vấn. Bước một tương ứng với mỗi thu nhận dữ liệu hoặc nhiệm vụ phép biến đổi dữ liệu có thể áp dụng trên một truy vấn. Để biết thêm thông tin về cách sửa bước truy vấn, hãy xem sửa thuộc tính bước truy vấn.

    Các phần của Trình soạn thảo Truy vấn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×