Giới thiệu để phân tích what-if

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách dùng công cụ phân tích what-if trong Microsoft Excel, bạn có thể thử nghiệm với một vài tập hợp khác nhau của các giá trị trong một hoặc nhiều công thức để khám phá tất cả các kết quả khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể thực hiện phân tích what-if để xây dựng hai ngân sách mỗi giả định một mức doanh thu. Hoặc, bạn có thể chỉ định một kết quả mà bạn muốn công thức để tạo ra, và sau đó xác định những gì bộ giá trị sẽ tạo ra kết quả. Excel cung cấp một vài công cụ khác nhau để giúp bạn thực hiện các kiểu phân tích phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Sử dụng các kịch bản cần cân nhắc nhiều biến số khác nhau

Dùng tìm mục tiêu để tìm hiểu cách để có kết quả mong muốn

Sử dụng bảng dữ liệu để xem các hiệu ứng của một hoặc hai biến số trên một công thức

Chuẩn bị dự báo và nâng cao mô hình kinh doanh

Tổng quan

Phân tích What-if là quy trình thay đổi các giá trị trong ô để xem làm thế nào những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công thức trên trang tính.

Ba loại công cụ phân tích what-if đi kèm với Excel: kịch bản, bảng dữ liệu, và tìm mục tiêu. Kịch bản và dữ liệu bảng mất tập giá trị đầu vào và kết quả có thể xác định. Bảng dữ liệu hoạt động chỉ với một hoặc hai biến số, nhưng nó có thể chấp nhận nhiều giá trị khác nhau cho các biến số. Kịch bản có thể có nhiều biến số, nhưng nó có thể phù hợp với giá trị chỉ tới 32. Tìm mục tiêu hoạt động khác kịch bản và dữ liệu bảng trong đó nó sẽ đưa ra kết quả và xác định giá trị nhập có thể tạo ra kết quả đó.

Ngoài các công cụ ba, bạn có thể cài đặt bổ trợ giúp bạn thực hiện phân tích what-if, chẳng hạn như bổ trợ giải. Bổ trợ giải tương tự để tìm mục tiêu, nhưng nó có thể phù hợp với nhiều biến số. Bạn cũng có thể tạo dự báo bằng cách dùng điều khiển điền và lệnh khác nhau được dựng sẵn vào Excel. Mô hình nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng bổ trợ ToolPak phân tích bổ trợ.

Đầu trang

Sử dụng các kịch bản để xem xét nhiều biến khác nhau

Một tình huống là một tập hợp các giá trị Excel sẽ lưu và có thể thay thế tự động trong ô trên một trang tính. Bạn có thể tạo và lưu các giá trị nhóm khác nhau trên một trang tính và sau đó chuyển đến bất kỳ các tình huống mới để xem kết quả khác nhau.

Ví dụ, giả sử bạn có hai ngân sách tình huống: một trường hợp xấu nhất và một trường hợp tốt nhất. Bạn có thể dùng tính năng trình quản lý kịch bản để tạo cả hai tình huống trên cùng một trang tính, và sau đó chuyển giữa chúng. Cho mỗi trường hợp, bạn chỉ định những ô thay đổi đó và các giá trị để dùng cho kịch bản đó. Khi bạn chuyển đổi giữa các kịch bản, kết quả ô thay đổi để phản ánh các giá trị ô thay đổi khác nhau.

kịch bản trường hợp xấu nhất
Kịch bản trường hợp xấu nhất

1. Ô thay đổi

2. Ô kết quả

kịch bản trường hợp tốt nhất
Kịch bản trường hợp tốt nhất

1. Ô thay đổi

2. Ô kết quả

Nếu một số người có thông tin cụ thể trong các sổ làm việc riêng biệt bạn muốn sử dụng ở các kịch bản, bạn có thể thu thập những sổ làm việc đó rồi phối các kịch bản của chúng.

Sau khi bạn đã tạo hoặc đã thu thập được tất cả các kịch bản mà bạn cần, bạn có thể tạo một báo cáo tóm tắt kịch bản kết hợp thông tin từ các kịch bản. Báo cáo kịch bản Hiển thị tất cả thông tin kịch bản trong một bảng trên một trang tính mới.

báo cáo tóm tắt kịch bản excel
Báo cáo tóm tắt kịch bản

Lưu ý: Báo cáo kịch bản không được tự động tính toán lại. Nếu bạn thay đổi các giá trị của một kịch bản, những thay đổi đó sẽ không hiển thị trong một báo cáo tóm tắt hiện có. Thay vào đó, bạn phải tạo một báo cáo tóm tắt mới.

Đầu trang

Sử dụng tính năng Tìm Mục tiêu để tìm cách có được kết quả mong muốn

Nếu bạn biết kết quả mà bạn muốn từ công thức, nhưng bạn không chắc chắn giá trị đầu vào những gì công thức yêu cầu để có kết quả đó, bạn có thể dùng tính năng tìm theo mục đích. Ví dụ, giả sử bạn cần một số tiền vay. Bạn biết bao nhiêu tiền bạn muốn, làm thế nào dài một kỳ hạn mà bạn muốn trong để thanh toán tắt khoản vay, và mức độ bạn có thể muốn thanh toán mỗi tháng. Bạn có thể dùng tìm mục tiêu để xác định lãi suất những gì bạn phải bảo mật để đáp ứng mục tiêu của khoản vay của bạn.

Mô hình có tiền trả phụ thuộc vào lãi suất

Lưu ý: Tìm mục tiêu hoạt động với chỉ một giá trị biến đầu vào. Nếu bạn muốn xác định nhiều hơn một nhập giá trị, ví dụ, số tiền vay và số tiền thanh toán hàng tháng cho khoản vay, bạn nên thay vào đó sử dụng bổ trợ giải. Để biết thêm thông tin về bổ trợ giải, hãy xem phần chuẩn bị dự báo và mô hình kinh doanh nâng cao, và làm theo các nối kết trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Sử dụng bảng dữ liệu để xem các hiệu ứng của một hoặc hai biến số trên một công thức

Nếu bạn có công thức sử dụng một hoặc hai biến số, hoặc nhiều công thức tất cả sử dụng một biến phổ biến, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu để xem tất cả các kết quả trong một chỗ. Sử dụng dữ liệu bảng giúp dễ dàng để kiểm tra một phạm vi các khả năng nhanh chóng. Vì bạn tập trung vào chỉ một hoặc hai biến số, kết quả rất dễ đọc và chia sẻ trong biểu mẫu dạng bảng. Nếu tính lại tự động được bật cho sổ làm việc, dữ liệu trong bảng dữ liệu ngay lập tức tính toán lại; kết quả, bạn luôn có tươi dữ liệu.

Bảng dữ liệu với một biến
Bảng dữ liệu một biến số

Bảng dữ liệu không thể chứa nhiều hơn hai biến số. Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn hai biến số, bạn có thể sử dụng các kịch bản. Mặc dù đó là giới hạn chỉ một hoặc hai biến số, một bảng dữ liệu có thể sử dụng nhiều giá trị biến khác nhau như bạn muốn. Kịch bản có thể có tối đa 32 giá trị khác nhau, nhưng bạn có thể tạo nhiều kịch bản như bạn muốn.

Đầu trang

Chuẩn bị dự báo và các mô hình kinh doanh nâng cao

Nếu bạn muốn chuẩn bị các dự báo, bạn có thể sử dụng Excel để tự động tạo các giá trị trong tương lai dựa trên dữ liệu hiện có hoặc tự động tạo các giá trị ngoại suy dựa trên xu hướng tuyến tính hoặc các phép tính xu hướng phát triển.

Bạn có thể điền vào một chuỗi giá trị phù hợp với đường xu hướng tuyến tính đơn giản hoặc một xu hướng hàm mũ gia tăng bằng cách sử dụng điều khiển điền hoặc lệnh chuỗi . Để mở rộng dữ liệu phức tạp và phi tuyến tính, bạn có thể dùng hàm trang tính hoặc công cụ phân tích hồi quy trong bổ trợ ToolPak phân tích bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy làm theo các nối kết trong phần Xem thêm .

Mặc dù tìm theo mục đích có thể phù hợp với chỉ một biến số, bạn có thể dự lùi lại cho biến hơn bằng cách sử dụng bổ trợ giải. Bằng cách dùng bộ giải, bạn có thể tìm một giá trị tối ưu cho công thức trong một ô — được gọi là ô mục tiêu — trên một trang tính.

Bộ giải hoạt động với một nhóm các ô liên quan đến công thức trong ô mục tiêu. Tìm hiểu điều chỉnh giá trị trong ô thay đổi mà bạn xác định — được gọi là ô biến số — để tạo ra kết quả mà bạn xác định từ công thức ô đích. Bạn có thể áp dụng ràng buộc hạn chế các giá trị mà bộ giải có thể dùng trong mô hình, và các giới hạn có thể tham chiếu đến các ô khác có ảnh hưởng đến công thức ô mục tiêu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×